Ukeprogrammer

Ukeprogrammer kan endres etter eget ønske, og du kan lage nye programmer hvis du trenger det.

Trykk på skiftenøkkelen under NORMAL UKEPROGRAM for å redigere ukeprogrammer.

Et ukeprogram består av en 24 timers tidslinje for hver dag i uken.

Tidslinjen kan deles inn i perioder som hver kan settes til KOMFORT, ØKO, BORTE og AV. Enkle AV/PÅ-mottakere skrus av når de ikke er i KOMFORT. 

Legg til nytt ukeprogram

Du kan lage et nytt ukeprogram ved å trykke på .

Gi ukeprogrammet et navn som beskriver det i forhold til din bruk (f.eks. ”arbeidsuke”, ”fri hjemme”). Du kan kopiere inn tidplanen fra et annet ukeprogram hvis du har et program som ligner. Velg fra nedtrekksmenyen hvilket program du vil kopiere fra. Etterpå kan du endre det som du vil. Endringene lagres automatisk.

Redigere ukeprogram

Legg inn skille mellom to perioder ved å dra inn en fane fra venstre siden av tidslinja.

Dra inn så mange tidspunkt du trenger og plasser dem på ønsket tidspunkt.

Slett et tidspunkt ved å dra fanen bort til nabofanen på tidslinja.

Trykk på en periode i tidslinja for å velge ønsket status.

Velg status KOMFORT, ØKO, BORTE eller AV for den valgte perioden.

Kopiere døgnprogram

Hvis flere dager i et ukeprogram skal være like (f.eks. alle hverdagene), kan du kopiere et døgnprogram over til en eller flere av de andre dagene i uka. Da slipper man å lage samme program om igjen. 

Trykk på fanen med programmet du vil kopiere (for eksempel mandag) og velg . Velg så de dagene du vil kopiere programmet til. Trykk så på  for å bekrefte.