Lisätuotteet

Nobø Energy Control -järjestelmään lisäominaisuuksia tuovia tuotteita.

Nobø Switch SW4 -kytkinpaneeli

 

Nobö Switch SW4 -kytkinpaneelin painikkeen vastaavat ympyrävalikon asetuksia NORMAALI, MUKAVUUS, SÄÄSTÖ ja POISSA. Voit asentaa tarpeitasi vastaavan määrän Nobö Switch SW4 -kytkinpaneeleja. (esimerkiksi ulko-ovelle, makuuhuoneeseen jne.)

Lisää Nobö Switch-kytkinpaneeli valitsemalla valikosta (+) "Lisää uusi" ja "järjestelmälaite", kuten lisättäessä vastaanotinta.

 

Alueen määrittely Nobö Switch -kytkinpaneeliin

Nobö Switch -kytkinpaneelissa on kaksi mahdollista määrittelytilaa: Yleinen ohjaus tai Paikallisen alueen ohjaus Kun Nobö Switch lisätään järjestelmään, valitaan haluttu määrittelytila. Yleisen ohjauksen avulla kytkimellä voi ohjata kaikkia tiloja. Paikallisen alueen ohjauksella Nobö Switch -kytkimellä voi ohjata yhtä määrättyä aluetta.

  1. Yleinen ohjaus:

    Kun Nobö Switch on määritetty yleiselle ohjaukselle, se ohittaa ja ohjaa kaikkia järjestelmän avoimia alueita. Yleinen Nobö Switch -kytkinpaneeli sisältää samat toiminnot kuin aloitusnäytön ympyrävalikko. Määritä tämä toiminto kytkimelle valitsemalla yksikön asetusnäytössä Yleinen ohjaus. Nobö Switch -kytkinpaneelia voi käyttää samaan aikaan alueen lämpötila-anturina. Alue voidaan valita pudotusvalikosta.

     

     

  2. Paikallisen alueen ohjaus:

    Kun Nobö Switch -kytkinpaneelin määritys on paikallisen alueen ohjaus, se on yhdistetty yhteen tiettyyn alueeseen. Kaikki kytkimellä tehtävät ohitukset tai toiminnot vaikuttavat vain yhdistettyyn alueeseen. Valitse yksikön asetusnäytössä Paikallisen alueen ohjaus -asetus ja määritä paikallinen ohjaus kytkimelle. Alue valitaan pudotusvalikosta. Nobö Switch -kytkinpaneelia voi valinnaisesti käyttää saman alueen lämpötila-anturina.

Käytettäessä Nobö Switch-kytkinpaneelia vihreä valo vilkkuu kerran vahvistaakseen Nobø HUBin vastaanottaneen signaalin. Jos Nobö Switch ei vilku vihreänä, yritä siirtää sitä lähemmäksi Nobø HUBia ja tarkista uudelleen. Tai kokeile siirtää ECOHUBia. Jotkin rakennusmateriaalit, kuten teräsbetoni, massiivipuu jne. saattavat heikentää signaalin kantoaluetta. Sellaisissa tapauksissa Nobö Switch-anturin tai Nobø HUBin siirtäminen 1–2 metriä sivuun saattaa estää haitan.

 

Varmista, että Nobö Switch vahvistaa vihreällä vilkkuvalla valolla, ennen kuin kiinnität sen haluttuun kohtaan.

HUOMIO!: Optimaalista kantoaluetta varten sekä Nobö Switch että Nobø HUB on asennettava seinään.

 

Nobö Switch-toiminnot:

Valitse NORMAALI (vasen alareuna), jolloin alueet noudattavat automaattisesti asetettua viikko-ohjelmaa.

Paina MUKAVUUS (oikea yläreuna) tai SÄÄSTÖ (vasen yläreuna), jolloin NYT-ohitus on aktiivinen. Alueet palaavat automaattisesti NORMAALI-tilaan seuraavan viikko-ohjelman muutoksen yhteydessä.

Aktivoi AJASTIN-ohitus painamalla POISSA (oikea alareuna). Alueet palaavat NORMAALI-asetukselle, kun asetettu aika on kulunut. AJASTIMEN oletusasetus on 2 vuorokautta. Oletusaikaa voi muuttaa asetukset-valikossa. Kun oletusaika on muutettu, se otetaan käyttöön ympyrävalikossa ja kaikissa järjestelmään kytketyissä Nobö Switch -laitteissa.

Nobö Switch -yleispaneelia käytettäessä tällä ei ole vaikutusta alueisiin, joissa Poista yleiset ohitukset -asetus on käytössä.

Lämpötila-anturin käyttö Nobö Switch-paneelissa

Nobö Switch voi toimia ulkoisena lämpötila-anturina. Anturi on sijoitettava samaan huonetilaan kuin lämmitin, jota se ohjaa. Huonelämpötila rekisteröidään ja kommunikoidaan Nobö HUBille.

 

 

Alueella, jossa Nobö Switch toimii lämpötila-anturina, huonelämpötila näytetään alueluettelossa.

Kun Nobö Switch toimii lämpötila-anturina alueella, joissa on NCU-vastaanottimia, näitä lämmittimiä säädellään automaattisesti Nobö Switchin mittaaman lämpötilan mukaan. Jos Nobö Switchin paristo on tyhjä tai se on alueen ulkopuolella, lämmittimiä säädellään niiden sisäänrakennettujen antureiden mukaan.

Nobö Switch-lämpötila-anturilla voi korvata TCU700:n Safir-lasilämmitinasennuksissa ja lämmittimissä, joissa on R80 TXF 700 -vastaanotin.

 

Älä sijoita lämpötila-anturia suoraan auringonvaloon, lähelle lämmönlähdettä (esimerkiksi takkaa) tai suljettuun tilaan (esimerkiksi kaappiin). Suositus on sijoittaa anturin seinälle, lähelle tilaa jossa yleensä oleskelet huoneessa.

Valitse valikosta (+) "Lisää uusi" > "Järjestelmälaite" ja lisää uusi Nobö Switch lämpötila-anturiksi. Valitse laitteen nimeämis- ja alueeseen lisäämisnäytössä oikea alue pudotusvalikosta.

Nobö Switch ja Safir/R80-TXF700

Nobö Switch ja Nobö HUB-yhdistelmällä voi korvata huonetermostaatit TCU700:n tai TXB 700:n Safir-lasilämmitinasennuksissa tai lämmittimissä, jotka on varustettu R80 TXF700 -vastaanottimilla.

 

Yhdistettäessä Nobö Switch Safir -lasilämmittimien / R80 TXF700 -vastaanottimella varustettujen lämmittimien kanssa, sekä lämmittimien tunnuskoodit ETTÄ Nobö Switch lisätään sovelluksessa samaan alueeseen. Lämpötilat asetetaan sovelluskäyttöliittymässä.

 

Nobö HUBia voi myös käyttää ohjaamaan TCU700/TXB700 -huonetermostaattiasennuksia. Asennetut lämmittimet (Safir-lasilämmitin/R80 TXF700) on lisättävä huonetermostaattiin (TCU700/TXB700). Sen jälkeen VAIN huonetermostaatti lisätään Nobö HUBiin vastaanottimena. Lämpötilat on asetettava huonetermostaatissa.