Meny

Avansert global overstyring

For mer avansert overstyring kan du trykke og holde på Komfort, Øko eller Borte i sirkelen. Du kommer da til menyen for avansert overstyring. Hvis en overstyring allerede er aktiv, kan du også trykke på banneret for å gå til avansert overstyring. 

Du kan velge mellom de fire typene overstyring KONSTANT, NÅ, FRA-TIL og TIMER. Ved FRA-TIL overstyring setter du inn start- og sluttdato og tid. Ved TIMER-overstyring velger du hvor mange dager og timer overstyringen skal vare.