Brukermanual

Nobø Energy Control styrer elektriske varmeovner, lys og andre elektriske apparater automatisk etter ukeprogrammer du bestemmer selv. Systemet vil hjelpe deg med lavere strømregninger og samtidig gjøre husstanden din mer miljøvennlig, alt sammen uten at det går på bekostning av din komfort.

 

 


Før du begynner

Dette kapittelet forklarer en del grunnleggende begreper som du bør kjenne til før du begynner å bruke Nobø Energy Control.

Hvordan virker Nobø ECOHUB?

Nobø ECOHUB er hjernen i Nobø Energy Control system. Den styrer varmeovner, lys eller andre elektriske artikler etter ukeprogrammer du bestemmer. ECOHUB kobles til din trådløse router og kommuniserer med NOBØ Energy Control APP på din smarttelefon eller nettbrett. Derfra kan du styre huset ditt som du ønsker.

Du kan styre hjemmet ditt fra hvor som helst i verden, så lenge appen er tilkoblet Internett.

 

Hva er en mottaker?

NOBØ ECOHUB sender radiosignaler til MOTTAKERE som kan sitte på ovner, settes i stikkontakter eller i sikringsskap rundt i hjemmet ditt. Hver slik mottaker har en unik ID-kode som gjør at ECOHUB kan sende signaler nøyaktig dit de skal. 

 

NOBØ ECOHUB er kompatibel med NOBØ Orion700-mottakere og NOBØ NCU-mottakere, men ikke med NOBØ Orion512-mottakere.

 

Mottakeroversikt

NCU-1R benyttes i Nobø ovner av typen NF og NT slik at ovnen kan styres av ECOHUB. Temperatur for KOMFORT settes på mottakeren (ovnen). Temperatur for ØKO settes i NOBØ Energy Control APP.

 

NCU-2R benyttes i Nobø ovner av typen NF og NT slik at ovnen kan styres av ECOHUB. Temperatur for KOMFORT og ØKO settes enten på mottakeren (ovnen) eller i NOBØ Energy Control APP

 

NCU-ER benyttes i Nobø ovner av typen NF og NT slik at ovnen kan styres av ECOHUB. Temperatur for KOMFORT og ØKO i NOBØ Energy Control APP.

 

DCU-1R benyttes i Dimplex ovner av typen DF og DT slik at ovnen kan styres av ECOHUB. Temperatur for KOMFORT settes på mottakeren (ovnen). Temperatur for ØKO settes i NOBØ Energy Control APP.

 

DCU-2R benyttes i Dimplex ovner av typen DF og DT slik at ovnen kan styres av ECOHUB. Temperatur for KOMFORT og ØKO settes enten på mottakeren (ovnen) eller i NOBØ Energy Control APP.

 

DCU-ER benyttes i Dimplex ovner av typen DF og DT slik at ovnen kan styres av ECOHUB. Temperatur for KOMFORT og ØKO i NOBØ Energy Control APP.

 

 

R80 RDC 700 benyttes i Nobø ovner av typen C2/C4, B4, T4, P4/P6 og R3/R5 slik at ovnen kan styres av ECOHUB. Temperatur for KOMFORT og ØKO settes på mottakeren (ovnen).

 

R80 RXC 700 benyttes i Nobø ovner av typen C2/C4, B4, T4, P4/P6, R3/R5 slik at ovnen kan styres av ECOHUB. Den har ingen egen betjening. Temperatur for KOMFORT og ØKO settes i NOBØ Energy Control APP.

 

R80 RSC 700 benyttes i Nobø ovner av typen C2/C4, B4, T4, P4/P6, R3/R5 slik at ovnen kan styres av ECOHUB. Temperatur for KOMFORT settes på mottakeren (ovnen). Temperatur for ØKO settes i NOBØ Energy Control APP.

 

R80 TXF 700  benyttes i Nobø ovner av typen C2/C4, B4, T4, P4/P6, R3/R5. R80 TXF 700 kan styres av ECOHUB via en romtermostat (TCU700 eller TXB 36 700). Temperatur for KOMFORT og ØKO stilles da på romtermostaten. 

R80 TXF 700 kan også styres direkte fra ECOHUB om man har en ECOSWITCH temperatursensor i samme sone. Temperatur for KOMFORT og ØKO stilles da i APPen.

 

2NC9 700 benyttes i Dimplex- og ewt-ovner av typen 2NC8, 2NW5 og 2NW6. Temperatur for KOMFORT settes på ovnen, mens ØKO settes i NOBØ Energy Control APP.

 

TRB 36 700 er en kombinert gulv- og romtermostat samt effektregulator for innfelt montasje. Temperatur for KOMFORT og ØKO settes på mottakeren (termostaten).

TXB 700 fungerer som sentral romtermostat i rom med en eller flere NOBØ C2/C4, T4, P4/P6 og R3/R5 samt glassovnen Safir. Termostaten styrer opp til 10 ovner i samme rom via radio. Temperatur for KOMFORT og ØKO settes på mottakeren (termostaten).

 

TR36 er en kombinert gulv- og romtermostat for påveggs montasje. Temperatur for KOMFORT settes på mottakeren (termostaten). Temperatur for ØKO settes i APPen.

 

RSX 700 er en 16A skinnemontert relemottaker som ved hjelp av signaler fra ECOHUB slår strømkursen av og på.

 

RS 700 er en 10A mottaker for skjult montasje som ved hjelp av signaler fra ECOHUB slår av og på.

 

RCE 700 er en 10A stikkontaktmottaker som ved hjelp av signaler fra ECOHUB slår av og på. Kan f.eks. benyttes til å styre lys eller andre elektriske apparat med ledning og plugg. Kan også slå av og på varmeovner med ledning og plugg. KOMFORT-temperatur stilles da på ovnen.

 

TCU700 er en batteridrevet trådløs romtermostat for nøyaktig regulering av NOBØ SAFIR Glassovner og NOBØ Varmeovner utstyrt med R80 TXF radiomottaker. TCU 700 kommuniserer med ovnen ved hjelp av radiosignaler og kan også tilknyttes ECOHUB. Temperatur for KOMFORT og ØKO settes på mottakeren (romtermostaten).

 

Safir er en glassovn med integrert radiomottaker. Safir kan styres av ECOHUB via en romtermostat (TCU700 eller TXB700). Temperatur for KOMFORT og ØKO stilles da på romtermostaten. Safir kan også styres direkte fra ECOHUB om man har en ECOSWITCH temperatursensor i samme sone. Temperatur for KOMFORT og ØKO stilles da i APPen.

 

Touch er en gjennomstrømningsovn med integrert mottaker for ECOHUB. Temperatur for KOMFORT og ØKO settes på ovnen.

Hva er en sender?

En SENDER gir beskjeder til ECOHUB når det skjer noe spesielt. Det kan være et bryterpanel man trykker på, eller det kan være sensorer (varme, magnetbrytere etc) som automatisk gir ECOHUB beskjed om hendelser.

 

Senderoversikt

ECOSWITCH SW4 gir deg mulighet for å sette huset i Normal status, eller du kan overstyre midlertidig til Komfort, Øko eller Borte. SW4 tilsvarer funksjonene i sirkelmenyen i NOBØ Energy Control APP.

 

Hva er en sone?

