Meny

Lämpötila

MUKAVUUS- ja SÄÄSTÖ-lämpötilat voi asettaa kullekin alueelle (edellyttäen, että alueen vastaanottimilla on tämä toiminto). Valitse haluttu lämpötila huoneen käyttötarkoituksen mukaan. Esimerkiksi olohuoneen MUKAVUUS-lämpötila voi olla hyvin erilainen kuin makuuhuoneeseen asetettu MUKAVUUS-lämpötila.

Lämpötilat asetetaan joko vastaanottimessa tai sovelluksessa. Tarkista epävarmoissa tapauksissa vastaanottimen ohjeet.

Jos sovelluksen lämpötila-asetukset eivät ole käytettävissä, sinua pyydetään asettamaan lämpötilat lämmittimessä.

Kun alueella on useamman kuin yhden tyyppisiä vastaanottimia, sinua saatetaan pyytää asettamaan lämpötilat sekä tietyissä lämmittimissä ja sovelluksesta. (Esimerkiksi, jos samalla alueella on R80 RDC- ja R80 RXC-vastaanottimet.)

POISSA-tila asettaa alueen jäätymissuojaustilaan 7 °C. Lämpötila on kiinteä.

POIS-tila tarkoittaa, että kaikki vastaanottimet sammutetaan kokonaan.

Kun lämmittimien ohjaamisessa käytetään PÄÄLLÄ/POIS-perusvastaanottimia (esimerkiksi RCE 700 -pistorasiavastaanotin), MUKAVUUS-lämpötila asetetaan lämmittimessä. SÄÄSTÖ- ja POISSA-tilat eivät ole käytettävissä käytettäessä PÄÄLLÄ/POIS-vastaanottimia, ja lämmittimet kytketään silloin pois käytöstä. Varmista, että alue on suojattu jäätymisen aiheuttamilta vahingoilta!

PÄÄLLÄ/POIS-vastaanottimet ovat käteviä ohjattaessa valoja ja muita laitteita. Laite kytketään päälle MUKAVUUS-tilassa ja muissa tiloissa se on sammutettuna.