Användingsexempel

I detta kapitel ges några exempel och scenarion på användning av Nobø Energy Control.

Daglig användning

Carina har just köpt Nobø HUB tillsammans med ett par element och några vägguttagskontrollenheter. Hon planerar att dela in sin lägenhet i fyra zoner. En zon för hennes sovrumselement, en zon för hennes köks- och vardagsrumselement, en zon för golvvärmen i badrummet samt en zon för utomhusbelysningen och en lampa i köksfönstret. Det sistnämnda är praktiskt eftersom det får huset att verka bebott när hon åker på semester.

Hon lägger till mottagarna med hjälp av "automatisk sökning" i telefonappen, en zon åt gången för att undvika förvirring. Hon namnger var och en av zonerna och mottagarna med namn som är lätta att identifiera. Detta underlättar både för henne själv och hennes bästa kompis, som ofta lånar hennes hem på sommaren.

Slutligen anger hon zoninställningarna för varje zon, och skapar ett veckoprogram för var och en av zonerna. För sovrummet skapar hon ett program som sätter på värmen innan hon vaknar på vardagarna. På elementet ställer hon in EKO-inställningen på 14 grader och KOMFORT-inställningen på 19 grader. På veckosluten tycker honom att ligga och läsa i sängen en stund på morgonen. Därför anpassar hon veckoprogrammet så att värmen är på lite längre på lördag- och söndagsmorgnar.

För att spara energi låter hon programmet sänka värmen i badrum och kök/vardagsrum till EKO när hon är på jobbet på vardagarna. Om hon ska åka bort över veckoslutet, behöver hon bara trycka på BORTA-knappen på brytarpanelen vid ingången. Då övergår alla värmezoner till BORTA-status. I lampzonen har hon valt "inaktivera förbikopplingar" i zoninställningarna. Detta säkerställer att lamporna tänds och släcks som vanligt.

Alla zoner återgår till statusen Normal efter två dagar när hon kommer hem.

 

Semester

Carina ska åka på semester och vill att all hennes uppvärmning ska ha BORTA-status medan hon är bortrest. Dessutom vill hon vara säker på att hennes kaffekokare, TV och andra elapparater är avstängda. Samtidigt vill hon att hennes köks- och utomhuslampor ska tändas och släckas så att huset verkar bebott.

På skärmen för zonöversikt är hennes lampor placerade i separata zoner, och Carina har valt "inaktivera globala förbikopplingar" i lampzonerna. Därför kommer lamporna att följa sitt normala veckoprogram även om resten av huset är inställt på BORTA.

Carina tar fram sin telefon och trycker på BORTA på cirkelmenyn för avancerade förbikopplingsinställningar. Hon väljer FRÅN-TILL och anger klockslag och datum för sin avresa och återkomst. Detta säkerställer att hon både sparar energi och pengar, samtidigt som hennes hem verkar vara bebott medan hon är bortrest.

Carina har gjort ett listigt drag genom att skapa en zon med en radio ansluten till en vägguttagskontrollenhet. Hon har valt "inaktivera globala förbikopplingar" för att säkerställa att zonen följer programmet Normal, och därmed ser till att radion sätts på en stund varje kväll.

Detta förstärker intrycket av att någon är hemma. 

 

Veckopendling

Olle pendlar emellanåt under veckorna, och ofta vet han inte hur många dagar han kommer att vara borta. Han vill spara pengar genom att skruva ner värmen när han är borta, men han vill ändå att huset ska se bebott ut.

Olle har skapat en zon med ett par lampor som tänds och släcks automatiskt. Han har valt "inaktivera globala förbikopplingar" för att säkerställa att lamporna alltid följer sitt vanliga veckoprogram Normal. På väg ut tar han fram sin telefon och trycker länge på BORTA i cirkelmenyn. Därefter väljer han förbikopplingen KONSTANT. Då försätts huset i statusen BORTA, med undantag för lamporna.

Systemuppgradering från Orion 700

Olle har installerat NOBØ Orion 700-kontrollsystem i sitt hus. Nu vill han uppgradera sitt system till Nobø HUB för att kunna kontrollera sitt hus från sin telefon. Han har frågat en installatör om råd och fått veta att hans gamla Orion 700-mottagare är kompatibla med Nobø HUB. Detta innebär att han kan behålla sina gamla mottagare.

Olle laddar ned NOBØ Energy Control-appen till sin telefon och ansluter Nobø HUB till nätströmmen och sin trådlösa router. När HUBBEN är installerad är han redo att lägga till sina mottagare.Olle vill göra en del förändringar av sin gamla systeminställning, och gör upp en plan för hur han ska gruppera sina mottagare i nya zoner. Därefter lägger han till mottagarna i appen, en zon åt gången. Hans gamla mottagare måste registreras manuellt genom att han skriver in den ID-kod som är angiven på varje mottagare. Nyare mottagare kan läggas till med hjälp av "automatisk sökning". Slutligen skapar han ett veckoprogram för varje zon.

När Olle är klar med inställningen, vill hans flickvän Maria ha samma inställning på sin telefon. Maria laddar ned NOBØ Energy Control-appen och startar installationen. Hennes telefon hittar Nobø HUB i det trådlösa nätverket. Efter anslutning till HUBBEN, laddar henne telefon automatiskt ned alla de inställningar, zoner och mottagare som Olle har registrerat. Nu kan båda använda systemet som de vill.