Ennen laitteen käyttöönottoa

Tässä luvussa on kuvattu kaikki olennaiset termit ja käsitteet, joita tarvitset käyttäessäsi Nobø Energy Control -järjestelmää.

Miten Nobø HUB toimii?

Nobö HUB on Nobø Energy Control -järjestelmän keskusyksikkö. Nobö HUB ohjaa lämmittimiä, valoja ja muita sähkölaitteita oman viikko-ohjelmasi mukaan.

Nobö HUB on yhdistetty langattomaan verkkoon ja se kommunikoi Nobø Energy Control -sovelluksen ja älypuhelimesi tai tablettitietokoneesi välillä. Sovelluksen avulla kotisi järjestelmiä ohjataan tarpeidesi ja halujesi mukaan.

Voit ohjata kotiasi mistä päin tahansa maailmaa, kunhan sovellus on yhdistetty internetiin.

 

Mikä vastaanotin on?

Nobö HUB lähettää radiosignaaleja VASTAANOTTIMIIN, joita voidaan sijoittaa lämmittimiin, virtalähteisiin tai sulakekaappeihin eri puolilla kotiasi. Jokaisella vastaanottimella on yksilöllinen tunnuskoodi, jonka avulla Nobö HUB pysyy lähettämään signaaleja oikeaan laitteeseen.

 

Nobö HUB on yhteensopiva kaikkien Nobö Orion700-vastaanottimien kanssa ja Nobö NCU- vastaanottimien. Se ei ole yhteensopiva Nobö Orion512 -vastaanottimien kanssa.

 

Luettelo vastaanottimista

NTB-2R on yhdistetty lattia- ja huonetermostaatti sekä tehonsäädin/vastaanotin uppoasennukseen. MUKAVUUS- ja SÄÄSTÖ-lämpötilat asetetaan joko vastaanottimessa (termostaatti) tai Nobö Energy Control APP -sovelluskäyttöliittymässä.

 

NCU-1R on Nobö-lämmittimien NF ja NT vastaanotin, jota voi ohjata Nobö HUBilla. MUKAVUUS-lämpötila asetetaan vastaanottimessa (lämmitin). SÄÄSTÖ-lämpötila asetetaan Nobö Energy Control -sovelluskäyttöliittymässä.

 

NCU-2R on Nobö-lämmittimien NF ja NT vastaanotin, jota voi ohjata Nobö HUBilla. MUKAVUUS- ja SÄÄSTÖ-lämpötilat asetetaan joko vastaanottimessa (lämmitin) tai Nobö Energy Control APP -sovelluskäyttöliittymässä.

 

NCU-ER on Nobö-lämmittimien NF ja NT vastaanotin, jota voi ohjata Nobö HUBilla. MUKAVUUS- ja SÄÄSTÖ-lämpötilat asetetaan Nobö Energy Control APP -sovelluskäyttöliittymässä.

 

DCU-1R on Dimplex-lämmittimien DF ja DT vastaanotin, jota voi ohjata Nobö HUBilla. MUKAVUUS-lämpötila asetetaan vastaanottimessa (lämmitin). SÄÄSTÖ-lämpötila asetetaan Nobö Energy Control -sovelluskäyttöliittymässä.

 

DCU-2R on Dimplex-lämmittimien DF ja DT vastaanotin, jota voi ohjata Nobö HUBilla. MUKAVUUS- ja SÄÄSTÖ-lämpötilat asetetaan joko vastaanottimessa (lämmitin) tai Nobö Energy Control APP -sovelluskäyttöliittymässä.

 

DCU-ER on Dimplex-lämmittimien DF ja DT vastaanotin, jota voi ohjata Nobö HUBilla. MUKAVUUS- ja SÄÄSTÖ-lämpötilat asetetaan Nobö Energy Control APP -sovelluskäyttöliittymässä.

 

 

R80 RDC 700 on Nobön lämmittimiin C2/C4, B4, T4, P4/P6 ja R3/R5 liitettävä termostaatti/vastaanotin, jota ohjataan Nobö HUB-järjestelmällä. MUKAVUUS- ja SÄÄSTÖ-lämpötilan asetukset asetetaan vastaanottimessa (lämmitin).

