Inställningar

Under «Inställningar» på huvudmenyn, kan du ställa in standardlängd för BORTA-förbikopplingar, samt kontrollera åtkomst via Internet.

Du hittar även information om programvaruversion och licenser samt språkinställning för bruksanvisningen.

 

BORTA-förbikoppling

Välj Inställningar på menyn för att ändra standardtidslängden för BORTA-överkoppling. Fabriksinställningen är två dagar.

Denna inställning gäller både cirkelmenyn i appen samt alla eventuella Nobø Switch SW4 som är anslutna till samma Nobø HUB.

Tillåta kontroll via Internet

 

 

Om du inte vill ha åtkomst till ditt system via Internet, kan du inaktivera posten Tillåt via Internet-alternativ under "Inställningar". Detta alternativ kan bara ändras när du är ansluten via det lokala nätverket. Om Internet-kontrollalternativet först inaktiveras och därefter aktiveras igen, återställs alla tidigare användare (appar) från att få åtkomst till Nobø HUB via Internet. För att återfå åtkomst måste appen och Nobø HUB utbyta nya krypteringsnycklar. Detta görs enkelt genom att man startar appen samtidigt som man är ansluten till det lokala nätverket.