Meny

Temperatur

KOMFORT- och EKO-temperaturer kan ställas in i varje zon (under förutsättning att mottagarna i zonen har denna funktion). Välj önskad temperatur beroende på hur rummet används. Till exempel kan KOMFORT-temperaturen i vardagsrummet vara helt annorlunda än KOMFORT-temperaturen i sovrummet.

Temperaturen ställs in antingen på mottagaren eller i appen. Om du är tveksam, läs bruksanvisningen till mottagaren.

Om apptemperaturinställningar inte är tillgängliga, uppmanas du att ställa in temperaturen på elementet.

När en zon innehåller mer än en typ av mottagare, uppmanas du eventuellt att ställa in temperaturen både på vissa element samt i appen. (Till exempel om det finns R80 RDC- och R80 RXC-mottagare i samma zon.)

Statusen BORTA ställer in zonen i frostskyddsläge vid 7°C. Denna temperatur är fast. 

Statusen AV innebär att alla mottagare är helt avstängda.

När PÅ/AV-mottagare används för att kontrollera element (t.ex. RCE 700-uttagsmottagare), är temperaturen KOMFORT inställd på elementet. EKO och BORTA är inte tillgängligt när PÅ/AV-mottagare används, och då stängs elementen av. Kontrollera att zonen är skyddad mot frostskador!

PÅ/AV-mottagare är praktiska för att kontrollera lampor och andra elapparater. Apparaten sätts PÅ i läget KOMFORT, men är annars avstängd.