Vastaanottimien ja lähettimien lisääminen

Kun Nobö HUB on rekisteröity, voidaan lisätä muita järjestelmälaitteita (vastaanottimia ja lähettimiä). Valitse päävalikossa (+) "Lisää uusi > järjestelmälaite".

 

Jotta voit asentaa vastaanottimia, kytkinpaneeleja, antureita jne. niiden tunnuskoodi on rekisteröitävä sovelluksessa. Sen voi tehdä kahdella tavalla:

  1. Manuaalinen rekisteröinti
  2. Automaattinen haku

Manuaalinen rekisteröinti

Valitse päävalikosta "(+) Lisää uusi", valitse "järjestelmälaite" ja sitten "manuaalinen rekisteröinti".

 

Tunnuskoodi on vastaanottimeen painettu 12-numeroinen luku. Kirjoita tämä luku näytön tekstiruutuihin. Lisää kerralla useita laitteita painamalla "+"-näppäintä. Kerralla on suositeltavaa rekisteröidä vain yksi alue.

 

Monissa Nobö-vastaanottimissa tunnuskoodi on painettu QR-koodimuodossa.

Orion 512 -tuotteet eivät ole yhteensopivia Nobö HUBin kanssa.

Paristoilla toimivista vastaanottimista tai lähettimistä (TCU700, ecoSWITCH) on muodostettava laitepari Nobö HUBin kanssa, jos tunnuskoodi on lisätty manuaalisesti. Sovellus ilmoittaa asennuksen aikana kun laite tarvitsee parinmuodostusta.

Laite aktivoidaan parinmuodostusta varten samalla tavoin kuin automaattista hakua varten. Katso lisätietoja laitteen käyttöohjeista.

Automaattinen haku

Useimmat Nobö-vastaanottimet, sekä osa Orion700 -tuotteista (R80 RSC-700, R80 TXF-700, TCU700-huonelämmitin, Safir-lasilämmitin) voidaan yhdistää sovellukseen ja Nobö HUBiin automaattisella haulla.

Valitse sovelluksessa "automaattinen haku". Sinua pyydetään seuraavaksi kytkemään järjestelmälaite päälle ja laite lähettää tunnuskoodinsa Nobö HUBiälle. Kerralla voidaan yhdistää useampi kuin yksi laite. Kytke päälle yksi laite ja tarkista, että se näkyy sovelluksen yleisnäkymässä ennen kuin vaihdat toiseen. Haun voi tarvittaessa keskeyttää.

Kerralla on suositeltavaa rekisteröidä yksi alue.

Vastaanottimen/lähettimen kytkeminen päälle automaattista hakua varten

NCU-1R, NCU-2R, NCU-ER: aseta laite lämmittimeen. Kytke lämmittimen virtakytkin asennosta POIS(0) asentoon PÄÄLLÄ(1).

 

NTB-2R-huone- ja lattiatermostaatti: Siirrä kytkin valmiustilasta päälle.

 

 

R80 RSC700, R80 TXF700: aseta laite lämmittimeen. Kytke lämmittimen virtakytkin asennosta POIS(0) asentoon PÄÄLLÄ(1).

TCU700: Pidä oikeaa painiketta painettuna, kunnes valikko tulee näkyviin. Paina ja valitse EC700. Vahvista valinta painamalla oikeaa painiketta uudelleen. TCU700 yhdistää sen jälkeen Nobö HUBiin tai Orion700-ohjauslaitteeseen.

 

 

Safir: Kytke lämmittimen virtakytkin asennosta POIS(0) asentoon PÄÄLLÄ(1).

 

 

ECOSWITCH SW4: Paina kerran kytkimen keskikohtaa siten, että kaikki neljä reunaa painuvat alas. Kytkimen valo vilkkuu etsiessään Nobö HUBia.

  

R80 RDC 700, R80 RXC 700: Edellyttää manuaalista rekisteröintiä.

 

2NC9 700: Edellyttää manuaalista rekisteröintiä. 

 

 

TRB700, TXB700: Edellyttää manuaalista rekisteröintiä.

 

   

RCE 700, RS700, RSX700: Edellyttää manuaalista rekisteröintiä.

Laitteiden nimeäminen ja kohdistaminen alueelle

Kun yksi tai useampi tunnuskoodi on rekisteröity, jokaiselle laitteelle on annettava nimi. Anna helposti tunnistettava nimi. Esimerkiksi "Lämmitin olohuone", Pyyhkeiden kuivaaja kylpyhuone" jne.

Jokainen laite on kohdistettava alueeseen. Laite lisätään aiemmin valittuun alueeseen, jollet valitse toista aluetta pudotusvalikosta. Uusi alue voidaan lisätä myös pudotusvalikossa. Anna alueelle helposti muistettava nimi. Esimerkiksi "Lämmitä olohuone".

 

Alueen määrittely Nobö Switch -kytkinpaneeliin.

Nobö Switch -kytkinpaneelissa on kaksi mahdollista määrittelytilaa: Yleinen ohjaus tai Paikallisen alueen ohjaus Kun Nobö Switch lisätään järjestelmään, valitaan haluttu määrittelytila. Yleisen ohjauksen avulla kytkimellä voi ohjata kaikkia tiloja. Paikallisen alueen ohjauksella Nobö Switch -kytkimellä voi ohjata yhtä määrättyä aluetta.

  1. Yleinen ohjaus:

    Kun Nobö Switch on määritetty yleiselle ohjaukselle, se ohittaa ja ohjaa kaikkia järjestelmän avoimia alueita. Yleinen Nobö Switch -kytkinpaneeli sisältää samat toiminnot kuin aloitusnäytön ympyrävalikko. Määritä tämä toiminto kytkimelle valitsemalla yksikön asetusnäytössä Yleinen ohjaus. Nobö Switch -kytkinpaneelia voi käyttää samaan aikaan alueen lämpötila-anturina. Alue voidaan valita pudotusvalikosta.

     

  2. Paikallisen alueen ohjaus:

    Kun Nobö Switch -kytkinpaneelin määritys on paikallisen alueen ohjaus, se on yhdistetty yhteen tiettyyn alueeseen. Kaikki kytkimellä tehtävät ohitukset tai toiminnot vaikuttavat vain yhdistettyyn alueeseen. Valitse yksikön asetusnäytössä Paikallisen alueen ohjaus -asetus ja määritä paikallinen ohjaus kytkimelle. Alue valitaan pudotusvalikosta. Nobö Switch -kytkinpaneelia voi valinnaisesti käyttää saman alueen lämpötila-anturina.