Før du begynner

Dette kapittelet forklarer en del grunnleggende begreper som du bør kjenne til før du begynner å bruke Nobø Energy Control.

Hvordan virker Nobø HUB?

Nobø HUB er hjernen i Nobø Energy Control system. Den styrer varmeovner, lys eller andre elektriske artikler etter ukeprogrammer du bestemmer. Nobø HUB kobles til din trådløse router og kommuniserer med NOBØ Energy Control APP på din smarttelefon eller nettbrett. Derfra kan du styre huset ditt som du ønsker.

Du kan styre hjemmet ditt fra hvor som helst i verden, så lenge appen er tilkoblet Internett.

 

Hva er en mottaker?

Nobø HUB sender radiosignaler til MOTTAKERE som kan sitte på ovner, settes i stikkontakter eller i sikringsskap rundt i hjemmet ditt. Hver slik mottaker har en unik ID-kode som gjør at Nobø HUB kan sende signaler nøyaktig dit de skal. 

 

Nobø HUB er kompatibel med Nobø Orion700-mottakere, Nobø NCU-mottakere, Dimplex DCU-mottakere, men ikke med Nobø Orion512-mottakere.

 

Mottakeroversikt

NTB-2R er en kombinert gulv- og romtermostat samt effektregulator for innfelt montasje. Temperatur for KOMFORT og ØKO settes enten på mottakeren (termostaten) eller i Nobø Energy Control APP.

NCU-1R benyttes i Nobø ovner av typen NF og NT slik at ovnen kan styres av Nobø HUB. Temperatur for KOMFORT settes på mottakeren (ovnen). Temperatur for ØKO settes i Nobø Energy Control APP.

 

NCU-2R benyttes i Nobø ovner av typen NF og NT slik at ovnen kan styres av Nobø HUB. Temperatur for KOMFORT og ØKO settes enten på mottakeren (ovnen) eller i Nobø Energy Control APP

 

NCU-ER benyttes i Nobø ovner av typen NF og NT slik at ovnen kan styres av Nobø HUB. Temperatur for KOMFORT og ØKO i Nobø Energy Control APP.

 

DCU-1R benyttes i Dimplex ovner av typen DF og DT slik at ovnen kan styres av Nobø HUB. Temperatur for KOMFORT settes på mottakeren (ovnen). Temperatur for ØKO settes i Nobø Energy Control APP.

 

DCU-2R benyttes i Dimplex ovner av typen DF og DT slik at ovnen kan styres av Nobø HUB. Temperatur for KOMFORT og ØKO settes enten på mottakeren (ovnen) eller i Nobø Energy Control APP.

 

DCU-ER benyttes i Dimplex ovner av typen DF og DT slik at ovnen kan styres av Nobø HUB. Temperatur for KOMFORT og ØKO i Nobø Energy Control APP.

 

 

R80 RDC 700 benyttes i Nobø ovner av typen C2/C4, B4, T4, P4/P6 og R3/R5 slik at ovnen kan styres av Nobø HUB. Temperatur for KOMFORT og ØKO settes på mottakeren (ovnen).

 

R80 RXC 700 benyttes i Nobø ovner av typen C2/C4, B4, T4, P4/P6, R3/R5 slik at ovnen kan styres av Nobø HUB. Den har ingen egen betjening. Temperatur for KOMFORT og ØKO settes i Nobø Energy Control APP.

 

R80 RSC 700 benyttes i Nobø ovner av typen C2/C4, B4, T4, P4/P6, R3/R5 slik at ovnen kan styres av Nobø HUB. Temperatur for KOMFORT settes på mottakeren (ovnen). Temperatur for ØKO settes i Nobø Energy Control APP.

 

R80 TXF 700  benyttes i Nobø ovner av typen C2/C4, B4, T4, P4/P6, R3/R5. R80 TXF 700 kan styres av Nobø HUB via en romtermostat (TCU700 eller TXB 36 700). Temperatur for KOMFORT og ØKO stilles da på romtermostaten. 

R80 TXF 700 kan også styres direkte fra Nobø HUB om man har en Nobø Switch temperatursensor i samme sone. Temperatur for KOMFORT og ØKO stilles da i APPen.

 

2NC9 700 benyttes i Dimplex- og ewt-ovner av typen 2NC8, 2NW5 og 2NW6. Temperatur for KOMFORT settes på ovnen, mens ØKO settes i Nobø Energy Control APP.

 

TRB 36 700 er en kombinert gulv- og romtermostat samt effektregulator for innfelt montasje. Temperatur for KOMFORT og ØKO settes på mottakeren (termostaten).

