Förbikopplingar

Om du kommer hem tidigare än väntat en kall vinterdag ELLER reser bort över veckoslutet ELLER åker på semester i två veckor, kan du enkelt ändra det normal veck programmet tillfälligt. Detta kallas för en förbikoppling.

En förbikoppling avbryter det normala veckoprogrammet och ersätter det med den valda statusen "COMFORT", "EKO" eller "BORTA" under en begränsad tid.

Nobø Energy Control har fyra typer av förbikopplingar: KONSTANT, NU, FRÅN-TILL och TIMER.

Förbikoppling: KONSTANT

En KONSTANT-förbikoppling varar tills du väljer att stoppa den manuellt. Förbikoppling är praktisk när man inte vet vid vilken tidpunkt man ska återgå till statusen Normal.

Förbikoppling: NU

En NU-förbikoppling varar tills det inträffar en statusförändring i veckoprogrammet Normal. När veckoprogram ändrar status, avslutas förbikopplingen och systemet återgår automatiskt till statusen Normal. Om det inte förekommer någon statusändring i dagens program, avslutas en NU-förbikoppling klockan 03.00.

Förbikoppling: FRÅN-TILL 

En FRÅN-TILL-förbikoppling låter dig välja datum och tid för förbikopplingens start och stop.

Förbikoppling: TIMER

En TIMER-förbikoppling varar det antal dagar och timmar som valts. TIMER-förbikopplingens standardlängd är två dagar (48 timmar), såvida du inte ändrar detta.

Enkla globala förbikopplingar

På skärmen HEM låter cirkelmenyn dig förbikoppla alla dina zoner till valfri status av "KOMFORT", "EKO" eller "BORTA" under en begränsad tid. Du kan när som helst avsluta en förbikoppling genom att trycka på "Normal" i mitten av cirkeln.

 

Komfort

Knacka en gång med fingret på "KOMFORT" för att starta en NU-förbikoppling. Veckoprogrammet Normal pausas och alla zoner ändras till statusen KOMFORT.

Förbikopplingen avslutas automatiskt när alla zoner har ändrat status en gång. Om det inte förekommer någon statusändring i veckoprogrammet, avslutas NU-förbikopplingen klockan 03.00. När zonerna har ändrats tillbaka till Normal, blir cirkelns mitt grön.

Du kan när som helst avsluta en förbikoppling genom att trycka på Normal eller en annan förbikoppling.

KOMFORT-förbikopplingen är praktisk om du kommer hem tidigt en kall dag och behöver höja värmen tidigare än schemalagt.

 

Eko

Knacka en gång med fingret på "EKO" för att starta en NU-förbikoppling. Veckoprogrammet Normal pausas och alla zoner ändras till statusen EKO.

Förbikopplingen avslutas automatiskt när alla zoner har ändrat status en gång. Om det inte förekommer någon statusändring i veckoprogrammet, avslutas NU-förbikopplingen klockan 03.00. När zonerna har ändrats tillbaka till Normal, blir cirkelmenyns mitt grön.

Du kan när som helst avsluta en förbikoppling genom att trycka på Normal eller en annan förbikoppling.

EKO-förbikopplingen är praktisk och du går och lägger dig tidigt och behöver mindre värme under resten av kvällen. Andra användningstillfällen är när du åker hemifrån några timmar och inte behöver ha värmen inställd på KOMFORT-nivå.

 

Borta

Knacka en gång med fingret på "BORTA" för att starta en TIMER-förbikoppling. Veckoprogrammet Normal pausas och alla zoner ändras till statusen BORTA. BORTA-förbikopplingen är praktisk när du åker hemifrån i minst två dagar. Standardlängden för BORTA-förbikopplingen är två dagar (48 timmar), innan alla zoner återgår till statusen Normal. BORTA-förbikopplingens standardlängd kan ändras på menyn INSTÄLLNINGAR.

 

Avancerade globala förbikopplingar

För att öppna de avancerade alternativen för förbikoppling, tryck och håll in önskad status, Komfort, Eko eller Borta, på cirkelmenyn. Eller när en förbikoppling redan körs, tryck på bannern ovanför cirkelmenyn för avancerade alternativ.

Det finns fyra sorters förbikopplingar på den avancerade menyn: KONSTANT, NU, FRÅN-TILL och TIMER. En FRÅN-TILL-förbikoppling definieras av att man anger tid och datum för start och stopp. En TIMER-förbikoppling definieras av att man anger dess längd i dagar och timmar.

Lokala zonförbikopplingar

Du kan förbikoppla en enskild zon i zonvyn.

Lokala zonförbikopplingar påverkas inte av globala förbikopplingar som aktiverats i cirkelmenyn.

Enkla zonförbikopplingar

Tryck på den vänstra ikonen en gång för att starta en enkel NU-förbikoppling för zonen.

 

Om aktuell status för zonen är Eko, Borta eller Av ändrar den enkla förbikopplingen statusen till Komfort. Om aktuell status är Komfort ändrar den enkla förbikopplingen statusen till Eko. Ikonen ändrar utseende när en förbikoppling är aktiv, så att förbikopplade zoner är enkla att se i listan.

Tryck på ikonen igen för att fastställa zonförbikopplingen.

NU-förbikopplingen fastställs automatiskt vid nästa händelse i veckoprogrammet, eller klockan 03.00.

Om en eller flera lokala zonförbikopplingar är aktiva visas en banderoll på startskärmen. Tryck på banderollen för att fastställa alla lokala zonförbikopplingar.

 

 

Avancerade zonförbikopplingar

Håll den vänstra ikonen intryckt för att öppna menyn för avancerade zonförbikoppling. Välj föredragen status och typ av förbikoppling (KONSTANT, NU, TIMER eller FRÅN-TILL).

För att avsluta förbikopplingen trycker du på den vänstra ikonen en gång. Alternativt kan du trycka på banderollen på startskärmen.