Har du flere like MOTTAKERE som skal følge samme ukeprogram og temperaturinnstilling, bør disse plasseres i samme SONE i APPen. F.eks alle varmeovnene i stua. En SONE er ganske enkelt en gruppe av mottakere som oppfører seg likt. Varmeovner/gulvtermostater bør ikke ligge i samme sone som lys og andre elektriske artikler. Du kan gjerne ha flere soner i samme rom, og en sone kan inneholde mottakere som befinner seg i ulike rom.

Det er lurt å bruke mottakere med lik funksjonalitet i samme sone. Hvis du i samme sone har en ovn med AV/PÅ mottaker (F.eks. RCE700 stikkontaktmottaker) og en annen ovn med avansert styringsfunksjon (f.eks. R80 RDC700 ovnsmottaker), vil den enkleste mottakeren begrense funksjonaliteten i sonen. De to ovnene bør da ha hver sin sone slik at du får utnyttet funksjonene i den mest avanserte ovnen.

Apparater med spesielle brukstider, som f.eks. motorvarmere, bør hver ha sin egen sone. Gi sonene navn du lett kjenner igjen.

Her har vi delt inn en leilighet i fire SONER og gitt dem navn som vi lett kan kjenne igjen. Hver MOTTAKER kan bare være med i en SONE fordi den kun kan følge ett ukeprogram av gangen.

Hva er et ukeprogram?

Hver SONE må gis et UKEPROGRAM som sier hvordan MOTTAKERNE i SONEN skal styres gjennom uken. For hver dag i uken angir du hvilke perioder mottakeren skal være i KOMFORT, ØKO, BORTE eller AV:

 

 KOMFORT 

Du bestemmer selv hvilken KOMFORT-temperatur som gjelder i hver sone. Temperatur stiller du enten på ovnen din eller i NOBØ Energy Control APP, avhengig av hva slags mottaker du har.

En AV-PÅ mottaker vil være PÅ når sonen står i KOMFORT.

 

 ØKO 
Du bestemmer selv hvilken

ØKO-temperatur som gjelder i hver sone. Temperatur stiller du enten på ovnen din eller i NOBØ Energy Control APP, avhengig av hva slags mottaker du har. 

En AV-PÅ mottaker vil være AV når sonen står i ØKO.

 

 BORTE 

BORTE-temperatur er fast innstilt på 7°C. Denne kan du ikke endre på. En AV-PÅ mottaker vil være AV når sonen står i BORTE.

 

 AV 
Alle mottakere er slått helt av.

Installasjon

Dette kapittelet forklarer hvordan man installerer Nobø ECOHUB og legger til mottakere og andre systemenheter.

Installere ECOHUB

Viktig å vite:

Nobø ECOHUB kommuniserer trådløst ved hjelp av radiosignaler. ECOHUB må monteres på vegg for optimal rekkevidde. Enkelte bygningsmaterialer som armert betong, massivt tømmer o.l. kan påvirke rekkevidden til signalene. Hvis du opplever at signalene ikke når fram til mottakere, kan du prøve å flytte ECOHUB 1-2 meter til siden for å komme rundt hindringen. Installer systemet og kontroller at alle mottakere reagerer som de skal, før du til sist fester ECOHUB på veggen.

 

Installasjon:

Koble strømledningen til ECOHUB og sett støpselet i en stikkontakt.

 

ECOHUB må kobles til et lokalt nettverk med trådløs router ved hjelp av en nettverkskabel (ethernet-kabel). Nettverkskabelen kan plugges direkte i routeren, eller den kan kobles til et annet nettverkspunkt i bygningen. 

Sørg for at din smarttelefon eller nettbrett er koblet til samme trådløsnett og start opp NOBØ Energy Control APP. Når ECOHUB er koblet til strøm og nettverk vil den automatisk sende ut sin ID-kode på trådløsnettet.

Følg installasjonsveiviseren i APP-en for å installere en ECOHUB. APP-en vil søke etter ECOHUB på trådløsnettet og viser søkeresultatet på skjermen. Trykk på ID-koden som stemmer med din ECOHUB.

Hvis du har mer enn en ECOHUB koblet til samme trådløsnett, må du velge hvilken av dem du ønsker å installere i APP-en. Sjekk ID-koden på baksiden av din ECOHUB og velg den samme ID-koden i APP-en.

(NB! Det er bare mulig å ha EN ECOHUB installert om gangen i samme APP.)

For å sikre at du kobler deg mot rett ECOHUB blir du så bedt om å skrive inn de tre siste sifrene i ID-koden. ID-koden finner du på baksiden av ECOHUB.

Vent med å montere ECOHUB på veggen til du er ferdig med installasjonen, slik at du har tilgang til ID-koden underveis. ECOHUB må monteres på vegg for optimal rekkevidde!

 

Styring via Internett

Når appen er koblet opp mot en ECOHUB via lokalnettet, vil appen også kunne fjernstyre ECOHUBen via Internett.

 


Systemets sikkerhet baserer seg på at ditt lokalnett er sikret mot uvedkommende. Pass derfor på å ha et passord på ditt trådløse nett, og vær forsiktig med hvem du gir tilgang. Alle som har koblet seg mot din ECOHUB via ditt lokalnett, vil kunne fjernstyre systemet via Internett.


Når en app og en ECOHUB kobler seg sammen via lokalnettet vil de automatisk utveksle krypteringsnøkler. Dette sikrer at all trafikk via Internett er sikker og kryptert med robust AES-kryptering. Krypteringsnøklene genereres av appen og ligger lagret i appen og på ECOHUBen, slik at ingen kan avlytte trafikken som går via Internett.

 

 


Dersom du ikke ønsker å tillate styring via Internett kan du skru av dette under Innstillinger. Denne innstillingen kan kun endres når du er tilkoblet via lokalnettet. Hvis du skrur av og på styring via Internett, nullstilles alle brukere (apper) som har hatt tilgang via internett. Da må alle apper som fortsatt skal kunne styre via Internett utveksle nye krypteringsnøkler med din ECOHUB. Dette gjøres ved å starte opp appen mens man er på lokalnettet.

Avansert installasjon av ECOHUB

Hvis søkesiden i veiviseren ikke finner noen ECOHUB, kan du prøve å installere ECOHUB manuelt ved å trykke på «avansert».

Avansert installasjon krever at du vet hvilken IP-adresse ECOHUB er blitt tildelt på nettverket. IP-adressen kan finnes ved å logge inn på ruteren. Se brukermanualen til din trådløse ruter eller kontakt eventuelt nettleverandøren din for mer informasjon.

 

I skjermen for avansert installasjon må du skrive inn både IP-adressen og hele den 12-sifrede ID-koden til ECOHUB, før du trykker «verifiser».

 

Om dette ikke lykkes kan du sjekke følgende: 
(kun relevant for oppsett hos brukere med spesielt nettverksoppsett)

 • At det ikke er noen brannmur mellom ditt trådløse og kablede nettverk. (TCP-trafikk må tillates på port 27779.)

 • At ditt trådløse nettverk (som appen er tilkoblet) er det samme logiske lokalnettet (LAN) som ditt kablede nettverk (som ECOHUBen er tilkoblet).

 • At nettverket ditt tillater UDP broadcast-trafikk (på IP 255.255.255.255, port 10000).

