Meny

Enkla globala förbikopplingar

På skärmen HEM låter cirkelmenyn dig förbikoppla alla dina zoner till valfri status av "KOMFORT", "EKO" eller "BORTA" under en begränsad tid. Du kan när som helst avsluta en förbikoppling genom att trycka på "Normal" i mitten av cirkeln.

 

Komfort

Knacka en gång med fingret på "KOMFORT" för att starta en NU-förbikoppling. Veckoprogrammet Normal pausas och alla zoner ändras till statusen KOMFORT.

Förbikopplingen avslutas automatiskt när alla zoner har ändrat status en gång. Om det inte förekommer någon statusändring i veckoprogrammet, avslutas NU-förbikopplingen klockan 03.00. När zonerna har ändrats tillbaka till Normal, blir cirkelns mitt grön.

Du kan när som helst avsluta en förbikoppling genom att trycka på Normal eller en annan förbikoppling.

KOMFORT-förbikopplingen är praktisk om du kommer hem tidigt en kall dag och behöver höja värmen tidigare än schemalagt.

 

Eko

Knacka en gång med fingret på "EKO" för att starta en NU-förbikoppling. Veckoprogrammet Normal pausas och alla zoner ändras till statusen EKO.

Förbikopplingen avslutas automatiskt när alla zoner har ändrat status en gång. Om det inte förekommer någon statusändring i veckoprogrammet, avslutas NU-förbikopplingen klockan 03.00. När zonerna har ändrats tillbaka till Normal, blir cirkelmenyns mitt grön.

Du kan när som helst avsluta en förbikoppling genom att trycka på Normal eller en annan förbikoppling.

EKO-förbikopplingen är praktisk och du går och lägger dig tidigt och behöver mindre värme under resten av kvällen. Andra användningstillfällen är när du åker hemifrån några timmar och inte behöver ha värmen inställd på KOMFORT-nivå.

 

Borta

Knacka en gång med fingret på "BORTA" för att starta en TIMER-förbikoppling. Veckoprogrammet Normal pausas och alla zoner ändras till statusen BORTA. BORTA-förbikopplingen är praktisk när du åker hemifrån i minst två dagar. Standardlängden för BORTA-förbikopplingen är två dagar (48 timmar), innan alla zoner återgår till statusen Normal. BORTA-förbikopplingens standardlängd kan ändras på menyn INSTÄLLNINGAR.