Meny

Daglig brug

Carrie har netop købt Nobø HUB med nogle få ovne og et par strømstyringsstik. Hun planlægger at dele sin lejlighed op i fire zoner. En zone til hendes varmeovn til soveværelset, en zone til ovnene til hhv. køkken og dagligstue, en zone til gulvvarme i badeværelset og en zone til udendørs lys og en lampe i køkkenvinduet. Sidstnævnte giver effektivt indtryk af, at huset er beboet, når hun er bortrejst på ferie.

Hun tilføjer modtagerne ved hjælp af "automatisk søgning" på sin telefon-app, en zone ad gangen for at undgå forvirring. Hun navngiver hver zone og modtager med nemt genkendelige navne. Dette gør det enkelt for både hende selv og hendes bedste ven, der ofte låner lejligheden om sommeren.

Endelig indtaster hun zoneindstillinger for hver zone og udarbejder et ugeprogram for hver af disse. Hun udarbejder et program til soveværelset, hvor programmet lukker for varmen, inden hun står op på hverdage. På ovnen sætter hun ØKO-indstillingen til 14 grader og KOMFORT-indstillingen til 19 grader. I weekenden kan hun lide at ligge lidt og læse i sengen om morgenen. Derfor tilpasser hun ugeprogrammet til at holde varmen kørende lidt længere på lørdage og søndage.

For at spare på energien lader hun programmet ændre varmen i køkken/dagligstue til ØKO, mens hun er på arbejde på hverdage. Hvis hun tager nogen steder hen i weekenden, trykker hun meget bekvemt på VÆK-knappen på kontaktpanelet ved entredøren. Alle varmezoner skifter derefter til VÆK-status. I lyszonen har hun valgt "deaktiver overstyringer" i zoneindstillingerne. Dette sikrer, at lyset bliver tændt og slukket som sædvanlig. Alle zoner vender tilbage til Normal efter to dage, når hun kommer hjem.