Lägga till mottagare och sändare

När Nobø HUB har registrerats, kan andra systemenheter (mottagare och sändare) läggas till. Välj "(+) Lägg till ny > systemenhet" på huvudmenyn.

För att installera mottagare, brytarpaneler, sensorer osv., måste deras ID-kod registreras av appen. Detta kan göras på två sätt:

  1. Manuell registrering
  2. Automatisk sökning.

Manuell registrering

Välj "(+) Lägg till ny" på huvudmenyn, välj först "systemhet" och välj därefter "manuell registrering".

 

ID-koden är ett 12-siffrigt nummer som är tryckt på mottagaren. Ange detta nummer i textrutorna på skärmen. Tryck på "+" för att ange flera enheter vid ett och samma tillfälle. Du rekommenderas att bara registrera en zon åt gången.

 

Många Nobø-mottagare har sin id-kod tryck som en QR-kod.

Orion 512-produkter är inte kompatibla med Nobø HUB.

Batteridrivna mottagare eller sändare (TCU700, Nobø Switch) måste paras ihop med Nobø HUB om ID-koden har lagts till manuellt. Under installationen kommer appen att meddela dig när en enhet behöver paras ihop. Enheten aktiveras för parning på samma sätt som för automatisk sökning. Se enhetens bruksanvisning för mer information.

Automatisk sökning

De flesta Nobø-mottagare, plus ett par Orion700-produkter (R80 RSC-700, R80 TXF-700, TCU700 rumstermostat, Safir glaselement) kan ansluta till appen och Nobø HUB genom automatisk sökning. Välj "automatisk sökning" i appen. Därefter kommer du att uppmanas att sätta på din systemenhet, och enheten skickar sin ID-kod till Nobø HUB. Du kan ansluta fler än en enhet åt gången. Du behöver bara sätta på en enhet, kontrollera att den visas i översikten i appen, och därefter sätta på en annan enhet. Vid behov kan du pausa sökningen.

Du rekommenderas att registrera en zon åt gången.

Så här aktiverar du en mottagare/sändare för automatisk sökning

NCU-1R, NCU-2R, NCU-ER, DCU-1R, DCU-2R, DCU-ER: sätt in enheten i elementet. Vrid elementets strömbrytare från AV (0) till PÅ (1).

 

NTB-2R rums- och golvtermostat: Skjut brytaren från standby till på.

R80 RSC700, R80 TXF700: sätt in enheten i elementet. Vrid elementets strömbrytare från AV (0) till PÅ (1).

TCU700: Tryck och håll in höger knapp tills menyn visas. Tryck ner och välj EC700. Tryck på höger knapp igen för att bekräfta valet. Därefter ansluter TCU700 till din Nobø HUB eller Orion700-kontrollenhet.

 

 

Safir: Vrid elementets strömbrytare från AV (0) till PÅ (1).

 

 

Nobø Switch SW4: Tryck mitt på brytaren en gång, så att alla fyra hörn trycks ner. Brytarlampan blinkar under sökningen efter Nobø HUB. 

 

 

R80 RDC 700, R80 RXC 700: Kräver manuell registrering. 

 

2NC9 700: Kräver manuell registrering. 

 

 

TRB700, TXB700: Kräver manuell registrering.

 

   

RCE 700, RS700 og RSX700: Kräver manuell registrering.

Namnge och tilldela enheter till en zon

När en eller flera ID-koder är registrerade, ska varje enhet namnges. Ange ett namn som är lätt att identifiera. T.ex. "Element matsal", "Golvvärme badrum" osv.

Varje enhet måste tilldelas till en zon. En enhet kommer att läggas till den senast valda zonen, såvida du inte väljer en annan zon på rullgardinsmenyn. En ny zon kan också läggas till via rullgardinsmenyn. Ge zonen ett namn som är lätt att komma ihåg. Exempelvis "Element vardagsrum".

 

Tilldela en zon till Nobø Switch

Nobø Switch har två möjliga konfigurationslägen: Global styrning eller lokal zonstyrning. När Nobø Switch läggs till i systemet väljs föredraget konfigurationsläge. Global styrning låter brytaren styra alla zoner. Lokal zonstyrning låter Nobø Switch styra en specifik zon. 

  1. Global styrning

    När inställningen är global styrning förbikopplar och styr Nobø Switch alla olåsta zoner i systemet. En global Nobø Switch fungerar på samma sätt som cirkelmenyn på startskärmen. Välj ”Global styrning” på inställningsskärmen för att tilldela den här funktionen till en brytare. Samtidigt kan Nobø Switch användas som temperatursensor i en zon. Zonen kan väljas i rullgardinsmenyn.

     

  2. Lokal zonstyrning

    När Nobø Switch är inställd som lokal zonstyrning är den ansluten till en specifik zon. Alla förbikopplingar eller åtgärder från brytaren påverkar bara den anslutna zonen. Välj ”Lokal zonstyrning” på inställningsskärmen för att tilldela lokal styrning till brytaren. Zonen väljs i rullgardinsmenyn. Som alternativ kan Nobø Switch också användas som temperatursensor i samma zon.