Veckoprogram

Alla veckoprogram kan ändras så att de passar dina behov, och nya program kan läggas till.

Tryck på skiftnyckeln under alternativen för NORMALT VECKOPROGRAM för att redigera dina veckoprogram.

Ett veckoprogram består av en 24-timmars tidslinje för varje veckodag.

Tidslinjen kan delas in i perioder. Varje period är inställd på en vald status: KOMFORT, EKO, BORTA eller AV. Grundläggande PÅ/AV-mottagare kommer att stängas av om de inte befinner sig i KOMFORT-läget.

Lägga till nya veckoprogram

Tryck på   för att skapa ett nytt veckoprogram.

Ange ett lämpligt programnamn (t.ex. "arbetsvecka", "hemma"). Du kan kopiera tidslinjen från ett befintligt program till det nya programmet som en startpunkt för att spara tid. Välj det program som ska kopieras från rullgardinsmenyn. Gjorda ändringar sparas automatiskt.

Redigera ett veckoprogram

Vidrör och dra nya sektioner till tidslinjen från den vänstra sidan av tidslinjelisten.

Lägg till önskat antal sektioner och placera dem i enlighet med ditt tidsschema.

Du tar bort en sektion genom att dra bannern till en angränsande banner.

Tryck på en period i tidslinjen för att välja önskad status.

Välj KOMFORT, EKO, BORTA eller AV som status för perioden.

Kopiera dagprogram

När flera av dagarna i ditt veckoprogram ska vara likadana (t.ex. arbetsdagar), kan en dag kopieras till de andra dagarna. Detta besparar dig en del arbete när du ska ställa in ett veckoprogram.

Tryck på fliken med det program som ska kopieras (t.ex. måndag), och välj Kopiera till. Välj därefter de dagar du vill kopiera programmet till. Tryck på  för att bekräfta.