Legge til mottakere og sendere

Så snart Nobø ECOHUB er registrert, kan du legge til systemenheter (mottakere og sendere) ved å velge (+) "Legg til ny > Systemenhet" i hovedmenyen.

For å installere mottakere, bryterpaneler, sensorer osv, må ID-koden til komponenten legges inn i APP-en. Dette kan gjøres på to måter:

 1. Manuell registrering 
 2. Automatisk søk.

Manuell registrering

Velg ”Legg til ny (+)” i hovedmenyen, velg "systemenhet" og så ”manuell registrering”.

 

ID-koden står skrevet på mottakeren som en 12-sifret tallkode. Denne koden skrives inn i feltene. Trykk på "+"-knappen til høyre hvis du vil legge til flere mottakere med det samme. Det kan likevel være lurt å begrense seg til en sone om gangen.

 

NOBØ ECO-produktene har også ID-koden skrevet som QR-kode. Hvis mottakeren har en QR-kode, kan du scanne denne fra APP-en. 

Orion 512 produkter kan ikke brukes sammen med ECOHUB.

Batteridrevne mottakere og sendere (TCU700, ECOSWITCH) må pares med ECOHUB etter at ID-koden er lagt inn manuelt. Ved installasjon av mottakere vil APPen gi beskjed når en mottaker må pares. Mottakeren aktiveres for paring på samme måte som aktivering for automatisk søk. Se bruksanvisning for mottakeren for mer informasjon.

Automatisk søk

Alle Nobø ECO-produkter samt noen få Orion700-produkter (R80 RSC-700, R80 TXF-700, TCU700 romtermostat, Safir glassovn) kan koble seg opp mot APP-en med Automatisk søk.

Velg ”Automatisk søk” i APP-en. Deretter blir du bedt om å skru på systemenheten. Da vil den sende sin ID-kode til ECOHUB. Det er mulig å legge inn flere enheter på en gang via automatisk søk. Skru da på en enhet og sjekk at den legger seg til lista i APP-en før du skrur på neste. Du kan pause søkingen underveis hvis du trenger det. 

Det kan være lurt å begrense seg til en sone om gangen.

Hvordan skru på mottaker/sender for Automatisk søk?

NCU-1R, NCU-2R, NCU-ER: Plugg mottakeren på plass i ovnen. Skru ovnens av-på bryter fra AV(0) til PÅ(1).

 

R80 RSC700, R80 TXF700: Plugg mottakeren på plass i ovnen. Skru ovnens av-på bryter fra AV(0) til PÅ(1).

TCU700: Trykk og hold på høyre knapp til du kommer til menyvalg. Trykk ned til EC700 i lista og bekreft med "VELG". TCU700 vil nå koble seg mot din ECOHUB styringsenhet.

 

 

Safir:  Skru ovnens av-på bryter fra AV(0) til PÅ(1).

 

 

ECOSWITCH SW4: Trykk en gang midt på bryterpanelet slik at alle fire knappene trykkes inn. Lyset på bryteren blinker mens den søker etter ECOHUB.

 

R80 RDC 700 og R80 RXC 700: Må registreres manuelt. 

 

2NC9 700: Må registreres manuelt. 

 

 

TRB700, TXB700: Må registreres manuelt.

 

   

RCE 700, RS700 og RSX700: Må registreres manuelt.

 

Touch: Må registreres manuelt.

Gi enheten navn og sone

Når en eller flere ID-koder er registrert, må hver systemenhet få et navn. Legg inn et beskrivende navn som er lett å kjenne igjen. F.eks: ”Ovn spisestue”, ”Gulvvarme bad” etc.

Hver enhet må tilhøre en sone. Hvis du ikke velger noe annet, blir enheten automatisk lagt til forrige valgte sone. Du velger sone i nedtrekksmenyen. Der kan du også lage en ny sone. Gi sonen et navn som er lett for deg å kjenne igjen. F.eks: “Varme stue”.

Slette systemenheter

Alle systemenheter (mottakere og sendere), soner og ukeprogram som du selv har lagt inn, kan slettes fra ECOHUB ved behov. Standard-ukeprogrammet kan ikke slettes.

 

Slette mottakere/sendere

Mottakere og sendere kan slettes ved å velge  i hovedmenyen og deretter  Systemenhet. Du kan krysse av flere enheter om gangen for sletting.

 

Slette soner

Velg  i hovedmenyen og deretter  Sone. Du kan velge flere soner om gangen for sletting. 
NB! Alle mottakere/sendere i sonen vil også bli slettet. 

 

Slette ukeprogram

Velg  i hovedmenyen og deretter  Ukeprogram. Du kan velge flere ukeprogram om gangen for sletting. Soner som bruker et slettet ukeprogram vil gå tilbake til standard ukeprogram (fabrikkinnstilling). Standard-programmet kan ikke slettes.

Slette ECOHUB

Å slette ECOHUB i APPen medfører at systemet ikke lenger kan betjenes fra telefonen eller nettbrettet. Andre telefoner eller nettbrett som brukes mot samme ECOHUB blir ikke påvirket og kan brukes videre som normalt. 

For å slette, velg 
 i hovedmenyen og deretter  ECOHUB

Menyer og funksjoner

Dette kapittelet gir en oversikt over skjermbildene i APP-en og hvor du finner forskjellige funksjoner.

Status og soner

HOME-siden i NOBØ Energy Control APP består av to skjermbilder: STATUS og SONER. Du kan veksle mellom de to skjermene ved å sveipe til siden. 

 

STATUS (sirkelmenyen) er hovedstyringen av boligen og viser aktiv status. Når sentrum i sirkelen lyser grønt, står boligen i Normal status. Det betyr at alle soner følger de ukeprogrammer som er satt opp, helt automatisk. Man kan også overstyre til status ”KOMFORT”, ”ØKO” eller ”BORTE” når man ønsker det. Sirkelen viser med grønt hvilken status som er aktiv.

 

 

Ved å sveipe til venstre kommer du til SONER som er en oversikt over alle sonene i boligen. Her kan du se hvilke mottakere som ligger i hver sone. Du kan også gå videre til innstillinger for hver sone ved å trykke på skiftenøkkelen.

 

Flere menyvalg finner du ved å trykke meny-knappen oppe til venstre.

 

Overstyring

Hvis du en vinterdag kommer tidligere hjem enn planlagt, skal bort for en helg, eller du reiser på ferie i noen uker, er det enkelt å midlertidig forandre på det normale ukeprogrammet. Dette kaller vi overstyring

En overstyring gjør at det vanlige ukeprogrammet avbrytes for en periode og erstattes av valgt status ”KOMFORT”, ”ØKO” eller ”BORTE”.

Nobø Energy Control har fire typer overstyringer: KONSTANT, NÅ, FRA-TIL og TIMER.

Overstyring: KONSTANT 

Konstant-overstyring varer til du selv velger å avbryte den. Overstyringen er nyttig når du ikke er sikker på når du vil gå tilbake til Normal status.

Overstyring: NÅ 

En NÅ-overstyring varer frem til neste gang ukeprogrammet normalt skulle skiftet fra en status til en annen. Hvis overstyringen gjelder flere soner, vil overstyringen avsluttes når alle sonene har hatt en statusendring i ukeprogrammet. Systemet går da automatisk tilbake til Normal. Hvis et av ukeprogrammene ikke har noen statusendringer, vil NÅ-overstyringen avsluttes kl 0300.

