Tilføjelse af modtagere og sendere

Når Nobø HUB er blevet registreret, kan andre systemenheder (modtagere og sendere) tilføjes. Vælg (+) "Tilføj ny > Systemenhed" i hovedmenuen.

For at installere modtagere, skifte paneler, sensorer osv. skal deres ID-koder registreres af appen. Dette kan gøres på to måder: Manuel registrering eller automatisk søgning.

  1. Manuel registrering 
  2. Automatisk søgning.

Manuel registrering

Vælg "(+) Tilføj ny" i hovedmenuen, vælg "systemenhed" og derefter "manuel registrering".

 

ID-koden står skrevet på modtageren som en 12-cifret talkode. Indtast denne talkode i tekstboksene på skærmen. Tryk "+" for at indtaste flere enheder samtidig. Det anbefales kun at registrere en zone ad gangen.

 

De fleste NOBØ-produkterne har også ID-koden trykt som QR-kode. QR-koden kan scannes fra appen.

Orion 512-produkter er ikke kompatible med Nobø HUB.

Batteridrevne modtagere og sendere (TCU700, ECOSWITCH og ECOSENSE) skal parres med Nobø HUB, hvis ID-koden er blevet tilføjet automatisk. Under installationen giver appen dig besked, når en enhed skal parres. Enheden bliver aktiveret til parring på samme måde som med automatisk søgning. Se brugervejledningen til enheden, hvis du ønsker flere oplysninger.

Automatisk søgning

De fleste Nobø-modtagere, plus nogle få Orion700-produkter (R80 RSC-700, R80 TXF-700, TCU700 rumtermostat, Safir glasovn) kan kobles til appen og Nobø HUB ved hjælp af automatisk søgning.

Vælg "automatisk søgning" i appen. Derefter vil du blive bedt om at tænde din systemenhed, og enheden sender sin ID-kode til Nobø HUB. Der kan tilsluttes flere enheder på samme tid. Du skal blot tænde en enhed og kontrollere, at den bliver vist i app-oversigten, før du tilslutter den næste. Søgningen kan sættes på pause, hvis det er nødvendigt.

Det anbefales at registrere en zone ad gangen.

Sådan tilslutter du en modtager/sender til automatisk søgning

NCU-1R, NCU-2R, NCU-ER, DCU-1R, DCU-2R, DCU-ER: Sæt enheden ind i ovnen. Tænd for ovnen ved at dreje fra FRA(0) til TIL(1).

 

NTB-2R-rum- og gulvtermostat: Skub afbryderen fra standby til til.

 

R80 RSC700, R80 TXF700: Sæt enheden ind i ovnen. Tænd for ovnen ved at dreje fra FRA(0) til TIL(1).

TCU700: Tryk og hold højre knap inde, indtil menuen bliver vist. Tryk ned og vælg EC700. Tryk igen på højre knap for at bekræfte valget. TCU700 sluttes derefter til din Nobø HUB eller Orion700-styringsenhed.

 

 

Safir: Tænd for ovnen ved at dreje fra FRA(0) til TIL(1).

 

 

Nobø Switch SW4: Tryk midt på kontakten en gang, så alle fire hjørner er trykket ned. Kontaktens lys blinker, mens den søger efter Nobø HUB.

 

R80 RDC 700 og R80 RXC 700: Kræver manuel registrering. 

 

2NC9 700: Kræver manuel registrering. 

 

 

TRB700, TXB700: Kræver manuel registrering.

 

   

RCE 700, RS700 og RSX700: Kræver manuel registrering.

Navngiv og tildel enheder til en zone

Når en eller flere ID-koder er blevet registreret, bør hver enhed få tildelt et navn. Indtast et let genkendeligt navn. F.eks. "Ovn dagligstue" "Gulvvarme badeværelse" osv.

Hver enhed skal være allokeret til en zone. En enhed bliver føjet til den sidst valgte zone, medmindre du vælger en anden zone i rullemenuen. Der kan også tilføjes en ny zone via rullemenuen. Giv zonen et navn, der er nemt at huske. F.eks. "Varme dagligstue".

 

Tildeling af zone til Nobø Switch.

Nobø Switch har to mulige konfigurationstilstande: Global kontrol eller Lokal zonekontrol. Når der tilføjes en Nobø Switch til systemet, vælges den foretrukne konfigurationstilstand. Global kontrol gør det muligt for afbryderen at kontrollere alle zoner. Lokal zonekontrol gør det muligt for Nobø Switch at kontrollere én specifik zone.  

  1. Global kontrol:

    Når den er konfigureret som en Global kontrol, overstyrer og kontrollerer Nobø Switch alle ulåste zoner i systemet. En Global Nobø Switch har den samme funktionalitet som cirkelmenuen på startskærmen. Vælg "Global kontrol" i enhedsopsætningen for at allokere funktionaliteten til en Switch. Samtidig kan Nobø Switch bruges som en temperatursensor i en zone. Zonen kan vælges i rullemenuen.

     

  2. Lokal zonekontrol:

    Nobø Switch knyttes til én specifik zone, når den konfigureres som en Lokal zonekontrol. Alle overstyringer eller handlinger fra afbryderen påvirker kun den tilknyttede zone. Vælg "Lokal zonekontrol" i enhedsopsætningen for at allokere lokal kontrol til afbryderen. Zonen vælges i rullemenuen. Det er muligt at bruge Nobø Switch som en temperatursensor i den samme zone.