Overstyring

Hvis du en vinterdag kommer tidligere hjem enn planlagt, skal bort for en helg, eller du reiser på ferie i noen uker, er det enkelt å midlertidig forandre på det normale ukeprogrammet. Dette kaller vi overstyring

En overstyring gjør at det vanlige ukeprogrammet avbrytes for en periode og erstattes av valgt status ”KOMFORT”, ”ØKO” eller ”BORTE”.

Nobø Energy Control har fire typer overstyringer: KONSTANT, NÅ, FRA-TIL og TIMER.

Overstyring: KONSTANT 

Konstant-overstyring varer til du selv velger å avbryte den. Overstyringen er nyttig når du ikke er sikker på når du vil gå tilbake til Normal status.

Overstyring: NÅ 

En NÅ-overstyring varer frem til neste gang ukeprogrammet normalt skulle skiftet fra en status til en annen. Hvis overstyringen gjelder flere soner, vil overstyringen avsluttes når alle sonene har hatt en statusendring i ukeprogrammet. Systemet går da automatisk tilbake til Normal. Hvis et av ukeprogrammene ikke har noen statusendringer i løpet av et døgn, vil NÅ-overstyringen avsluttes kl 0300.

Overstyring: FRA-TIL 

Med FRA-TIL-overstyringen velger du dag og tidspunkt når overstyringen skal begynne og slutte.

Overstyring: TIMER 

En TIMER-overstyring varer det antall døgn og timer som du stiller inn. Standard-innstillingen for TIMER er 2 døgn hvis du ikke velger noe annet.

Enkel global overstyring

Sirkelen på hovedsiden gir deg mulighet til å overstyre hele boligen til status ”KOMFORT”, ”ØKO” eller ”BORTE” i en kortere periode. Du kan når som helst avbryte en overstyring ved å trykke på "Normal" midt i sirkelen.

 

Komfort

Et enkelt trykk på KOMFORT-knappen starter en NÅ-overstyring av det vanlige ukeprogrammet.

Alle soner settes i KOMFORT-status. Overstyringen vil avsluttes automatisk når alle sonene har endret status en gang. Hvis et ukeprogram ikke har noen statusendringer, vil NÅ-overstyringen avsluttes kl 0300. Når sonene har gått tilbake til Normal, vil Normal-knappen i sirkelen lyse grønt igjen.

Du kan når som helst avbryte overstyringen ved å trykke på Normal, eller en annen overstyring.

KOMFORT-overstyringen brukes for eksempel hvis du kommer tidlig hjem en vinterdag og vil skru opp varmen i huset litt tidligere enn vanlig.

 

Øko

Et enkelt trykk på ØKO-knappen starter en NÅ-overstyring av det vanlige ukeprogrammet. Alle soner settes i ØKO-status. Overstyringen vil avsluttes automatisk når alle sonene har endret status en gang. Hvis et ukeprogram ikke har noen statusendringer, vil NÅ-overstyringen avsluttes kl 0300. Når sonene har gått tilbake til Normal, vil Normal-knappen i sirkelen lyse grønt igjen.

Du kan når som helst avbryte overstyringen ved å trykke på Normal, eller en annen overstyring.

ØKO-overstyringen brukes gjerne hvis du vil legge deg tidligere enn vanlig og ikke trenger KOMFORT-varme i huset resten av kvelden. Den kan også brukes hvis du skal ut en tur og ikke trenger full varme i huset noen timer.

 

Borte

Et enkelt trykk på BORTE-knappen starter en TIMER-overstyring av det vanlige ukeprogrammet. Alle soner settes i BORTE-status. BORTE-overstyringen brukes gjerne når boligen skal stå tom i 2 dager eller mer. Standard innstilling for BORTE-overstyringen er 2 døgn. Etter det vil boligen automatisk gå tilbake til Normal. Standardinnstillingen på 2 døgn kan endres under “INNSTILLINGER” i menyen.

 

Avansert global overstyring

For mer avansert overstyring kan du trykke og holde på Komfort, Øko eller Borte i sirkelen. Du kommer da til menyen for avansert overstyring. Hvis en overstyring allerede er aktiv, kan du også trykke på banneret for å gå til avansert overstyring. 

Du kan velge mellom de fire typene overstyring KONSTANT, NÅ, FRA-TIL og TIMER. Ved FRA-TIL overstyring setter du inn start- og sluttdato og tid. Ved TIMER-overstyring velger du hvor mange dager og timer overstyringen skal vare.

Lokal soneoverstyring

Hver enkelt sone kan overstyres lokalt via soneoversikten. 

Lokale soneoverstyringer blir ikke påvirket av globale overstyringer som gjøres i sirkelmenyen.  

Enkel soneoverstyring

Trykk en gang på ikonet til venstre i sonen for å starte en NÅ-overstyring.

 

Hvis sonen fra før står i Øko, Borte eller Av, vil en enkel overstyring sette sonen til Komfort. Hvis sonen fra før står i Komfort, vil overstyringen sette den til Øko. Ikonet skifter nå utseende slik at det er lett å se hvilke soner som er overstyrt til enhver tid.

Trykk på ikonet igjen for å avslutte soneoverstyringen.

NÅ-overstyringer avsluttes automatisk ved neste hendelse i det normale ukeprogrammet, eller kl 0300.

Hvis en eller flere soner er overstyrt lokalt, vil et banner vises på hovedskjermen. Trykk på banneret for å avslutte alle lokale soneoverstyringer.

 

 

Avansert soneoverstyring

Trykk og hold på ikonet til venstre i sonen for å gå til avansert soneoverstyring. Velg ønsket status samt type overstyring (KONSTANT, NÅ, TIMER eller FRA-TIL).

Overstyringen kan avsluttes manuelt ved å trykke på ikonet en gang til. Man kan også trykke på banneret nederst på hovedskjermen.