Overstyring: FRA-TIL 

Med FRA-TIL-overstyringen velger du dag og tidspunkt når overstyringen skal begynne og slutte.

Overstyring: TIMER 

En TIMER-overstyring varer det antall døgn og timer som du stiller inn. Standard-innstillingen for TIMER er 2 døgn hvis du ikke velger noe annet.

Enkle overstyringer

Sirkelen på hovedsiden gir deg mulighet til å overstyre hele boligen til status ”KOMFORT”, ”ØKO” eller ”BORTE” i en kortere periode. Du kan når som helst avbryte en overstyring ved å trykke på "Normal" midt i sirkelen.

 

Komfort

Et enkelt trykk på KOMFORT-knappen starter en NÅ-overstyring av det vanlige ukeprogrammet.

Alle soner settes i KOMFORT-status. Overstyringen vil avsluttes automatisk når alle sonene har endret status en gang. Hvis et ukeprogram ikke har noen statusendringer, vil NÅ-overstyringen avsluttes kl 0300. Når sonene har gått tilbake til Normal, vil Normal-knappen i sirkelen lyse grønt igjen.

Du kan når som helst avbryte overstyringen ved å trykke på Normal, eller en annen overstyring.

KOMFORT-overstyringen brukes for eksempel hvis du kommer tidlig hjem en vinterdag og vil skru opp varmen i huset litt tidligere enn vanlig.

 

Øko

Et enkelt trykk på ØKO-knappen starter en NÅ-overstyring av det vanlige ukeprogrammet. Alle soner settes i ØKO-status. Overstyringen vil avsluttes automatisk når alle sonene har endret status en gang. Hvis et ukeprogram ikke har noen statusendringer, vil NÅ-overstyringen avsluttes kl 0300. Når sonene har gått tilbake til Normal, vil Normal-knappen i sirkelen lyse grønt igjen.

Du kan når som helst avbryte overstyringen ved å trykke på Normal, eller en annen overstyring.

ØKO-overstyringen brukes gjerne hvis du vil legge deg tidligere enn vanlig og ikke trenger KOMFORT-varme i huset resten av kvelden. Den kan også brukes hvis du skal ut en tur og ikke trenger full varme i huset noen timer.

 

Borte

Et enkelt trykk på BORTE-knappen starter en TIMER-overstyring av det vanlige ukeprogrammet. Alle soner settes i BORTE-status. BORTE-overstyringen brukes gjerne når boligen skal stå tom i 2 dager eller mer. Standard innstilling for BORTE-overstyringen er 2 døgn. Etter det vil boligen automatisk gå tilbake til Normal. Standardinnstillingen på 2 døgn kan endres under “INNSTILLINGER” i menyen.

 

Avanserte overstyringer

For mer avansert overstyring kan du trykke og holde på Komfort, Øko eller Borte i sirkelen. Du kommer da til menyen for avansert overstyring. Hvis en overstyring allerede er aktiv, kan du også trykke på banneret for å gå til avansert overstyring. 

Du kan velge mellom de fire typene overstyring KONSTANT, NÅ, FRA-TIL og TIMER. Ved FRA-TIL overstyring setter du inn start- og sluttdato og tid. Ved TIMER-overstyring velger du hvor mange dager og timer overstyringen skal vare.

Soneinnstillinger

Ved å trykke på skiftenøkkelen i sone-oversikten kommer man til innstillinger for hver enkelt sone. Her kan du bestemme hvordan sonen skal styres.

Oversikt over enheter i sonen

Øverst i innstillingene vises hvilke mottakere og andre enheter som er tilknyttet sonen.

Trykk på mottakerikonet for å få fram mer informasjon om enheten.

Temperatur

Hver sone har sin egen temperaturinnstilling for KOMFORT og ØKO (hvis mottakerne i sonen støtter denne funksjonen). Du velger selv hvilke temperaturer som skal gjelde i sonene dine. F.eks: KOMFORT-temperatur i stua kan være forskjellig fra KOMFORT-temperatur på soverommet.

Temperatur stilles enten på mottakeren (ovnen/termostaten) eller i APP-en. Se bruksanvisning for din mottaker hvis du er usikker.

Hvis det ikke er mulig å stille temperaturen i APP-en, vil du bli bedt om å stille temperaturen på ovnen/termostaten.

Hvis det er ulike typer mottakere i sonen, kan du bli bedt om å stille temperatur både på noen av ovnene og i APP-en. (f.eks. hvis du har både R80 RDC og R80 RXC mottakere i samme sone).

BORTE setter sonen i frostsikring på 7°C. Denne temperaturen kan ikke endres. 

AV skrur alle mottakere i sonen helt av. 

Har du enkle AV/PÅ-mottakere på ovnene (for eksempel RCE 700 pluggmottaker), brukes temperaturinnstillingen på ovnen ved KOMFORT. På enkle mottakere vil ØKO og BORTE bety at ovnen skrus helt av. Sørg da for å sikre sonen mot frostskade på annen måte! 

AV/PÅ-mottakere kan også brukes til å styre lys og andre apparater. Disse vil skrus PÅ ved KOMFORT-status og AV ellers.

Normalt ukeprogram

En sone kan ha ett aktivt ukeprogram om gangen. Dette programmet følges automatisk når systemet står i Normal status.

Gjeldende ukeprogram for sonen velges i nedtrekksmenyen. 

Ukeprogrammer kan endres etter eget ønske, og du kan lage nye programmer hvis du trenger det. Trykk på skiftenøkkelen under NORMALT UKEPROGRAM for å redigere ukeprogrammer.

Systemet har et forhåndsdefinert «Default» ukeprogram. Dette programmet kan ikke endres.

Soner som ikke skal overstyres

Hvis en sone ikke skal følge overstyringer i sirkelmenyen, kan du aktivere "Ingen overstyring" for sonen.

Da vil sonen alltid følge normalt ukeprogram, uansett om huset ellers overstyres. I soneoversikten vil Normal-ikonet ha en hengelås når sonen ikke kan overstyres.

Enhetsinfo

Ved å trykke på en mottaker i soneinnstillingene, får du opp mer info om den enkelte enhet (ID-kode, navn og sone). Her kan du også endre navn på en enhet, eller flytte den fra en sone til en annen.

 

Mottakerne RS700 og RSX700 har mulighet for reversert PÅ/AV-innstilling. Dette krever spesiell elektrisk installasjon som må utføres av el-installatør.

Endre navn på soner og mottakere

Endre navn på en sone:

Gå til innstillinger for sonen og trykk på blyanten  i menyen. 

Endre navn på en mottaker/sender:

Trykk på mottakeren i soneinnstillinger for å gå til info-siden for enheten.

Trykk på blyanten  for å endre navn.

 

 

 

Flytte mottakere

En mottaker/sender kan flyttes fra en sone til en annen.

Trykk på enheten i soneinnstillinger. Velg ny sone for enheten i nedtrekksmenyen.

 

Ukeprogrammer

Ukeprogrammer kan endres etter eget ønske, og du kan lage nye programmer hvis du trenger det.

Trykk på skiftenøkkelen under NORMAL UKEPROGRAM for å redigere ukeprogrammer.

Et ukeprogram består av en 24 timers tidslinje for hver dag i uken.

