Meny

Vad är en zon?

Mottagare som förväntas följa samma veckoprogram och temperaturinställningar, ska placeras tillsammans i en ZON i appen. Ett exempel skulle kunna vara alla elementen i ditt vardagsrum. En ZON är helt enkelt en grupp mottagare som arbetar på samma sätt. Element/termostat ska inte placeras i samma zon som lampor eller andra elektriska apparater. Ett rum kan bestå av åtskilliga zoner, och en zon kan inkludera mottagare i olika rum.

Alla mottagare i en zon bör ha samma funktionalitet. Om en zon innehåller både ett element som är anslutet till en enkel PÅ/AV-mottagare (exempelvis RCE 700) och ett element med en avancerad mottagare (exempelvis R80 RDC700), kommer den enklare mottagaren att begränsa funktionaliteten i zonen. De båda elementen ska tilldelas var sin separata zon för att man ska kunna utnyttja funktionaliteten hos den avancerade mottagaren.

Apparater med speciella användningsmönster (t.ex. motorvärmare) ska ingå i var sin separat zon. Namnge varje zon för enkel identifiering.

Denna lägenhet har delats in i fyra ZONER, som alla har namngetts för enkel identifiering. Varje mottagare kan bara ingå i en av zonerna, eftersom den bara kan följa ett veckoprogram åt gången.