Ugeprogrammer

Alle ugeprogrammer kan ændres for at imødekomme dine behov, og der kan tilføjes nye programmer.

Tryk på skiftenøglen under menuvalget NORMALT UGEPROGRAM for at redigere ugeprogrammer.

Et ugeprogram består af en 24-timers tidslinje for hver ugedag.

Tidslinjen kan inddeles i perioder. Hver periode er indstillet til en valgt status KOMFORT, ØKO, VÆK og FRA. Basis TIL/FRA-modtagere slukkes, når de ikke er i KOMFORT.

Tilføje et nyt ugeprogram

Tryk på for at oprette et nyt ugeprogram.

Indtast et programnavn efter behov (f.eks. "arbejdsuge", "hjemme"). Du kan kopiere tidslinjen fra et eksisterende program til det nye program som startpunkt for at spare tid. Vælg det program, du ønsker at kopiere, i rullemenuen. Eventuelle ændringer gemmes automatisk.

Redigere et ugeprogram

Rør og træk nye afsnit ind på tidslinjen fra venstre side af tidslinjebjælken.

Tilføj det nødvendige antal afsnit og placer dem i overensstemmelse med dit tidsskema.

Slet et afsnit ved at trække banneret hen på et banner ved siden af.

Tryk på en periode på tidslinjen for at vælge den ønskede status.

Vælg KOMFORT, ØKO, VÆK og FRA som status for perioden.

Kopiere et dagsprogram

Når mange af dagene i dit ugeprogram skal være ens (f.eks. arbejdsdage), kan en dag kopieres over på andre dage. Dette sparer noget arbejde under opsætningen af et ugeprogram.

Tryk på fanen med det program, der skal kopieres (f.eks. mandag) og vælg "Kopier til". Vælg derefter de dage, du ønsker at kopiere programmet til. Tryk på   for at bekræfte.