Meny

Lokala zonförbikopplingar

Du kan förbikoppla en enskild zon i zonvyn.

Lokala zonförbikopplingar påverkas inte av globala förbikopplingar som aktiverats i cirkelmenyn.

Enkla zonförbikopplingar

Tryck på den vänstra ikonen en gång för att starta en enkel NU-förbikoppling för zonen.

 

Om aktuell status för zonen är Eko, Borta eller Av ändrar den enkla förbikopplingen statusen till Komfort. Om aktuell status är Komfort ändrar den enkla förbikopplingen statusen till Eko. Ikonen ändrar utseende när en förbikoppling är aktiv, så att förbikopplade zoner är enkla att se i listan.

Tryck på ikonen igen för att fastställa zonförbikopplingen.

NU-förbikopplingen fastställs automatiskt vid nästa händelse i veckoprogrammet, eller klockan 03.00.

Om en eller flera lokala zonförbikopplingar är aktiva visas en banderoll på startskärmen. Tryck på banderollen för att fastställa alla lokala zonförbikopplingar.

 

 

Avancerade zonförbikopplingar

Håll den vänstra ikonen intryckt för att öppna menyn för avancerade zonförbikoppling. Välj föredragen status och typ av förbikoppling (KONSTANT, NU, TIMER eller FRÅN-TILL).

För att avsluta förbikopplingen trycker du på den vänstra ikonen en gång. Alternativt kan du trycka på banderollen på startskärmen.