Innan du sätter igång

I det här kapitlet får du grundläggande kunskap om de termer och koncept som används i Nobø Energy Control-systemet.

Hur fungerar Nobø HUB?

Nobø HUB är centralenheten i Nobø Energy Control-systemet. Nobø HUB kontrollerar element, lampor och andra elektriska apparater enligt sina egna inställda veckoprogram. Nobø HUB ansluts till ditt trådlösa nätverk och kommunicerar med Nobø Energy Control-app på din smarttelefon eller surfplatta. Från appen kan du kontrollera ditt hem enligt dina behov och önskemål.  

Du kan kontrollera din bostad från vilken plats som helst i världen, så länge appen är ansluten till Internet.

 

Vad är en mottagare?

Nobø HUB skickar radiosignaler till MOTTAGARE som kan placeras i element, eluttag eller säkringsdosor på olika ställen i ditt hem. Varje mottagare har en unik ID-kod som gör det möjligt för Nobø HUB att skicka signaler till rätt enhet.

 

Nobø HUB är kompatibel med alla Nobø Orion700-mottagare och Nobø NCU-mottagare, men inte med Nobø Orion512-mottagare.

 

Lista över mottagare

NTB-2R är en kombinerad golv- och rumstermostat och effektregulator för montering i låda. Temperaturerna KOMFORT och EKO ställs in i antingen mottagaren (termostat) eller i gränssnittet i NOBØ Energy Control-app.

 

NCU-1R är en mottagare för Nobøs element NF och NT, och kan kontrolleras av ECOHUB. Mottagaren (elementet) har temperaturinställningen KOMFORT. Temperaturen EKO ställs in i gränssnittet i Nobø Energy Control-app.

 

 

NCU-2R är en mottagare för Nobøs element NF och NT, och kan kontrolleras av Nobø HUB. Temperaturerna KOMFORT och EKO ställs änten in i gränssnittet i Nobø Energy Control-app, eller på mottagaren (elementet).

 

NCU-ER är en mottagare för Nobøs element NF och NT, och kan kontrolleras av Nobø HUB. Temperaturerna KOMFORT och EKO ställs in i gränssnittet i Nobø Energy Control-app.

 

DCU-1R är en mottagare för Dimplex element DF och DT, och kan kontrolleras av Nobø HUB. Mottagaren (elementet) har temperaturinställningen KOMFORT. Temperaturen EKO ställs in i gränssnittet i Nobø Energy Control-app.

 

DCU-2R är en mottagare för Dimplex element DF och DT, och kan kontrolleras av Nobø HUB. Temperaturerna KOMFORT och EKO ställs änten in i gränssnittet i Nobø Energy Control-app, eller på mottagaren (elementet).

 

DCU-ER är en mottagare för Dimplex element DF och DT, och kan kontrolleras av Nobø HUB. Temperaturerna KOMFORT och EKO ställs in i gränssnittet i Nobø Energy Control-app.

 

 

R80 RDC 700 är en mottagare för Nobøs element C2/C4, B4, T4, P4/P6 och R3/R5, och kan kontrolleras av Nobø HUB. Mottagaren (elementet) har temperaturinställningarna KOMFORT och EKO.

 

R80 RXC 700 är en mottagare för Nobøs element C2/C4, B4, T4, P4/P6 och R3/R5, och kan kontrolleras av Nobø HUB. Denna mottagare saknar lokala kontroller. Temperaturerna KOMFORT och EKO ställs in i gränssnittet i Nobø Energy Control-app.

 

 

R80 RSC 700 är en mottagare för Nobøs element C2/C4, B4, T4, P4/P6 och R3/R5, och kan kontrolleras av Nobø HUB. Mottagaren (elementet) har temperaturinställningen KOMFORT. Temperaturen EKO ställs in i gränssnittet i Nobø Energy Control-app.

 

R80 TXF 700 är en mottagare för Nobøs element C2/C4, B4, T4, P4/P6 och R3/R5. R80 TXF 700 kan kontrolleras av Nobø HUB via en rumstermostat (TCU 700 eller TXB 700). Då ställs temperaturerna KOMFORT och EKO in på rumstermostaten.

R80 TXF 700 kan också kontrolleras direkt av Nobø HUB, om det finns en Nobø Switch-temperatursensor i samma zon. Då ställs temperaturerna KOMFORT och EKO in i appens gränssnitt.  

 

2NC9 700 är en mottagare för Dimplex- och ewt-elementen 2NC8, 2NW5 och 2NW6. Temperaturinställningen KOMFORT finns på elementet, medan temperaturen ECO ställs in i Nobø Energy Control-appens gränssnitt.

 

TRB 36 700 är en kombinerad golv- och rumstermostat, och effektregulator för väggboxmontering. Temperaturerna KOMFORT och EKO ställs in på mottagaren (termostaten).