 

R80 RXC 700 on Nobön lämmittimiin C2/C4, B4, T4, P4/P6 ja R3/R5 liitettävä termostaatti/vastaanotin, jota ohjataan Nobö HUB-järjestelmällä. Vastaanottimessa ei ole säätimiä. MUKAVUUS- ja SÄÄSTÖ-lämpötilat asetetaan Nobö Energy Control-sovelluskäyttöliittymässä.

 

R80 RSC 700 on Nobön lämmittimiin C2/C4, B4, T4, P4/P6 ja R3/R5 liitettävä termostaatti/vastaanotin, jota ohjataan Nobö HUB-järjestelmällä. MUKAVUUS-lämpötilan asetus asetetaan vastaanottimessa (lämmitin). SÄÄSTÖ-lämpötila asetetaan Nobö Energy Control -sovelluskäyttöliittymässä.

 

R80 TXF 700  on Nobön lämmittimiin C2/C4, B4, T4, P4/P6 ja R3/R5 liitettävä termostaatti/vastaanotin. R80 TXF 700 -vastaanotinta voi ohjata Nobö HUBilla huonetermostaatin (TCU 700 tai TXB 700) avulla. MUKAVUUS- ja SÄÄSTÖ-lämpötilat asetetaan huonetermostaatissa.

R80 TXF 700 -vastaanotinta voidaan ohjata myös suoraan Nobö HUBilla, jos samalla alueella on Nobö Switch-lämpötila-anturi. MUKAVUUS- ja SÄÄSTÖ-lämpötilat asetetaan sovelluskäyttöliittymässä.

 

2NC9 700 on vastaanotin Dimplex- ja ewt-lämmitinmalleille 2NC8, 2NW5 ja 2NW6. MUKAVUUS-lämpötilan asetus tehdään lämmittimessä, kun taas SÄÄSTÖ-lämpötilan asetus tehdään Nobö Energy Control-sovelluskäyttöliittymässä.

 

TRB 36 700 on yhdistetty lattia- ja huonetermostaatti sekä tehonsäädin/vastaanotin uppoasennukseen. MUKAVUUS- ja SÄÄSTÖ-lämpötilat asetetaan vastaanottimessa (termostaatissa).

TXB 700 toimii keskustermostaattina huoneissa, joissa on yksi tai useampi Nobö C2/C4, T4, P4/P6, R3/R5 -lämmitin ja Safir-lasilämmitin. Termostaatti ohjaa enintään 10 lämmitintä huonetilassa radiosignaaleilla. MUKAVUUS- ja SÄÄSTÖ-lämpötilat asetetaan vastaanottimessa (termostaatissa).

 

TR36 on seinään asennettava yhdistetty lattia- ja huonetermostaatti. MUKAVUUS-lämpötila asetetaan vastaanottimessa (lämmitin). SÄÄSTÖ-lämpötila asetetaan sovelluskäyttöliittymässä.

 

RSX 700 on kiskoon asennettu relevastaanotin sähkökuormitusten suoraohjaukseen. Nobö HUBin signaalit kytkevät kuormitukset päälle ja pois.

 

RS 700 on uppoasennukseen tarkoitettu 10A vastaanotin, joka kytkee kuormituksen päälle ja pois Nobö HUBin antamien signaalien mukaan.

 

RCE 700 on tarkoitettu 10 A vastaanotin, joka kytkee kuormituksen päälle ja pois Nobö HUBin antamien signaalien mukaan. Sopivia käyttökohteita ovat valot ja muut pistotulpalliset laitteet, myös lämmittimet. MUKAVUUS-lämpötila asetetaan lämmittimessä.

 

TCU700 on paristokäyttöinen, langaton huonetermostaatti, jolla ohjataan Nobö Safir -lasilämmittimiä ja Nobö-lämmittimiä R80 TXF -radiovastaanottimella. TCU700 kommunikoi lämmittimien kanssa radiosignaaleilla ja sen voi yhdistää Nobö HUBiin. MUKAVUUS- ja SÄÄSTÖ-lämpötilat asetetaan vastaanottimessa (huonetermostaatissa).

