Overstyringer

Hvis du en kold vinterdag kommer tidligere hjem end planlagt ELLER er bortrejst en weekend ELLER rejser på ferie i et par uger, er det nemt at ændre det normale ugeprogram midlertidigt. Dette kaldes en overstyring.

En overstyring afbryder det normale ugeprogram og erstatter det med den valgte status "KOMFORT", "ØKO" eller "VÆK" i en begrænset periode.

NOBØ Energy Control har fire slags overstyringer: KONSTANT, NU, FRA-TIL og TIMER.

Overstyring: KONSTANT 

En KONSTANT-overstyring varer, indtil du vælger at afbryde den manuelt. Overstyringen er nyttig, hvis du ikke ved, hvornår du ønsker at vende tilbage til Normal-status.

Overstyring: NU 

En NU-overstyring varer, indtil der skal være en statusændring i ugeprogrammet Normal. Når ugeprogrammet ændrer status, afsluttes overstyringen, og systemet vender automatisk tilbage til Normal-status. Hvis der ikke er nogen statusændring i dagens program, afsluttes en NU-overstyring kl. 03.00.

Overstyring: FRA-TIL 

En FRA-TIL-overstyring giver dig mulighed for at vælge dato og tidspunkt for, hvornår du ønsker overstyringen skal starte og stoppe.

Overstyring: TIMER 

En TIMER-overstyring varer det valgte antal dage og timer. Standard TIMER-varighed er to dage (48 timer), medmindre du ændrer den.

Enkle overstyringer

På hjemskærmen giver cirkelmenuen dig mulighed for at overstyre alle dine zoner til en hvilken som helst status "KOMFORT", "ØKO eller "VÆK" i en begrænset periode. Du kan når som helst afslutte en overstyring ved at trykke på "Normal" midt i cirklen.

 

Komfort

 

Et enkelt let bank på "KOMFORT" starter en NU-overstyring.

Ugeprogrammet Normal sættes på pause, og alle zoner skifter til KOMFORT-status. Hver zone vender tilbage til sit normale ugeprogram, når programmet skal til at ændre status. Dette betyder, at dine zoner kan vende tilbage til Normal på forskellige tidspunkter. Overstyringen afsluttes automatisk, når alle zoner har ændret status en gang. Hvis det drejer sig om et ugeprogram uden nogen statusændringer, afsluttes NU-overstyringen kl. 03.00. Når zonerne er vendt tilbage til Normal, bliver midten af cirkelmenuen grøn.

En overstyring kan når som helst afsluttes ved at trykke på Normal eller en anden overstyring.

KOMFORT-overstyringen er nyttig, hvis du kommer tidligt hjem en kold dag og har brug for at tænde for varmen før planlagt.

 

Øko

Et enkelt let bank på "ØKO" starter en NU-overstyring.

Ugeprogrammet Normal sættes på pause, og alle zoner skifter til ØKO-status. Hver zone vender tilbage til sit normale ugeprogram, når programmet skal til at ændre status. Det betyder, at dine zoner kan vende tilbage til Normal på forskellige tidspunkter. Overstyringen stopper automatisk, når alle zoner har skiftet status en gang. Hvis det drejer sig om et ugeprogram uden nogen statusændringer, afsluttes NU-overstyringen kl. 03.00. Når alle zonerne er vendt tilbage til Normal, bliver midten af cirkelmenuen grøn.

En overstyring kan når som helst afsluttes ved at trykke på Normal eller ved at trykke på en anden overstyring.

ØKO-overstyringen er nyttig, hvis du går tidligt i seng og har brug for mindre varme resten af aftenen. Denne funktion kan også bruges, når du forlader huset et par timer og ikke har brug for at have varmen indstillet til KOMFORT.

 

Væk

Et enkelt let bank på "VÆK" starter en TIMER-overstyring. Ugeprogrammet Normal sættes på pause, og alle zoner skifter til VÆK-status. VÆK-overstyringen er nyttig, når du skal forlade huset en dag eller mere. Standard varighed for VÆK-overstyringen er to dage (48 timer), før alle zoner vender tilbage til Normal. VÆK-overstyringens standardvarighed kan ændres i menuen INDSTILLINGER.

 

Avancerede overstyringer

For at få adgang til avancerede overstyringsfunktioner skal du trykke på og holde den foretrukne status, Komfort, Øko eller Væk nede på cirkelmenuen. Eller når en overstyring allerede kører, skal du trykke på banneret over Cirklen for at få adgang til avancerede funktioner.

Der er fire mulige overstyringer i den avancerede menu: KONSTANT, NU, FRA-TIL og TIMER. En FRA-TIL-overstyring angives ved at indtaste tid og dato for start og stop. En TIMER-overstyring angives ved at indtaste varigheden af den i dage og timer.

Lokale zoneoverstyringer

Overstyring af en enkelt zone kan gøres via zoneoversigten. 

Lokale zoneoverstyringer påvirkes ikke af globale overstyringer, der aktiveres i cirkelmenuen. 

Enkle zoneoverstyringer

Tryk en gang på det venstre ikon for at begynde en enkel NU-overstyring for zonen.

 

Hvis zonens aktuelle status er Øko, Væk eller Fra, ændrer den enkle overstyring statussen til Komfort. Hvis den aktuelle status er Komfort, ændrer den enkle overstyring statussen til Øko. Ikonet skifter udseende, når en overstyring er aktiv, så overstyrede zoner er nemme at finde i listen.

Tryk på ikonet igen for at afslutte zoneoverstyringen.

NU-overstyringen afsluttes automatisk ved næste hændelse i det ugentlige program eller kl. 0300.

Hvis der er en eller flere aktive zoneoverstyringer, vises et banner på startskærmen. Tryk på banneret for at afslutte alle lokale zoneoverstyringer.

 

 

Avancerede zoneoverstyringer

Tryk og hold det venstre ikon for at tilgå den avancerede overstyringsmenu. Vælg den foretrukne status og overstyringstype (KONSTANT, NU, TIMER eller FRA-TIL).

Tryk en gang på det venstre ikon for at afslutte overstyringen. Tryk alternativt på banneret på startskærmen.