Tidslinjen kan deles inn i perioder som hver kan settes til KOMFORT, ØKO, BORTE og AV. Enkle AV/PÅ-mottakere skrus av når de ikke er i KOMFORT. 

Legg til nytt ukeprogram

Du kan lage et nytt ukeprogram ved å trykke på .

Gi ukeprogrammet et navn som beskriver det i forhold til din bruk (f.eks. ”arbeidsuke”, ”fri hjemme”). Du kan kopiere inn tidplanen fra et annet ukeprogram hvis du har et program som ligner. Velg fra nedtrekksmenyen hvilket program du vil kopiere fra. Etterpå kan du endre det som du vil. Endringene lagres automatisk.

Redigere ukeprogram

Legg inn skille mellom to perioder ved å dra inn en fane fra venstre siden av tidslinja.

Dra inn så mange tidspunkt du trenger og plasser dem på ønsket tidspunkt.

Slett et tidspunkt ved å dra fanen bort til nabofanen på tidslinja.

Trykk på en periode i tidslinja for å velge ønsket status.

Velg status KOMFORT, ØKO, BORTE eller AV for den valgte perioden.

Kopiere døgnprogram

Hvis flere dager i et ukeprogram skal være like (f.eks. alle hverdagene), kan du kopiere et døgnprogram over til en eller flere av de andre dagene i uka. Da slipper man å lage samme program om igjen. 

Trykk på fanen med programmet du vil kopiere (for eksempel mandag) og velg . Velg så de dagene du vil kopiere programmet til. Trykk så på  for å bekrefte.

Innstillinger

I hovedmenyen under «innstillinger» kan du stille standard varighet på BORTE-overstyring, samt sette tilgang til styring via Internett.   

I tillegg finner du informasjon om software-versjoner og lisenser.

 

BORTE-overstyring

Velg innstillinger i hovedmenyen for å stille inn standard tidsintervall for BORTE-overstyring. Denne er fra fabrikken satt til 2 døgn.

Denne innstillingen vil gjelde både for sirkelmenyen i APPen og for alle ECOSWITCH SW4 som er tilknyttet samme ECOHUB

Tillat styring over Internett

 

 

Dersom du ikke ønsker å tillate styring via Internett kan du skru av dette under Innstillinger. Denne innstillingen kan kun endres når du er tilkoblet via lokalnettet. Hvis du skrur av og på styring via Internett, nullstilles alle brukere (apper) som har hatt tilgang via internett. Da må alle apper som fortsatt skal kunne styre via Internett utveksle nye krypteringsnøkler med din ECOHUB. Dette gjøres ved å starte opp appen mens man er på lokalnettet.

Tilleggsprodukter

Produkter som gir utvidet funksjonalitet for Nobø Energy Control 

Bryterpanel ECOSWITCH SW4

ECOSWITCH styrer alle sonene dine på samme måte som sirkelmenyen i APP-en. Knappene på ECOSWITCH SW4 tilsvarer NORMAL, KOMFORT, ØKO og BORTE i sirkelmenyen. Du kan ha flere ECOSWITCH SW4 i huset ditt om du ønsker det (f.eks. ved inngangsdøra, på soverommet etc.)

For å legge til en ECOSWITCH velger du (+) "legg til ny" og "systemenhet" i menyen, på samme måte som når du vil legge til en mottaker. En ECOSWITCH hører ikke til en bestemt sone med mindre den skal brukes som temperatursensor i sonen. Det er da bare temperatursensoren som er lagt til sonen. Bryterpanelets knappefunksjoner vil likevel gjelde alle soner i boligen.

Ved betjening vil ECOSWITCH gi et grønt lysblink som bekrefter at ECOHUB har mottatt signalet. Får du ikke et grønt lysblink på ECOSWITCH, kan du prøve å flytte ECOSWITCH nærmere ECOHUB. Alternativt prøv å flytte ECOHUB. Enkelte bygningsmaterialer som armert betong, massivt tømmer o.l. kan begrense rekkevidden til signalene. I slike tilfeller kan det være nok å flytte ECOHUB eller ECOSWITCH 1-2 meter til siden for å komme rundt hindringen.

Sjekk at ECOSWITCH bekrefter med grønt blink før du monterer den på ønsket sted.

NB!: Både ECOSWITCH og ECOHUB må monteres på vegg for optimal rekkevidde.

 

ECOSWITCH funksjoner:

Trykk på NORMAL (nede venstre), og sonene følger de fastsatte ukeprogrammene automatisk.

Trykk på KOMFORT (oppe høyre) eller ØKO (oppe venstre), og huset NÅ-overstyres til KOMFORT eller ØKO. Den enkelte sone vil automatisk gå tilbake til NORMAL ved neste endring i det vanlige ukeprogrammet. 

Trykk BORTE (nede høyre), og Huset TIMER-overstyres til BORTE. Retur til NORMAL skjer når tiden er gått ut. Standard innstilling for TIMER-overstyring er 2 døgn. Denne innstillingen kan endres i APP-ens innstillinger. (Hovedmeny > Innstillinger) Den nye innstillingen vil også gjelde for ECOSWITCH SW4. 

Soner hvor "ingen overstyring" er valgt vil ikke påvirkes om du trykker på ECOSWITCH SW4. 

Bruk av temperatursensor i ECOSWITCH

Du kan bruke ECOSWITCH SW4 som ekstern temperaturføler. Temperaturføleren må stå i samme rom som ovnen du vil styre. Temperaturføleren vil da registrere hvor varmt det er i rommet og gi beskjed til ECOHUB.

Hvis en sone har ECOSWITCH som temperatursensor, vises romtemperaturen i sonelisten.

Når ECOSWITCH er temperatursensor i en sone med NCU ovnsmottakere, vil disse ovnene automatisk styre etter temperaturen som ECOSWITCH måler. Dersom ECOSWITCH går tom for batteri eller kommer utenfor rekkevidde, vil ovnen bruke sin interne temperatursensor.

ECOSWITCH temperatursensor kan erstatte TCU700 eller TXB700 i anlegg med Safir glassovn eller ovner med R80 TXF 700 mottaker.

 

Temperaturføleren må ikke plasseres i direkte sollys, nær en varmekilde (f.eks en peis) eller i en lukket beholder (f.eks inni et skap.). Det beste er å henge den på veggen i nærheten av der du vanligvis oppholder deg i rommet.

Velg "Legg til ny" i menyen og så "systemkomponent" for å legge til en ny ECOSWITCH som temperatursensor. Når du kommer til skjermen for navn og sone, velger du sone for sensoren i nedtrekksmenyen. NB!: Det er bare sensoren i bryteren som legges til i sonen. Knappene på ECOSWITCH vil fremdeles styre alle sonene dine. 

ECOSWITCH og Safir/R80-TXF700

ECOSWITCH kan sammen med ECOHUB erstatte romtermostatene TCU700 eller TXB 700 i anlegg med Safir glassovn og ovner med mottaker R80 TXF700.

 

I anlegg med ECOSWITCH og Safir glassovn/ovner med R80 TXF700, legges både ovnenes ID-kode og ECOSWITCH inn i samme sone i APPen. Temperaturen i sonen stilles da i APPen.

