Meny

Namnge och tilldela enheter till en zon

När en eller flera ID-koder är registrerade, ska varje enhet namnges. Ange ett namn som är lätt att identifiera. T.ex. "Element matsal", "Golvvärme badrum" osv.

Varje enhet måste tilldelas till en zon. En enhet kommer att läggas till den senast valda zonen, såvida du inte väljer en annan zon på rullgardinsmenyn. En ny zon kan också läggas till via rullgardinsmenyn. Ge zonen ett namn som är lätt att komma ihåg. Exempelvis "Element vardagsrum".

 

Tilldela en zon till Nobø Switch

Nobø Switch har två möjliga konfigurationslägen: Global styrning eller lokal zonstyrning. När Nobø Switch läggs till i systemet väljs föredraget konfigurationsläge. Global styrning låter brytaren styra alla zoner. Lokal zonstyrning låter Nobø Switch styra en specifik zon. 

  1. Global styrning

    När inställningen är global styrning förbikopplar och styr Nobø Switch alla olåsta zoner i systemet. En global Nobø Switch fungerar på samma sätt som cirkelmenyn på startskärmen. Välj ”Global styrning” på inställningsskärmen för att tilldela den här funktionen till en brytare. Samtidigt kan Nobø Switch användas som temperatursensor i en zon. Zonen kan väljas i rullgardinsmenyn.

     

  2. Lokal zonstyrning

    När Nobø Switch är inställd som lokal zonstyrning är den ansluten till en specifik zon. Alla förbikopplingar eller åtgärder från brytaren påverkar bara den anslutna zonen. Välj ”Lokal zonstyrning” på inställningsskärmen för att tilldela lokal styrning till brytaren. Zonen väljs i rullgardinsmenyn. Som alternativ kan Nobø Switch också användas som temperatursensor i samma zon.