Ytterligare produkter

Produkter som tillhandahåller ytterligare funktioner för Nobø Energy Control.

Brytarpanel Nobø SWITCH SW4

Knapparna på Nobø Switch SW4 motsvarar NORMAL, KOMFORT, EKO och BORTA på cirkelmenyn. Du kan installera valfritt antal Nobø Switch i ditt hem, beroende på dina behov (t.ex. vid ingången, i sovrummet osv.).

Du lägger till en Nobø Switch genom att välja (+) "Lägg till ny" och "systemenhet" på menyn, på samma sätt som när du lägger till en mottagare.

Tilldela en zon till Nobø Switch (tillgängligt 2018)

Nobø Switch har två möjliga konfigurationslägen: Global styrning eller lokal zonstyrning. När Nobø Switch läggs till i systemet väljs föredraget konfigurationsläge. Global styrning låter brytaren styra alla zoner. Lokal zonstyrning låter Nobø Switch styra en specifik zon. 

  1. Global styrning

    När inställningen är global styrning förbikopplar och styr Nobø Switch alla olåsta zoner i systemet. En global Nobø Switch fungerar på samma sätt som cirkelmenyn på startskärmen. Välj ”Global styrning” på inställningsskärmen för att tilldela den här funktionen till en brytare. Samtidigt kan Nobø Switch användas som temperatursensor i en zon. Zonen kan väljas i rullgardinsmenyn.

     

  2. Lokal zonstyrning

    När Nobø Switch är inställd som lokal zonstyrning är den ansluten till en specifik zon. Alla förbikopplingar eller åtgärder från brytaren påverkar bara den anslutna zonen. Välj ”Lokal zonstyrning” på inställningsskärmen för att tilldela lokal styrning till brytaren. Zonen väljs i rullgardinsmenyn. Som alternativ kan Nobø Switch också användas som temperatursensor i samma zon.

Vid tryck blinkar en grön lampa på Nobø Switch för att bekräfta att Nobø HUB har tagit emot signalen. Om lampan på Nobø Switch inte blinkar grönt, pröva att flytta enheten närmare Nobø HUB och försök igen. Alternativt kan du flytta på Nobø HUB. Vissa byggnadsmaterial som exempelvis armerad betong, massivt trä osv., kan försämra signalräckvidden. I sådana fall kan det räcka med att flytta Nobø HUB 1-2 meter åt sidan för att lösa problemet.

 

Kontrollera att Nobø Switch bekräftar genom att blinka grönt innan du monterar enheten på önskad plats. 

Obs! Både Nobø Switch och Nobø HUB måste väggmonteras för optimal räckvidd.

 

Nobø Switch SW4's funktioner:

Tryck på NORMAL (nere till vänster) så följer dina zoner automatiskt sina fördefinierade veckoprogram.

Tryck på KOMFORT (uppe till höger) eller på EKO (uppe till vänster), så aktiveras en NU-förbikoppling. Zonerna återgår automatiskt till NORMAL vid nästa förändring av veckoprogrammet.

Tryck på BORTA (nere till höger) för att aktivera en TIMER-förbikoppling. Zonerna återgår till NORMAL när den fördefinierade tiden har löpt ut. Standardinställningen för TIMER är två dagar. Standardtiden kan ändras på inställningsmenyn. När standardtiden ändras gäller den för cirkelmenyn och alla Nobø Switch-enheter som är anslutna till systemet.

Zoner där ”Inaktivera globala förbikopplingar” är aktiverat påverkas inte när en global Nobø Switch används.

Använda en temperatursensor i Nobø Switch

Nobø Switch kan fungera som en extern temperatursensor. Sensorn måste vara placerad i samma rum som det element den kontrollerar. Rumstemperaturen registreras och förmedlas till Nobø HUB.

 

I en zon där Nobø Switch fungerar som en temperatursensor, visas rumstemperaturen i zonlistan.När Nobø Switch fungerar som en temperatursensor i en zon med NCU-mottagare, regleras dessa element automatiskt enligt den temperatur som uppmäts av Nobø Switch. Om Nobø Switch får slut på batteriström eller befinner sig utom räckvidd, kommer elementen att regleras enligt deras inbyggda temperatursensor.

Nobø Switch-temperatursensorn kan ersätta TCU700 i installationer med Safir-glaselement och element med R80 TXF 700. 

 

Placera inte temperatursensorn i direkt solljus, närma en värmekälla (t.e.x en kamin) eller i ett slutet utrymme (t.ex. i en garderob). Placera hellre den på väggen nära den plats där du oftast vistas i rummet.

Välj (+) "Lägg till ny" > "Systemenhet" på menyn för att lägga till en ny Nobø Switch som temperatursensor. På skärmen där du namnger enheten och lägger till den till en zon, välj rätt zon på rullgardinsmenyn. 

Nobø Switch och Safir/R80-TXF700

Tillsammans kan Nobø Switch och Nobø HUB ersätta rumstermostatenTCU700 eller TXB 700 i installationer med Safir-glaselement eller element med R80 TXF700-mottagare.

 

När Nobø Switch kombineras med Safir-glaselement eller med R80 TXF700, läggs båda elementens ID-koder OCH Nobø Switch till samma zon i appen. Därefter ställs temperaturerna in i appens gränssnitt.

 

Alternativt kan Nobø HUB användas för att kontrollera installationer med TCU700/TXB700-rumstermostat. De installerade elementen (Safir-glaselement/R80 TXF700) måste läggas till rumstermostaten (TCU700/TXB700). Därefter läggs ENDAST rumstermostaten till som en mottagare i Nobø HUB. Temperaturer måste ställa sin på rumstermostaten.