Semester

Carina ska åka på semester och vill att all hennes uppvärmning ska ha BORTA-status medan hon är bortrest. Dessutom vill hon vara säker på att hennes kaffekokare, TV och andra elapparater är avstängda. Samtidigt vill hon att hennes köks- och utomhuslampor ska tändas och släckas så att huset verkar bebott.

På skärmen för zonöversikt är hennes lampor placerade i separata zoner, och Carina har valt "inaktivera globala förbikopplingar" i lampzonerna. Därför kommer lamporna att följa sitt normala veckoprogram även om resten av huset är inställt på BORTA.

Carina tar fram sin telefon och trycker på BORTA på cirkelmenyn för avancerade förbikopplingsinställningar. Hon väljer FRÅN-TILL och anger klockslag och datum för sin avresa och återkomst. Detta säkerställer att hon både sparar energi och pengar, samtidigt som hennes hem verkar vara bebott medan hon är bortrest.

Carina har gjort ett listigt drag genom att skapa en zon med en radio ansluten till en vägguttagskontrollenhet. Hon har valt "inaktivera globala förbikopplingar" för att säkerställa att zonen följer programmet Normal, och därmed ser till att radion sätts på en stund varje kväll.

Detta förstärker intrycket av att någon är hemma.