Meny

Använda en temperatursensor i Nobø Switch

Nobø Switch kan fungera som en extern temperatursensor. Sensorn måste vara placerad i samma rum som det element den kontrollerar. Rumstemperaturen registreras och förmedlas till Nobø HUB.

 

I en zon där Nobø Switch fungerar som en temperatursensor, visas rumstemperaturen i zonlistan.När Nobø Switch fungerar som en temperatursensor i en zon med NCU-mottagare, regleras dessa element automatiskt enligt den temperatur som uppmäts av Nobø Switch. Om Nobø Switch får slut på batteriström eller befinner sig utom räckvidd, kommer elementen att regleras enligt deras inbyggda temperatursensor.

Nobø Switch-temperatursensorn kan ersätta TCU700 i installationer med Safir-glaselement och element med R80 TXF 700. 

 

Placera inte temperatursensorn i direkt solljus, närma en värmekälla (t.e.x en kamin) eller i ett slutet utrymme (t.ex. i en garderob). Placera hellre den på väggen nära den plats där du oftast vistas i rummet.

Välj (+) "Lägg till ny" > "Systemenhet" på menyn för att lägga till en ny Nobø Switch som temperatursensor. På skärmen där du namnger enheten och lägger till den till en zon, välj rätt zon på rullgardinsmenyn.