Soneinnstillinger

Ved å trykke på skiftenøkkelen i sone-oversikten kommer man til innstillinger for hver enkelt sone. Her kan du bestemme hvordan sonen skal styres.

Oversikt over enheter i sonen

Øverst i innstillingene vises hvilke mottakere og andre enheter som er tilknyttet sonen.

Trykk på mottakerikonet for å få fram mer informasjon om enheten.

Temperatur

Hver sone har sin egen temperaturinnstilling for KOMFORT og ØKO (hvis mottakerne i sonen støtter denne funksjonen). Du velger selv hvilke temperaturer som skal gjelde i sonene dine. F.eks: KOMFORT-temperatur i stua kan være forskjellig fra KOMFORT-temperatur på soverommet.

Temperatur stilles enten på mottakeren (ovnen/termostaten) eller i APP-en. Se bruksanvisning for din mottaker hvis du er usikker.

Hvis det ikke er mulig å stille temperaturen i APP-en, vil du bli bedt om å stille temperaturen på ovnen/termostaten.

Hvis det er ulike typer mottakere i sonen, kan du bli bedt om å stille temperatur både på noen av ovnene og i APP-en. (f.eks. hvis du har både R80 RDC og R80 RXC mottakere i samme sone).

BORTE setter sonen i frostsikring på 7°C. Denne temperaturen kan ikke endres. 

AV skrur alle mottakere i sonen helt av. 

Har du enkle AV/PÅ-mottakere på ovnene (for eksempel RCE 700 pluggmottaker), brukes temperaturinnstillingen på ovnen ved KOMFORT. På enkle mottakere vil ØKO og BORTE bety at ovnen skrus helt av. Sørg da for å sikre sonen mot frostskade på annen måte! 

AV/PÅ-mottakere kan også brukes til å styre lys og andre apparater. Disse vil skrus PÅ ved KOMFORT-status og AV ellers.

Normalt ukeprogram

En sone kan ha ett aktivt ukeprogram om gangen. Dette programmet følges automatisk når systemet står i Normal status.

Gjeldende ukeprogram for sonen velges i nedtrekksmenyen. 

Ukeprogrammer kan endres etter eget ønske, og du kan lage nye programmer hvis du trenger det. Trykk på skiftenøkkelen under NORMALT UKEPROGRAM for å redigere ukeprogrammer.

Systemet har et forhåndsdefinert «Default» ukeprogram. Dette programmet kan ikke endres.

Ingen global overstyring for en sone

Hvis en sone ikke skal følge globale overstyringer i sirkelmenyen eller fra en global Nobø Switch, kan du aktivere "Ingen global overstyring" for sonen.

Da vil sonen følge normalt ukeprogram selv om huset ellers overstyres globalt. Lokal overstyring av sonen vil fortsatt være mulig, både via sonelista i appen og fra en lokal Nobø Switch.

I soneoversikten vil Normal-ikonet ha en hengelås når sonen ikke kan overstyres globalt.

Enhetsinfo

Ved å trykke på en mottaker i soneinnstillingene, får du opp mer info om den enkelte enhet (ID-kode, navn og sone). Her kan du også endre navn på en enhet, eller flytte den fra en sone til en annen.

 

Mottakerne RS700 og RSX700 har mulighet for reversert PÅ/AV-innstilling. Dette krever spesiell elektrisk installasjon som må utføres av el-installatør.

Endre navn på soner og mottakere

Endre navn på en sone:

Gå til innstillinger for sonen og trykk på blyanten  i menyen. 

Endre navn på en mottaker/sender:

Trykk på mottakeren i soneinnstillinger for å gå til info-siden for enheten.

Trykk på blyanten  for å endre navn.

 

 

 

Flytte mottakere

En mottaker/sender kan flyttes fra en sone til en annen.

Trykk på enheten i soneinnstillinger. Velg ny sone for enheten i nedtrekksmenyen.