Tilleggsprodukter

Produkter som gir utvidet funksjonalitet for Nobø Energy Control 

Bryterpanel NOBØ SWITCH SW4

Knappene på Nobø Switch SW4 tilsvarer NORMAL, KOMFORT, ØKO og BORTE i sirkelmenyen. Du kan ha flere Nobø Switch i huset ditt om du ønsker det (f.eks. ved inngangsdøra, på soverommet etc.)

For å legge til en Nobø Switch velger du (+) "legg til ny" og "systemenhet" i menyen, på samme måte som når du vil legge til en mottaker.

 

Sonetilhørighet for Nobø Switch (kommer 2018)

Nobø Switch kan fungere på to måter: Global kontroll eller Lokal sonekontroll. Når en Nobø Switch legges til i systemet, velger man om den skal ha Global kontroll over alle soner eller Lokal sonekontroll i en spesiell sone. 

  1. Global kontroll:

    Nobø Switch kan fungere som en global overstyringsbryter for alle ulåste soner. En global Nobø Switch vil ha samme funksjon som sirkelmenyen på hovedskjermen i appen. Velg "Global kontroll" i enhetsoppsettet. Nobø Switch kan samtidig brukes som temperatursensor i en fritt valgt sone. Ønsket sone velges i nedtrekksmenyen.

     

  2. Lokal sonekontroll:

    Nobø Switch kan knyttes til en spesifikk sone og fungere som lokal soneoverstyring for akkurat denne sonen. Velg "Lokal sonekontroll" i enhetsoppsettet og velg ønsket sone i nedtrekksmenyen. En lokal Nobø Switch kan overstyre sonen, selv om denne sonen er låst for global overstyring. Nobø Switch kan også brukes som temperatursensor i samme sone.

     

Ved betjening vil Nobø Switch gi et grønt lysblink som bekrefter at Nobø HUB har mottatt signalet. Får du ikke et grønt lysblink på Nobø Switch, kan du prøve å flytte den nærmere Nobø HUB. Alternativt prøv å flytte Nobø HUB. Enkelte bygningsmaterialer som armert betong, massivt tømmer o.l. kan begrense rekkevidden til signalene. I slike tilfeller kan det være nok å flytte Nobø HUB eller Nobø Switch 1-2 meter til siden for å komme rundt hindringen.

 

Sjekk at Nobø Switch bekrefter med grønt blink før du monterer den på ønsket sted.

NB!: Både Nobø Switch og Nobø HUB må monteres på vegg for optimal rekkevidde.

 

Nobø Switch funksjoner:

Trykk på NORMAL (nede venstre), og sonen(e) følger de fastsatte ukeprogrammene automatisk.

Trykk på KOMFORT (oppe høyre) eller ØKO (oppe venstre), og sonen(e) NÅ-overstyres til KOMFORT eller ØKO. Overstyringen avsluttes automatisk ved neste endring i det vanlige ukeprogrammet. 

Trykk BORTE (nede høyre) for å TIMER-overstyre sonen(e) til BORTE. Retur til NORMAL skjer når tiden er gått ut. Standard innstilling for TIMER-overstyring er 2 døgn. Denne innstillingen kan endres i APP-ens innstillinger. (Hovedmeny > Innstillinger) Den nye innstillingen vil gjelde for sirkelmenyen og alle Nobø Switch i systemet. 

Soner hvor "Ingen global overstyring" er valgt vil ikke påvirkes om du trykker på en global Nobø Switch. 

Bruk av temperatursensor i Nobø Switch

Du kan bruke Nobø Switch som ekstern temperatursensor. Temperatursensoren må stå i samme rom som ovnen du vil styre. Temperatursensoren vil da registrere hvor varmt det er i rommet og gi beskjed til Nobø HUB.

Hvis en sone bruker Nobø Switch som temperatursensor, vises romtemperaturen i sonelisten.

Når Nobø Switch er temperatursensor i en sone med NCU/DCU ovnsmottakere, vil disse ovnene automatisk styre etter temperaturen som Nobø Switch måler. Dersom Nobø Switch går tom for batteri eller kommer utenfor rekkevidde, vil ovnen bruke sin interne temperatursensor.

Nobø Switch temperatursensor kan erstatte TCU700 eller TXB700 i anlegg med Safir glassovn eller ovner med R80 TXF 700 mottaker.

 

Temperatursensoren må ikke plasseres i direkte sollys, nær en varmekilde (f.eks en peis) eller i en lukket beholder (f.eks inni et skap.). Det beste er å henge den på veggen i nærheten av der du vanligvis oppholder deg i rommet.

 

Nobø Switch og Safir / R80-TXF700

Nobø Switch kan sammen med Nobø HUB erstatte romtermostatene TCU700 eller TXB 700 i anlegg med Safir glassovn og ovner med mottaker R80 TXF700.

 

I anlegg med Nobø Switch og Safir glassovn / ovner med R80 TXF700, legges både ovnenes ID-kode og Nobø Switch inn i samme sone i APPen. Temperaturen i sonen stilles da i APPen.

 

Det er også mulig å bruke Nobø HUB til å styre anlegg med TCU700 eller TXB700 romtermostater. Ovnene i anlegget (Safir glassovn / R80 TXF700) må da legges inn i romtermostaten (TCU700 / TXB700). Deretter er det KUN romtermostaten som registreres som mottaker i Nobø HUB. Temperaturen i sonen må da stilles på romtermostaten.