Meny

BORTA-förbikoppling

Välj Inställningar på menyn för att ändra standardtidslängden för BORTA-överkoppling. Fabriksinställningen är två dagar.

Denna inställning gäller både cirkelmenyn i appen samt alla eventuella Nobø Switch SW4 som är anslutna till samma Nobø HUB.