 

Det er også mulig å bruke ECOHUB til å styre anlegg med TCU700 eller TXB700 romtermostater. Ovnene i anlegget (Safir glassovn/R80 TXF700) må da legges inn i romtermostaten (TCU700/TXB700). Deretter er det KUN romtermostaten som registreres som mottaker i ECOHUB. Temperaturen i sonen må da stilles på romtermostaten.

Eksempler på bruk

Dette kapittelet beskriver noen mulige scenarier for bruk av NOBØ Energy Control.

Daglig bruk

Kari har nettopp kjøpt NOBØ ECOHUB sammen med en del varmeovner og noen løse mottakere. Hun har planlagt å dele leiligheten sin inn i re soner. En sone for varmeovnen på soverommet, en sone for varmeovnene på kjøkkenet og stua (som har en åpen løsning), en sone for varmekablene på badet, og en sone med utelyset og et lys i kjøkkenvinduet. Sistnevnte tenker hun er praktisk å la gå som vanlig hvis hun er på ferie slik at leiligheten ser bebodd ut. 

Hun legger inn mottakerne ved hjelp av ”automatisk søk” i APP-en på telefonen sin, en sone om gangen slik at hun ikke mister oversikten underveis. Hun gir både mottakerne og sonene navn som er lette å huske for både seg og bestevenninnen siden hun ofte låner bort leiligheten til henne på sommeren. 

Til slutt lager hun ukeprogrammer for hver av sonene sine under soneinnstillinger. Hun lager ukeprogram for soverommet som gjør at ovnen kun står på en kort periode om morgenen når hun står opp på hverdagene. På termostaten til varmeovnen har hun stilt ØKO-temperaturen til 14 grader og KOMFORT-temperaturen til 19 grader. På helgedagene lar hun ovnen gå til KOMFORT litt senere og være litt lengre på siden hun liker å ligge lenge å lese lørdag og søndag morgen. 

For å spare strøm lar hun sonene med varme på bad, og kjøkken/stue være i ØKO på hverdagene mens hun er på jobb. Hvis hun reiser på en helgetur pleier hun å trykke på overstyringsknappen BORTE på bryterpanelet ved døra. Da går alle sonene med varmeovn til BORTE. I sonen med utelyset har hun valgt "ingen overstyring" slik at utelyset vil gå på og av som vanlig. Alt vil automatisk gå tilbake til Normal etter 2 døgn når hun kommer hjem. 

Ferie

Kari skal på ferie og vil gjerne at alle varmeovner i hjemmet skal stå på BORTE. Hun vil sikre seg at kaffetrakteren, TV og andre apparater er AV. Samtidig vil hun at lys på kjøkkenet og utelysene skal gå av og på slik at huset ser bebodd ut. 

I soneoversikten er lysene lagt i egne soner. I innstillingene til lys-sonene har hun haket av på "ingen overstyring". Lys-sonene følger da sitt vanlige ukeprogram selv om resten av huset overstyres til BORTE. Kari bruker telefonen sin og holder på BORTE i sirkelmenyen for å komme til avansert overstyring. Hun velger FRA-TIL, legger inn når hun drar bort og når hun kommer hjem. Da sparer hun penger på varmestyring samtidig som at huset virker bebodd mens hun er på ferie.

Kari har også gjort et smart triks ved å lage en sone med en radio på. I denne sonen har hun også haket av for "ingen overstyring" slik at sonen alltid følger normal-programmet. Hun lar radioen gå PÅ litt på kvelden, slik at inntrykket av at hjemmet er bebodd forsterkes.

Ukependler

Ola er ukependler og vet ofte ikke hvor mange av hverdagene han blir borte hver uke. Han vil spare penger på å skru ned varmen, men ønsker likevel at hjemmet skal virke bebodd. Ola har laget en egen sone med noen få lamper som skal gå av og på automatisk. I soneinnstillingene til denne sonen har han valgt ”ingen overstyring” som gjør at sonen alltid vil kjøre i NORMAL. På vei ut døra kan han enkelt trykke og holde BORTE i APP-en og velge KONSTANT overstyring, Da går hele huset i BORTE-status bortsett fra den ene lyssonen.

Oppgradering fra Orion 700

Ola har installert NOBØ Orion 700 i huset sitt, men ønsker å oppgradere til NOBØ ECOHUB for å kunne styre huset via mobilen. Han har vært i kontakt med en installatør som kan fortelle at hans gamle Orion 700-mottakere også fungerer med ECOHUB. Han trenger derfor ikke å bytte ut noen av de gamle mottakerne sine. 

Ola laster ned NOBØ Energy Control APP til telefonen sin og kobler ECOHUB til strøm og trådløsrouteren. Når HUBen er installert er han klar for å legge inn mottakerne sine. 

Han vil gjøre noen endringer i forhold til den gamle soneinndelingen og planlegger hvordan han vil gruppere mottakerne i nye soner. Så legger han inn mottakerne, en sone om gangen. Ola må skrive inn de fleste ID-kodene manuelt. ID-koden er skrevet på hver mottaker. De nyeste mottakerne hans kan legges inn med ”automatisk søk”. Etterpå lager han ukeprogram for hver sone. 

Når Ola er ferdig med å sette opp systemet, vil samboeren Mari også legge det inn på sin mobil. Mari laster ned NOBØ Energy Control APP til sin mobil og starter installasjonen. Mobilen finner ECOHUB via trådløsnettet og laster så inn alle mottakere og soner som Ola har lagt inn. Dermed kan de begge styre huset som de vil. 

Feilsøking

 

ECOHUB lyser ikke

Årsak

Tiltak

ECOHUB mangler strøm.

Kontroller at stikkontakt er plugget i både ECOHUB og stikkontakten.

ECOHUB er defekt.

Bytt ut ECOHUB med en ny. (Kontakt forhandler).

til toppen  

 

Finner ikke ECOHUB ved installasjon

Årsak

Tiltak

ECOHUB er frakoblet

Sjekk at ECOHUB er tilkoblet strøm og nettverk.

ECOHUB er tilkoblet et annet nettverk enn APPen.

Sjekk at ditt trådløse nettverk (som appen er tilkoblet) er det samme logiske lokalnettet (LAN) som ditt kablede nettverk (som ECOHUBen er tilkoblet).

Nettverket har brannmur eller andre sperrer

Dette er mest relevant for bedrifter og organisasjoner med avanserte nettverks­oppsett:

Sjekk at det ikke er noen brannmur mellom ditt trådløse og kablede nettverk. (TCP-trafikk må tillates på port 27779).

For at APPen skal oppdage ECOHUB automatisk, må nettverket tillate UDP broadcast på port 10000 og/eller UDP multicast på port 10001. Hvis dette ikke er mulig/ønskelig kan man tilordne ECOHUB en statisk IP-adresse fra sin router/DHCP-server, og koble til ECOHUBen via «avansert»-knappen i installasjons­veiviseren.

Nettverksrouteren har en feil som gjør at systemet ikke fungerer. Mer info

ECOHUB er opptatt

Hvis lyset på ECOHUB blinker, er den opptatt med oppdatering av programvare. Vent til lyset lyser jevnt og prøv igjen.

til toppen  

 

Styring via Internett fungerer ikke

Årsak

Tiltak

Nettverksrouteren har en feil som gjør at systemet ikke fungerer.

