Meny

Enkel global overstyring

Sirkelen på hovedsiden gir deg mulighet til å overstyre hele boligen til status ”KOMFORT”, ”ØKO” eller ”BORTE” i en kortere periode. Du kan når som helst avbryte en overstyring ved å trykke på "Normal" midt i sirkelen.

 

Komfort

Et enkelt trykk på KOMFORT-knappen starter en NÅ-overstyring av det vanlige ukeprogrammet.

Alle soner settes i KOMFORT-status. Overstyringen vil avsluttes automatisk når alle sonene har endret status en gang. Hvis et ukeprogram ikke har noen statusendringer, vil NÅ-overstyringen avsluttes kl 0300. Når sonene har gått tilbake til Normal, vil Normal-knappen i sirkelen lyse grønt igjen.

Du kan når som helst avbryte overstyringen ved å trykke på Normal, eller en annen overstyring.

KOMFORT-overstyringen brukes for eksempel hvis du kommer tidlig hjem en vinterdag og vil skru opp varmen i huset litt tidligere enn vanlig.

 

Øko

Et enkelt trykk på ØKO-knappen starter en NÅ-overstyring av det vanlige ukeprogrammet. Alle soner settes i ØKO-status. Overstyringen vil avsluttes automatisk når alle sonene har endret status en gang. Hvis et ukeprogram ikke har noen statusendringer, vil NÅ-overstyringen avsluttes kl 0300. Når sonene har gått tilbake til Normal, vil Normal-knappen i sirkelen lyse grønt igjen.

Du kan når som helst avbryte overstyringen ved å trykke på Normal, eller en annen overstyring.

ØKO-overstyringen brukes gjerne hvis du vil legge deg tidligere enn vanlig og ikke trenger KOMFORT-varme i huset resten av kvelden. Den kan også brukes hvis du skal ut en tur og ikke trenger full varme i huset noen timer.

 

Borte

Et enkelt trykk på BORTE-knappen starter en TIMER-overstyring av det vanlige ukeprogrammet. Alle soner settes i BORTE-status. BORTE-overstyringen brukes gjerne når boligen skal stå tom i 2 dager eller mer. Standard innstilling for BORTE-overstyringen er 2 døgn. Etter det vil boligen automatisk gå tilbake til Normal. Standardinnstillingen på 2 døgn kan endres under “INNSTILLINGER” i menyen.