Innstillinger

I hovedmenyen under «innstillinger» kan du stille standard varighet på BORTE-overstyring, samt sette tilgang til styring via Internett.   

I tillegg finner du informasjon om software-versjoner og lisenser.

 

BORTE-overstyring

Velg innstillinger i hovedmenyen for å stille inn standard tidsintervall for BORTE-overstyring. Denne er fra fabrikken satt til 2 døgn.

Denne innstillingen vil gjelde både for sirkelmenyen i APPen og for alle Nobø Switch som er tilknyttet samme Nobø HUB.

Tillat styring over Internett

 

 

Dersom du ikke ønsker å tillate styring via Internett kan du skru av dette under Innstillinger. Denne innstillingen kan kun endres når du er tilkoblet via lokalnettet. Hvis du skrur av og på styring via Internett, nullstilles alle brukere (apper) som har hatt tilgang via internett. Da må alle apper som fortsatt skal kunne styre via Internett utveksle nye krypteringsnøkler med din Nobø HUB. Dette gjøres ved å starte opp appen mens man er på lokalnettet.