Legge til mottakere og sendere

Så snart Nobø HUB er registrert, kan du legge til systemenheter (mottakere og sendere) ved å velge (+) "Legg til ny > Systemenhet" i hovedmenyen.

For å installere mottakere, bryterpaneler osv, må ID-koden til komponenten legges inn i APP-en. Dette kan gjøres på to måter:

  1. Manuell registrering 
  2. Automatisk søk.

Manuell registrering

Velg ”Legg til ny (+)” i hovedmenyen, velg "systemenhet" og så ”manuell registrering”.

 

ID-koden står skrevet på mottakeren som en 12-sifret tallkode. Denne koden skrives inn i feltene. Trykk på "+"-knappen til høyre hvis du vil legge til flere mottakere med det samme. Det kan likevel være lurt å begrense seg til en sone om gangen.

 

Flere mottakere har også ID-koden skrevet som QR-kode. Hvis mottakeren har en QR-kode, kan du scanne denne fra APP-en. 

Orion 512 produkter kan ikke brukes sammen med Nobø HUB.

Batteridrevne mottakere og sendere (TCU700, Nobø Switch) må pares med Nobø HUB etter at ID-koden er lagt inn manuelt. Ved installasjon av mottakere vil APPen gi beskjed når en mottaker må pares. Mottakeren aktiveres for paring på samme måte som aktivering for automatisk søk. Se bruksanvisning for mottakeren for mer informasjon.

Automatisk søk

De fleste Nobø-mottakere, inkludert noen få Orion700-produkter (R80 RSC-700, R80 TXF-700, TCU700 romtermostat, Safir glassovn) kan koble seg opp mot APP-en med Automatisk søk.

Velg ”Automatisk søk” i APP-en. Deretter blir du bedt om å skru på systemenheten. Da vil den sende sin ID-kode til Nobø HUB. Det er mulig å legge inn flere enheter på en gang via automatisk søk. Skru da på en enhet og sjekk at den legger seg til lista i APP-en før du skrur på neste. Du kan pause søkingen underveis hvis du trenger det.

Det kan være lurt å begrense seg til en sone om gangen.

Hvordan skru på mottaker/sender for Automatisk søk?

NCU-1R, NCU-2R, NCU-ER: Plugg mottakeren på plass i ovnen. Skru ovnens av-på bryter fra AV(0) til PÅ(1).

 

NTB-2R Rom- og gulvtermostat: Skyv termostatens bryter fra standby til på.

 

R80 RSC700, R80 TXF700: Plugg mottakeren på plass i ovnen. Skru ovnens av-på bryter fra AV(0) til PÅ(1).

 

TCU700: Trykk og hold på høyre knapp til du kommer til menyvalg. Trykk ned til EC700 i lista og bekreft med "VELG". TCU700 vil nå koble seg mot din Nobø HUB.

 

 

Safir:  Skru ovnens av-på bryter fra AV(0) til PÅ(1).

 

 

Nobø Switch SW4: Trykk en gang midt på bryterpanelet slik at alle fire knappene trykkes inn. Lyset på bryteren blinker mens den søker etter Nobø HUB.

 

R80 RDC 700 og R80 RXC 700: Må registreres manuelt. 

 

2NC9 700: Må registreres manuelt. 

 

 

TRB700, TXB700: Må registreres manuelt.

 

   

RCE 700, RS700 og RSX700: Må registreres manuelt.

Gi enheten navn og sone

Når en eller flere ID-koder er registrert, må hver systemenhet få et navn. Legg inn et beskrivende navn som er lett å kjenne igjen. F.eks: ”Ovn spisestue”, ”Gulvvarme bad” etc.

Hver enhet må tilhøre en sone. Hvis du ikke velger noe annet, blir enheten automatisk lagt til forrige valgte sone. Du velger sone i nedtrekksmenyen. Der kan du også lage en ny sone. Gi sonen et navn som er lett for deg å kjenne igjen. F.eks: “Varme stue”.

 

Sonetilhørighet for Nobø Switch

Nobø Switch kan fungere på to måter: Global kontroll eller Lokal sonekontroll. Når en Nobø Switch legges til i systemet, velger man om den skal ha Global kontroll over alle soner eller Lokal sonekontroll i en spesiell sone. 

  1. Global kontroll:

    Nobø Switch kan fungere som en global overstyringsbryter for alle ulåste soner. En global Nobø Switch vil ha samme funksjon som sirkelmenyen på hovedskjermen i appen. Velg "Global kontroll" i enhetsoppsettet. Nobø Switch kan samtidig brukes som temperatursensor i en fritt valgt sone. Ønsket sone velges i nedtrekksmenyen.

     

  2. Lokal sonekontroll:

    Nobø Switch kan knyttes til en spesifikk sone og fungere som lokal soneoverstyring for akkurat denne sonen. Velg "Lokal sonekontroll" i enhetsoppsettet og velg ønsket sone i nedtrekksmenyen. En lokal Nobø Switch kan overstyre sonen, selv om denne sonen er låst for global overstyring. Nobø Switch kan også brukes som temperatursensor i samme sone.