Kontaktpanel Nobø SWITCH SW4

Knapperne på Nobø Switch SW4 svarer til NORMAL, KOMFORT, ØKO og VÆK i cirkelmenuen. Du kan installere så mange Nobø Switch SW4 i dit hjem, som du har brug for. (f.eks. ved indgangsdøren, i soveværelset osv.)

For at tilføje en Nobø Switch skal du vælge (+) "Tilføj ny" og "systemenhed" i menuen, på samme måde som når du tilføjer en modtager.

 

Tildeling af zone til Nobø Switch

Nobø Switch har to mulige konfigurationstilstande: Global kontrol eller Lokal zonekontrol. Når der tilføjes en Nobø Switch til systemet, vælges den foretrukne konfigurationstilstand. Global kontrol gør det muligt for afbryderen at kontrollere alle zoner. Lokal zonekontrol gør det muligt for Nobø Switch at kontrollere én specifik zone.  

  1. Global kontrol:

    Når den er konfigureret som en Global kontrol, overstyrer og kontrollerer Nobø Switch alle ulåste zoner i systemet. En Global Nobø Switch har den samme funktionalitet som cirkelmenuen på startskærmen. Vælg "Global kontrol" i enhedsopsætningen for at allokere funktionaliteten til en Switch. Samtidig kan Nobø Switch bruges som en temperatursensor i en zone. Zonen kan vælges i rullemenuen.

     

     

  2. Lokal zonekontrol:

    Nobø Switch knyttes til én specifik zone, når den konfigureres som en Lokal zonekontrol. Alle overstyringer eller handlinger fra afbryderen påvirker kun den tilknyttede zone. Vælg "Lokal zonekontrol" i enhedsopsætningen for at allokere lokal kontrol til afbryderen. Zonen vælges i rullemenuen. Det er muligt at bruge Nobø Switch som en temperatursensor i den samme zone.

Når den betjenes, blinker et grønt lys en gang på Nobø Switch for at bekræfte, at Nobø HUB har modtaget signalet. Hvis Nobø Switch ikke blinker grønt, kan du forsøge at flytte den tættere på Nobø HUB og kontrollere igen. Eller du kan forsøge at flytte Nobø HUB. Nogle byggematerialer, f.eks. armeret beton, massivt tømmer osv., kan reducere signalets rækkevidde. I så fald kan det hjælpe at flytte Nobø Switch eller Nobø HUB 1-2 m til siden for at undgå forhindringen.

Kontroller, at Nobø Switch bekræfter ved at blinke grønt, før du monterer den på det ønskede sted.

NB!: Både Nobø Switch og Nobø HUB skal monteres på en væg for optimal rækkevidde.

 

Nobø Switch funktioner:

Ved tryk på NORMAL (knappen til venstre) følger din(e) zone(r) automatisk sit/deres forud definerede ugeprogram.

Ved tryk på KOMFORT (øverst til højre) eller ØKO (øverst til venstre) aktiveres en NU-overstyring. Zone(rne) vender automatisk tilbage til NORMAL ved næste ændring i ugeprogrammet.

Tryk på VÆK (nederst til højre) for at aktivere en TIMER-overstyring. Zone(rne) vender tilbage til NORMAL, når den forud indstillede tid er gået. Standard TIMER-indstilling er to dage. Standardtiden kan ændres i indstillingsmenuen. Når standardtiden ændres, gælder den for cirkelmenuen og alle systemtilknyttede Nobø Switcher.

Zoner med aktiveret "Deaktiver globale overstyringer" påvirkes ikke ved tryk på en global Nobø Switch.

Brug af temperatursensor i Nobø Switch

Nobø Switch kan fungere som en ekstern temperatursensor. Sensoren skal være placeret i samme rum, som den ovn, den styrer. Rumtemperaturen registreres og sendes til Nobø HUB.

 

I en zone, hvor Nobø Switch fungerer som en temperatursensor, vises rumtemperaturerne på zonelisten.

Når Nobø Switch fungerer som temperatursensor i en zone med NCU- eller DCU-modtagere, vil disse ovne automatisk blive reguleret efter den temperatur, der er blevet målt af Nobø Switch. Hvis Nobø Switch-batteriet er helt tomt eller uden for rækkevidde, reguleres ovnene efter deres indbyggede temperatursensor.

Nobø Switch-temperatursensoren kan erstatte TCU700 i installationer med Safir glasovn og ovne med R80 TXF 700.

 

Placer ikke temperatursensoren i direkte sollys, tæt på en varmekilde (f.eks. et ildsted) eller i en lukket beholder (f.eks. inde i et skab). Montering af den på væggen i nærheden af dit normale opholdssted er at foretrække.

Installation af Nobø Switch-temperatursensor.

Vælg (+) "Tilføj ny" > "Systemenhed" i menuen for at tilføje en ny Nobø Switch som temperatursensor. Vælg den korrekte zone i rullemenuen på den skærm, hvor du navngiver enheden og føjer den til en zone.

Nobø Switch og Safir/R80-TXF700

Nobø Switch og Nobø HUB kombineret kan erstatte rumtermostaterne TCU700 eller TXB 700 i installationer med Safir glasovn eller ovne med R80 TXF700-modtagere.

 

Når du kombinerer Nobø Switch med Safir glasovn/-ovne med R80 TXF700, føjes ovnenes ID-koder OG Nobø Switch til den samme zone i appen. Temperaturen indstilles derefter på appens interface.

 

Alternativt kan Nobø HUB anvendes til at kontrollere installationer med TCU700/TXB700-rumtermostater. De installerede ovne (Safir glasovn/R80 TXF700) skal føjes til rumtermostaten (TCU700/TXB700). Derefter er det KUN rumtermostaten, der tilføjes som en modtager i Nobø HUB. Temperaturen skal indstilles på rumtermostaten.