Meny

Temperatur

Temperaturen for KOMFORT og ØKO kan indstilles i hver zone (forudsat modtagerne i zonen har denne funktionalitet). Vælg din foretrukne temperatur i overensstemmelse med den tiltænkte brug af rummet. Eksempelvis kan KOMFORT-temperaturen i dagligstuen være meget forskellig fra KOMFORT-temperaturen i soveværelset.

Temperaturerne indstilles enten på modtageren eller i appen. Hvis du er i tvivl, kan du kontrollere brugsanvisningen til din modtager.

Hvis temperaturindstillingerne for appen ikke er tilgængelige, vil du blive bedt om at indstille temperaturen på ovnen.

Når en zone indeholder mere end en type modtager, kan du blive bedt om at indstille temperaturen på både på bestemte ovne og via appen. (F.eks. hvis der er R80 RDC- og R80 RXC-modtagere i samme zone.)

VÆK-status indstiller zonen til frostbeskyttelsestilstand ved 7°C. Dette er en fast temperatur.

FRA-status betyder, at alle modtagere slukkes helt. 

Når du bruger basis TIL/FRA-modtagere til at styre ovne (f.eks. RCE 700-kontaktmodtager), indstilles KOMFORT-temperaturen på ovnen. ØKO og VÆK er ikke tilgængelig ved brug af TIL/FRA-modtagere, og ovnene slukkes derfor. Sørg for at zonen er beskyttet mod frostskader!

TIL/FRA-modtagere er nyttige til styring af lys og andre apparater. Der tændes for apparatet, når status er KOMFORT, og ellers er det slukket.