Nobø Energy Control er laget ved å bruke standard nettverksteknologier som skal støttes av alle nettverksroutere. Vi gjør vårt ytterste for at vårt system skal fungere over alt, men har erfart at følgende nettverksroutere har feil eller mangler som gjør at systemet ikke fungerer tilfredsstillende:

 • ZyXEL P2602 (fra Telenor): Fungerer ikke. Vi vet at enkelte kunder har fått tilsendt ny router fra Telenor kostnadsfritt etter å ha henvendt seg til dem og forklart problemet.

For å gå rundt problemet kan man for kombinerte modem og nettverksroutere sette disse i såkalt bromodus ("bridge mode"), og så koble på en annen nettverksrouter bak denne som heller kan benyttes for kablet og trådløst nett.

Du bruker en app-versjon som har en kjent feil

Sørg for at appen er oppdatert til siste versjon for å unngå kjente problemer i tidligere versjoner. Appen kan oppdateres i Apple App Store (for iOS - iPhone/iPad) eller Google Play (for Android)

Appen har ikke vært tilkoblet ECOHUB via lokalnettet etter oppgradering til siste versjon.

Når appen og ECOHUB er blitt oppgradert til en versjon som støtter internett­styring, må hver app som skal brukes med systemet startes opp på lokalnettet for å utveksle krypteringsnøkler med ECOHUB. Styring via Internett virker først når du har startet appen på lokalnettet minst én gang etter oppgraderingen.

ECOHUB er ikke oppdatert til nyeste versjon

Styring via Internett krever at ECOHUB har programvare­versjon 66 eller høyere. Dette kan du sjekke i appen under Meny > Innstillinger > ECOHUB-informasjon. ECOHUB har en automatisk oppdateringsfunksjon. Dersom din ECOHUB ikke er automatisk oppdatert må du sjekke at ECOHUB er tilkoblet et nettverk som har en god forbindelse til Internett.

Se ellers eget punkt: «ECOHUB oppdaterer seg ikke automatisk»

App er ikke oppdatert til nyeste versjon

Styring via Internett krever at Nobø Energy Control app har programvare­versjon 3 eller høyere. Dette kan du sjekke i appen under Meny > Innstillinger > App-informasjon. Dersom du ikke finner denne informasjonen i appen så betyr det at du har en eldre versjon. Vennligst gå til AppStore (for iPhone/iPad) eller Google Play (for Android) for å oppdatere appen.

Styring via Internett er skrudd av i innstillingene i appen

Styring via Internett er som standard skrudd på, men kan skrus av i appen under Meny > Innstillinger. Start appen mens du er tilkoblet lokalnettet og kontroller at sjekkboksen er krysset av for "Tillat styring via Internett".

Appen har ingen tilkobling til Internett

Sjekk at din mobil/nettpett har en fungerende tilkobling til Internett. Dette kan sjekkes ved å f.eks. åpne nettleseren på mobilen/nettpettet og se at du klarer å laste inn en vilkårlig nettside.

ECOHUB har ingen tilkobling til Internett

Vennligst kontroller at Nobø ECOHUB er koblet til et nettverk som har en normal tilkobling til Internett. Nobø ECOHUB kan ikke styres via Internett hvis den er tilkoblet et lokalnett som er isolert fra Internett.

Nobø ECOHUB har et grønt lys som viser gjeldende tilkoblingsstatus for HUBen:

 • Konstant grønt lys: Full tilkobling til lokalt nettverk, Nobø Oppdateringsserver og Nobø Proxyserver. Nobø Oppdateringsserver brukes til å automatisk oppdatere Nobø ECOHUB. Nobø Proxyserver muliggjør styring via Internett.
 • 1 x blink: Ikke tilknyttet et nettverk.
 • 2 x blink: Tilkoblet lokalt nettverk, men ikke tilkoblet Nobø Oppdateringsserver eller Nobø Proxyserver.
 • 3 x blink: Tilkoblet lokalt nettverk og tilkoblet Nobø Oppdateringsserver, men ikke Nobø Proxyserver.
 • 4 x blink: Tilkoblet lokalt nettverk og tilkoblet Nobø Proxyserver, men ikke Nobø Oppdateringsserver.
 • Kontinuerlig blinking i ca 45 sekunder: Automatisk oppdatering av programvaren pågår.
 • Ikke noe lys: Nobø ECOHUB er ikke tilkoblet strøm.

ECOHUB er tilkoblet Internett bak uvanlig strenge nettverks­brannmurer

Vanlige brannmur­oppsett i nettverks­rutere beregnet på private hjem trenger ikke endres fra standard­innstillingene. Men hvis du har et spesielt/avansert nettverks­oppsett (f.eks. i en bedrift) så må du ta hensyn til følgende: Nettverket må tillate Nobø ECOHUB utgående TCP-trafikk på port 27778 for å kunne bli styrt via Internett.

Appen er tilkoblet Internett bak uvanlig strenge nettverks­brannmurer

Vanlige mobile nettverks­tilkoblinger (2G/3G/4G) og vanlige brannmur­oppsett i nettverks­rutere beregnet på private hjem trenger ikke endres fra standard­innstillingene. Men hvis du har et spesielt/avansert nettverks­oppsett (f.eks. i en bedrift) så må du ta hensyn til følgende: Nettverket må tillate utgående TCP-trafikk på porter fra og med 27790 til og med 27799 fra enheten med Nobø Energy Control app for å kunne styre via Internett.

Annet

Vennligst forsøk om en annen mobil/nettbrett fungerer, dersom du har mulighet til dette. Hvis du har mulighet kan du også forsøke å koble Nobø ECOHUB til et annet nettverk, for å se om det fungerer der. Dette kan hjelpe til med å finne årsaken til problemet.

Hvis du fremdeles ikke får styring via Internett til å fungere, vennligst ta kontakt med Glen Dimplex Nordic support og ha følgende informasjon klar:

 • Nobø ECOHUB serienummer/ID (finnes i appen under meny-innstillinger, 12 siffer, f.eks. "102 000 123 123")
 • Nobø ECOHUB programvare­versjon (finnes i appen under Meny > Innstillinger, f.eks. "89")
 • Nobø Energy Control app programvare­versjon (finnes i appen under Meny > Innstillinger, f.eks. "3.0.5087.13040")
 • Navn og modell på nettverks­ruter som ECOHUB er koblet til (f.eks. "DLink DIR-655"), og evt informasjon om det er noe spesielt med nettverks­oppsettet (f.eks. egne/avanserte brannmurer eller brannmur­oppsett)

Glen Dimplex Nordic support kan nås på e-post support@glendimplex.no eller telefon 74 82 91 00.

til toppen  

ECOHUB oppdaterer seg ikke automatisk

Årsak

Tiltak

ECOHUB er ikke tilkoblet Internett eller er i et nettverk som bruker spesielle brannmur­innstillinger.

Nobø ECOHUB har en automatisk oppdaterings­funksjon. Dersom din ECOHUB ikke er automatisk oppdatert må du sjekke at ECOHUB er tilkoblet et nettverk som har en god forbindelse til Internett.

