Meny

Kontaktpanel Nobø SWITCH SW4

Knapperne på Nobø Switch SW4 svarer til NORMAL, KOMFORT, ØKO og VÆK i cirkelmenuen. Du kan installere så mange Nobø Switch SW4 i dit hjem, som du har brug for. (f.eks. ved indgangsdøren, i soveværelset osv.)

For at tilføje en Nobø Switch skal du vælge (+) "Tilføj ny" og "systemenhed" i menuen, på samme måde som når du tilføjer en modtager.

 

Tildeling af zone til Nobø Switch

Nobø Switch har to mulige konfigurationstilstande: Global kontrol eller Lokal zonekontrol. Når der tilføjes en Nobø Switch til systemet, vælges den foretrukne konfigurationstilstand. Global kontrol gør det muligt for afbryderen at kontrollere alle zoner. Lokal zonekontrol gør det muligt for Nobø Switch at kontrollere én specifik zone.  

  1. Global kontrol:

    Når den er konfigureret som en Global kontrol, overstyrer og kontrollerer Nobø Switch alle ulåste zoner i systemet. En Global Nobø Switch har den samme funktionalitet som cirkelmenuen på startskærmen. Vælg "Global kontrol" i enhedsopsætningen for at allokere funktionaliteten til en Switch. Samtidig kan Nobø Switch bruges som en temperatursensor i en zone. Zonen kan vælges i rullemenuen.

     

     

  2. Lokal zonekontrol:

    Nobø Switch knyttes til én specifik zone, når den konfigureres som en Lokal zonekontrol. Alle overstyringer eller handlinger fra afbryderen påvirker kun den tilknyttede zone. Vælg "Lokal zonekontrol" i enhedsopsætningen for at allokere lokal kontrol til afbryderen. Zonen vælges i rullemenuen. Det er muligt at bruge Nobø Switch som en temperatursensor i den samme zone.

Når den betjenes, blinker et grønt lys en gang på Nobø Switch for at bekræfte, at Nobø HUB har modtaget signalet. Hvis Nobø Switch ikke blinker grønt, kan du forsøge at flytte den tættere på Nobø HUB og kontrollere igen. Eller du kan forsøge at flytte Nobø HUB. Nogle byggematerialer, f.eks. armeret beton, massivt tømmer osv., kan reducere signalets rækkevidde. I så fald kan det hjælpe at flytte Nobø Switch eller Nobø HUB 1-2 m til siden for at undgå forhindringen.

Kontroller, at Nobø Switch bekræfter ved at blinke grønt, før du monterer den på det ønskede sted.

NB!: Både Nobø Switch og Nobø HUB skal monteres på en væg for optimal rækkevidde.

 

Nobø Switch funktioner:

Ved tryk på NORMAL (knappen til venstre) følger din(e) zone(r) automatisk sit/deres forud definerede ugeprogram.

Ved tryk på KOMFORT (øverst til højre) eller ØKO (øverst til venstre) aktiveres en NU-overstyring. Zone(rne) vender automatisk tilbage til NORMAL ved næste ændring i ugeprogrammet.

Tryk på VÆK (nederst til højre) for at aktivere en TIMER-overstyring. Zone(rne) vender tilbage til NORMAL, når den forud indstillede tid er gået. Standard TIMER-indstilling er to dage. Standardtiden kan ændres i indstillingsmenuen. Når standardtiden ændres, gælder den for cirkelmenuen og alle systemtilknyttede Nobø Switcher.

Zoner med aktiveret "Deaktiver globale overstyringer" påvirkes ikke ved tryk på en global Nobø Switch.