TXB 700 fungerar som en central rumstermostat i ett rum med en eller flera Nobø C2/C4, T4, P4/P6, R3/R5 and Safir glaselement. Denna termostat kontrollerar upp till tio element i rummet via radiosignaler. Temperaturerna KOMFORT och EKO ställs in på mottagaren (termostaten).

 

 

TR36 är en kombinerad golv- och rumstermostat för väggmontering. Temperaturinställningen KOMFORT ställs in på mottagaren (termostaten). Temperaturen EKO ställs in i appgränssnittet.

 

RSX 700 är en skenmonterad relämottagare för direkt kontroll av elektriska belastningar. Signaler från Nobø HUB sätter på och stänger av belastningarna.

 

RS 700 är en infälld 10A-mottagare som sätter på och stänger av belastningarna enligt signaler från Nobø HUB.

 

RCE 700 är en 10A-mottagare för vägguttag som sätter på och stänger av belastningarna enligt signaler från Nobø HUB. Möjliga användningsområden är lampor och andra apparater som har en strömsladd, inklusive element. Temperaturinställningen KOMFORT ställs in på elementet.

 

TCU700 är en batteridriven, trådlös rumstermostat som kontrollerar NOBØ Safir glaselement och NOBØ-element med R80 TXF-radiomottagare. TCU700 kommunicerar med elementen genom radiosignaler, och kan anslutas till Nobø HUB. Temperaturerna KOMFORT och EKO ställs in på mottagaren (rumstermostaten).

 

Safir är ett glaselement med en integrerad radiomottagare. Nobø HUB kan kontrollera Safir via en rumstermostat (TCU700 eller TXB700). Temperaturerna KOMFORT och EKO ställs in på rumstermostaten.

Alternativt kan Nobø HUB kontrollera Safir direkt om det finns en Nobø Switch-temperatursensor i samma zon. I sådant fall ställs temperaturerna KOMFORT och EKO in i appens gränssnitt.

Vad är en sändare?

En SÄNDARE förmedlar meddelanden till Nobø HUB när vissa händelser inträffar, och fungerar som en brytarpanel. En sändare kan också vara en sensor (temperatur-, magnetbrytare osv.) som automatiskt förmedlar händelser och status till Nobø HUB.

 

Lista över sändare

Nobø Switch SW4 låter dig manuellt ställa in ditt hem eller enskilda zoner på statusen NORMAL, eller tillfälligt förbigå denna inställning och i stället använda KOMFORT, EKO eller BORTA.

Vad är en zon?

Mottagare som förväntas följa samma veckoprogram och temperaturinställningar, ska placeras tillsammans i en ZON i appen. Ett exempel skulle kunna vara alla elementen i ditt vardagsrum. En ZON är helt enkelt en grupp mottagare som arbetar på samma sätt. Element/termostat ska inte placeras i samma zon som lampor eller andra elektriska apparater. Ett rum kan bestå av åtskilliga zoner, och en zon kan inkludera mottagare i olika rum.

Alla mottagare i en zon bör ha samma funktionalitet. Om en zon innehåller både ett element som är anslutet till en enkel PÅ/AV-mottagare (exempelvis RCE 700) och ett element med en avancerad mottagare (exempelvis R80 RDC700), kommer den enklare mottagaren att begränsa funktionaliteten i zonen. De båda elementen ska tilldelas var sin separata zon för att man ska kunna utnyttja funktionaliteten hos den avancerade mottagaren.

Apparater med speciella användningsmönster (t.ex. motorvärmare) ska ingå i var sin separat zon. Namnge varje zon för enkel identifiering.

Denna lägenhet har delats in i fyra ZONER, som alla har namngetts för enkel identifiering. Varje mottagare kan bara ingå i en av zonerna, eftersom den bara kan följa ett veckoprogram åt gången.

Vad är ett veckoprogram?

Varje ZON måste få ett VECKOPROGRAM som berättar för mottagarna i zonen hur de ska fungera under en vecka. För varje veckodag kan du specificera perioder som KOMFORT, EKO, BORTA eller AV, och mottagarna kommer att reagera i enlighet med detta:

 

 KOMFORT 

Din föredragna COMFORT-temperatur ställs in antingen på elementet eller i NOBØ Energy Control-appen, beroende på vilken typ av mottagare du har.

PÅ/AV-mottagare kommer att vara PÅ när zonen har statusen KOMFORT .

 

 EKO 

Din föredragna EKO-temperatur ställs antingen in på elementet eller i NOBØ Energy Control-appen, beroende på vilken typ av mottagare du har.

PÅ/AV-mottagare kommer att vara AV när zonen har statusen EKO.

 

 BORTA 

BORTA-temperaturen är fast inställd på 7°C och kan inte ändras. PÅ/AV-mottagare kommer att vara AV när zonen har statusen BORTA.

 

 AV 

Alla mottagare är helt avstängda.