Nobø ECOHUB har et grønt lys som viser gjeldende tilkoblingsstatus for HUBen:

 • Konstant grønt lys: Full tilkobling til lokalt nettverk, Nobø Oppdateringsserver og Nobø Proxyserver. Nobø Oppdateringsserver brukes til å automatisk oppdatere Nobø HUB. Nobø Proxyserver muliggjør styring via Internett.
 • 1 x blink: Ikke tilknyttet et nettverk.
 • 2 x blink: Tilkoblet lokalt nettverk, men ikke tilkoblet Nobø Oppdateringsserver eller Nobø Proxyserver.
 • 3 x blink: Tilkoblet lokalt nettverk og tilkoblet Nobø Oppdateringsserver, men ikke Nobø Proxyserver.
 • 4 x blink: Tilkoblet lokalt nettverk og tilkoblet Nobø Proxyserver, men ikke Nobø Oppdateringsserver.
 • Kontinuerlig blinking i ca 45 sekunder: Automatisk oppdatering av programvaren pågår.
 • Ikke noe lys: Nobø HUB er ikke tilkoblet strøm.

Oppdaterings­funksjonen fungerer slik at Nobø ECOHUB automatisk laster ned og installerer nye versjoner av sin software. Dette gjøres når strømmen blir skrudd på Nobø ECOHUB, og ellers regelmessig ca hver 18. time. At en oppdatering pågår ser man av at det grønne lyset på ECOHUB blinker hurtig i ca ett minutt.

Vanlige brannmur­oppsett i nettverksrutere beregnet på private hjem trenger ikke endres fra standard­innstillingene. Men hvis du har et spesielt/avansert nettverks­oppsett (f.eks. i en bedrift) så må du ta hensyn til følgende: Nettverket må tillate Nobø ECOHUB utgående TCP-trafikk på port 80 for å kunne bli automatisk oppdatert via Internett.

Nettverksrouteren har en feil som gjør at systemet ikke fungerer. Mer info

til toppen  

 

Mottaker skifter ikke status

Årsak

Tiltak

Mottakeren er slått av.

Slå på mottakeren/ovnen.

Mottaker er ikke korrekt aktivert på ønsket sone.

Kontroller at ID-kode er riktig i ønsket sone. Trykk på mottakeren i soneinnstillingene for å se ID-koden.

Signalene fra ECOHUB når ikke fram til mottakeren.

Om mulig, flytt ECOHUB nærmere mottaker for å se om feilen rettes. Eventuelt monter en annen mottaker mellom ECOHUB og mottaker for at denne skal kunne fungere som ”repeater”.

Mottaker er defekt.

Bytt ut mottakeren med en ny. (kontakt forhandler).

til toppen  

 

Overstyring FRA-TIL aktiveres ikke på riktig tidspunkt

Årsak

Tiltak

Aktiveringstidspunkt er feil.

Trykk og hold på ønsket overstyring i sirkelmenyen, velg ”Fra-Til” og kontroller/juster tiden.

til toppen  

 

ECOSWITCH lyser ikke ved trykk

Årsak

Tiltak 

ECOSWITCH har ikke kontakt med ECOHUB

Prøv å flytte enten ECOSWITCH eller ECOHUB slik at de to komme nærmere hverandre. Enkelte bygnings­materialer som armert betong, massivt tømmer o.l. kan påvirke rekkevidden til signalene.Prøv å flytte ECOSWITCH 1-2 meter til siden for å komme rundt hindringen.

ID-koden til ECOSWITCH er feil. Prøv å slette ECOSWITCH og legg den til ECOHUB på ny ved hjelp av automatisk søk. Når APP-en søker etter mottakere, trykk midt på ECOSWITCH slik at alle fire hjørnene trykkes inn.

ECOSWITCH er ikke paret med ECOHUB

Prøv å slette ECOSWITCH og legg den til ECOHUB på ny. Det beste er å bruke automatisk søk for å legge til ECOSWITCH. Når APP-en søker etter mottakere, trykk midt på ECOSWITCH slik at alle fire hjørnene trykkes inn.

Batteriet er helt utladet

Bytt batteriet og prøv igjen.

til toppen  

 

ECOSWITCH lyser ved trykk, men sonene reagerer ikke

Årsak

Tiltak

Flere knapper er trykket inn samtidig.

Hvis flere av knappene på ECOSWITCH er trykket inn samtidig, vil ikke sonene reagere selv om ECOSWITCH lyser. Prøv å trykke nærmere hjørnet av bryteren.

Sonen er satt til «ingen overstyring» og er låst til Normalt ukeprogram.

Sjekk i soneoversikten om sonen er låst til Normalt ukeprogram.

til toppen  

 

Min Safir glassovn eller R80 TXF 700 blinker grønt selv om den egentlig ikke skal være i frostsikring

Årsak

Tiltak

Ingen temperatur­sensor for sonen.

Legg til en ECOSWITCH og merk av at den skal brukes som temperatur­sensor i samme sone som Safir/R80 TXF700.

Temperatur­sensoren er utenfor rekkevidde for ECOHUB.

Hvis ECOHUB ikke får melding på mange timer fra en temperatur­sensor om hvor varmt det er i sonen, så vil ovnene som er avhengig av temperatur­sensoren automatisk gå i antifrost.

Prøv å flytte enten ECOSWITCH eller ECOHUB slik at de to kommer nærmere hverandre. Enkelte bygnings­materialer som armert betong, massivt tømmer o.l. kan påvirke rekkevidden til signalene. Prøv å flytte ECOSWITCH eller ECOHUB 1-2 meter til siden for å komme rundt hindringen.

Temperatur­sensoren (ECOSWITCH) har tomt batteri.

Bytt batteri i temperatursensoren (ECOSWITCH)

Sonen bruker TCU700 eller TXB700 romtermostat, men Safir/R80 TXF700-mottakerne er lagt direkte inn på ECOHUB.

Ved bruk av TCU700 eller TXB700 som romtermostat for ovner, så må ovnene (Safir R80 TXF700) legges til på romtermostaten (TCU700 eller TXB700), og IKKE direkte inn på ECOHUB. Kun romtermostaten legges inn på ECOHUB.

til toppen  

 

Privacy Policy for the Nobø Energy Control app and system

This privacy policy has been compiled to better serve those who are concerned with how their 'Personally Identifiable Information' (PII) is being used online. PII is information that can be used on its own or with other information to identify, contact, or locate a single person, or to identify an individual in context. Please read our privacy policy carefully to get a clear understanding of how we collect, use, protect or otherwise handle your Personally Identifiable Information in accordance with our Nobø Energy Control system.

 

What personal information do we collect from the people?

We log traffic metadata containing the IP address and Hub serial number. All traffic via the Internet is encrypted. Glen Dimplex Nordic do not have access to the encryption keys, they are only stored on each Hub and in the app on each device.

 

When do we collect information?

We collect information from you when you connect to and use Nobø Energy Control via the Internet.

 

How do we use your information?

We may use the information we collect to allow us to better service you in responding to your customer service requests, and to help in monitoring the system stability. We also use the data to generate anonymous usage statistics.

 

How do we protect your information?

All traffic via the Internet is encrypted. Glen Dimplex Nordic do not have access to the encryption keys, they are only stored on each Hub and in the app on each device. Your Nobø Energy Control setup and settings are stored on your Hub, and is not stored on any servers.

 

Third-party disclosure

We do not sell, trade, or otherwise transfer to outside parties your Personally Identifiable Information.

 

Other

We do not use cookies for tracking purposes. We do not specifically market to children under the age of 13 years old. We do not collect your e-mail address.

 

Contacting Us

If there are any questions regarding this privacy policy, you may contact us at www.glendimplex.no.