TXB 700 fungerer som sentral romtermostat i rom med en eller flere NOBØ C2/C4, T4, P4/P6 og R3/R5 samt glassovnen Safir. Termostaten styrer opp til 10 ovner i samme rom via radio. Temperatur for KOMFORT og ØKO settes på mottakeren (termostaten).

 

TR36 er en kombinert gulv- og romtermostat for påveggs montasje. Temperatur for KOMFORT settes på mottakeren (termostaten). Temperatur for ØKO settes i APPen.

 

RSX 700 er en 16A skinnemontert relemottaker som ved hjelp av signaler fra Nobø HUB slår strømkursen av og på.

 

RS 700 er en 10A mottaker for skjult montasje som ved hjelp av signaler fra Nobø HUB slår av og på.

 

RCE 700 er en 10A stikkontaktmottaker som ved hjelp av signaler fra Nobø HUB slår av og på. Kan f.eks. benyttes til å styre lys eller andre elektriske apparat med ledning og plugg. Kan også slå av og på varmeovner med ledning og plugg. KOMFORT-temperatur stilles da på ovnen.

 

TCU700 er en batteridrevet trådløs romtermostat for nøyaktig regulering av Nobø SAFIR Glassovner og Nobø Varmeovner utstyrt med R80 TXF radiomottaker. TCU 700 kommuniserer med ovnen ved hjelp av radiosignaler og kan også tilknyttes Nobø HUB. Temperatur for KOMFORT og ØKO settes på mottakeren (romtermostaten).

 

Safir er en glassovn med integrert radiomottaker. Safir kan styres av Nobø HUB via en romtermostat (TCU700 eller TXB700). Temperatur for KOMFORT og ØKO stilles da på romtermostaten. Safir kan også styres direkte fra Nobø HUB om man har en Nobø Switch temperatursensor i samme sone. Temperatur for KOMFORT og ØKO stilles da i APPen.

 

Hva er en sender?

En SENDER gir beskjeder til Nobø HUB når det skjer noe spesielt. Det kan være et bryterpanel man trykker på, eller det kan være sensorer (varme, magnetbrytere etc) som automatisk gir Nobø HUB beskjed om hendelser.

 

Senderoversikt

Nobø Switch SW4 gir deg mulighet for å styre hele huset eller enkeltsoner til Normal status, eller du kan overstyre midlertidig til Komfort, Øko eller Borte.

Hva er en sone?

Har du flere like MOTTAKERE som skal følge samme ukeprogram og temperaturinnstilling, bør disse plasseres i samme SONE i APPen. F.eks alle varmeovnene i stua. En SONE er ganske enkelt en gruppe av mottakere som oppfører seg likt. Varmeovner/gulvtermostater bør ikke ligge i samme sone som lys og andre elektriske artikler. Du kan gjerne ha flere soner i samme rom, og en sone kan inneholde mottakere som befinner seg i ulike rom.

Det er lurt å bruke mottakere med lik funksjonalitet i samme sone. Hvis du i samme sone har en ovn med AV/PÅ mottaker (F.eks. RCE700 stikkontaktmottaker) og en annen ovn med avansert styringsfunksjon (f.eks. NCU-2R ovnsmottaker), vil den enkleste mottakeren begrense funksjonaliteten i sonen. De to ovnene bør da ha hver sin sone slik at du får utnyttet funksjonene i den mest avanserte ovnen.

Apparater med spesielle brukstider, som f.eks. motorvarmere, bør hver ha sin egen sone. Gi sonene navn du lett kjenner igjen.

Her har vi delt inn en leilighet i fire SONER og gitt dem navn som vi lett kan kjenne igjen. Hver MOTTAKER kan bare være med i en SONE fordi den kun kan følge ett ukeprogram av gangen.

Hva er et ukeprogram?

Hver SONE må gis et UKEPROGRAM som sier hvordan MOTTAKERNE i SONEN skal styres gjennom uken. For hver dag i uken angir du hvilke perioder mottakeren skal være i KOMFORT, ØKO, BORTE eller AV:

 

 KOMFORT 

Du bestemmer selv hvilken KOMFORT-temperatur som gjelder i hver sone. Temperatur stiller du enten på ovnen din eller i NOBØ Energy Control APP, avhengig av hva slags mottaker du har.

En AV-PÅ mottaker vil være PÅ når sonen står i KOMFORT.

 

 ØKO 

Du bestemmer selv hvilken ØKO-temperatur som gjelder i hver sone. Temperatur stiller du enten på ovnen din eller i NOBØ Energy Control APP, avhengig av hva slags mottaker du har. 

En AV-PÅ mottaker vil være AV når sonen står i ØKO.

 

 BORTE 

BORTE-temperatur er fast innstilt på 7°C. Denne kan du ikke endre på. En AV-PÅ mottaker vil være AV når sonen står i BORTE.

 

 AV 

Alle mottakere er slått helt av.