 

Safir on integroidulla radiovastaanottimella varustettu lasilämmitin. Nobö HUB pystyy ohjaamaan Safir-lasilämmitintä huonetermostaatilla (TCU700 tai TXB700). MUKAVUUS- ja SÄÄSTÖ-lämpötilat asetetaan huonetermostaatissa. Valinnaisesti Nobö HUB voi ohjata suoraan Safir-lämmitintä suoraan, jos samalla alueella on Nobø Switch-lämpötila-anturi. Silloin MUKAVUUS- ja SÄÄSTÖ-lämpötilat asetetaan sovelluskäyttöliittymässä.

Mikä lähetin on?

Lähetin kommunikoi viestit Nobö HUBiin tietyissä tilanteissa, esimerkiksi kytkinpaneelia käytettäessä. Lähetin voi olla myös anturi (lämpötila, magneettikytkimet jne.), joka kommunikoi automaattisesti tapahtumista ja tiloista Nobö HUBille.

 

Luettelo lähettimistä

Nobö Switch SW4-kytkinpaneelin avulla voit manuaalisesti asettaa kotisi tai yksittäiset alueet NORMAALI-tilaan, tai tilapäisesti ohittaa kodin asetukset MUKAVUUS-, SÄÄSTÖ- tai POISSA-tilaan.

Mikä alue on?

Vastaanottimet, joiden on tarkoitus noudattaa samaa viikko-ohjelmaa ja lämpötila-asetuksia, tulee sijoittaa ALUEELLE sovelluksen kanssa. Eräs esimerkki voisi olla olohuoneen lämmittimet. ALUE on yksinkertaisesti sanottuna ryhmä vastaanottimia, jotka toimivat samalla tavoin.

Lämmittimiä/termostaatteja ei tule sijoittaa samalle alueelle kuin valoja ja muita laitteita. Yhdessä huoneessa voi olla useita alueita ja yhteen alueeseen voi kuulua vastaanottimia eri huoneissa.

Kaikilla alueen vastaanottimilla tulee mielellään olla sama toiminto. Jos alueella on esimerkiksi yksinkertaiseen PÄÄLLÄ/POIS-vastaanottimeen (esimerkiksi: RCE 700) liitetty lämmitin ja toinen, edistyneeseen vastaanottimeen (esimerkiksi: R80 RDC700) liitetty lämmitin, yksinkertaisempi vastaanotin rajoittaa alueen toiminnallisuutta. Näille kahdelle lämmittimelle tulee molemmille antaa erillinen alue, jotta edistyneemmän lämmittimen toimintoja voidaan hyödyntää.

Erityisellä käyttöjaksolla toimivilla laitteilla (esimerkiksi moottorin lohkolämmittimillä) tulee jokaisella olla erillinen alue. Nimeä jokainen alue helposti tunnistettavaksi.

 

Tämä asunto on jaettu neljään ALUEESEEN, joista jokaiselle on annettu helposti tunnistettava nimi. Kukin vastaanotin voidaan sisällyttää vain yhteen alueeseen, koska vastaanotin voi noudattaa vain yhtä viikko-ohjelmaa kerrallaan.

Mikä on viikko-ohjelma?

Jokaisella ALUEELLA tulee olla määrätty VIIKKO-OHJELMA, joka kertoo alueen vastaanottimille, miten viikon aikana tulee toimia. Voit määrittää viikon jokaiselle päivälle jaksot MUKAVUUS, SÄÄSTÖ, POISSA tai POIS, ja vastaanottimet toimivat asetusten mukaisesti:

 

 MUKAVUUS 

Haluamasi MUKAVUUS-lämpötila asetetaan joko lämmittimessä tai NOBØ Energy Control -sovelluksesta vastaanottimen tyypistä riippuen.

PÄÄLLÄ-POIS-vastaanottimet ovat PÄÄLLÄ, kun alue on MUKAVUUS-tilassa.

 

 SÄÄSTÖ 

Haluamasi SÄÄSTÖ-lämpötila asetetaan joko lämmittimessä tai NOBØ Energy Control -sovelluksesta vastaanottimen tyypistä riippuen.

PÄÄLLÄ-POIS-vastaanottimet ovat POIS, kun alue on SÄÄSTÖ-tilassa.

 POISSA 

 POISSA-lämpötilan asetus on pysyvästi 7 °C eikä sitä voi muuttaa. PÄÄLLÄ-POIS-vastaanottimet ovat POIS, kun alue on POISSA-tilassa.

 

 POIS 

Kaikki vastaanottimet sammutetaan kokonaan.