Meny

Avancerade globala förbikopplingar

För att öppna de avancerade alternativen för förbikoppling, tryck och håll in önskad status, Komfort, Eko eller Borta, på cirkelmenyn. Eller när en förbikoppling redan körs, tryck på bannern ovanför cirkelmenyn för avancerade alternativ.

Det finns fyra sorters förbikopplingar på den avancerade menyn: KONSTANT, NU, FRÅN-TILL och TIMER. En FRÅN-TILL-förbikoppling definieras av att man anger tid och datum för start och stopp. En TIMER-förbikoppling definieras av att man anger dess längd i dagar och timmar.