Meny

Redigera ett veckoprogram

Vidrör och dra nya sektioner till tidslinjen från den vänstra sidan av tidslinjelisten.

Lägg till önskat antal sektioner och placera dem i enlighet med ditt tidsschema.

Du tar bort en sektion genom att dra bannern till en angränsande banner.

Tryck på en period i tidslinjen för att välja önskad status.

Välj KOMFORT, EKO, BORTA eller AV som status för perioden.