Flytte mottakere

En mottaker/sender kan flyttes fra en sone til en annen.

Trykk på enheten i soneinnstillinger. Velg ny sone for enheten i nedtrekksmenyen.