Järjestelmäasetukset

Tässä luvussa kuvataan miten Nobö HUB asennetaan ja miten vastaanottimet ja muut järjestelmälaitteet lisätään.

Nobö HUB-asetukset

Tärkeitä tietoja:

Nobö HUB kommunikoi langattomilla radiosignaaleilla. Optimaalista kantoaluetta varten Nobö HUB on asennettava seinään. Jotkin rakennusmateriaalit, kuten teräsbetoni, massiivipuu jne. saattavat heikentää signaalin kantoaluetta. Sellaisissa tapauksissa, joissa vastaanotin ei saa signaaleja, Nobö HUBin siirtäminen 1-2 metriä sivulle saattaa riittää ohittamaan esteen. Asenna järjestelmä ja varmista, että kaikki vastaanottimet reagoivat oikein, ennen kuin kiinnität Nobö HUBin seinään.

 

Järjestelmäasetukset:

Liitä virtajohto Nobö HUBiin ja kytke se pistorasiaan.

 

Nobö HUBin tulee olla kytketty kaapelilla (Ethernet-kaapelilla) lähiverkkoon, jossa on langaton reititin. Kaapeli voidaan kytkeä suoraan reitittimeen tai pistorasiaan muualla rakennuksessa.

Varmista, että älypuhelin tai tablettitietokoneesi on kytketty samaan langattomaan verkkoon ja käynnistä Nobø Energy Control -sovellus. Kun Nobö HUB on kytketty verkkovirtaan ja lähiverkkoon, se lähettää tunnuskoodinsa langattomassa verkossa.

Asenna Nobö HUB noudattamalla sovelluksen ohjatun asennuksen ohjeita. Sovellus hakee Nobö HUBin, ja näyttää tulokset näytössä. Paina Nobö HUBia vastaavaa tunnuskoodia.

Jos useampi kuin yksi Nobö HUB on yhdistetty samaan langattomaan verkkoon, ohjatussa asennusohjelmassa on valittava oikea Nobö HUB. Tarkista tunnuskoodi Nobö HUBin takaa ja valitse vastaava tunnus sovelluksessa.

(HUOMIO! Kerralla voi asentaa vain yhden Nobö HUBin.)

Turvallisuussyistä sinua pyydetään kirjoittamaan Nobö HUBin tunnuskoodin 3 viimeistä merkkiä. Tunnuskoodi löytyy Nobö HUBin takaa. 

Älä kiinnitä Nobö HUBia seinään, ennen kuin asetukset ovat valmiit. Saatat joutua tarkistamaan tunnuskoodin uudelleen. Optimaalista kantoaluetta varten Nobö HUB on asennettava seinään!

Ohjaaminen verkossa

Kun sovellus on liitetty Nobö HUBiin paikallisverkon kautta, sovelluksella voi käyttää Nobö HUBia langattomasti verkon kautta.

 Järjestelmän turvallisuus perustuu siihen, että lähiverkko on suojattu valtuuttamattomalta käytöltä. Varmista että langaton lähiverkko on suojattu salasanalla hyökkääjiltä. Ole varovainen antaessasi muiden käyttää lähiverkkoasi. Jokainen joka on yhdistänyt sovelluksensa Nobö HUBiisi, voi jatkossa ohjata sitä verkon kautta.Kun sovellus ja Nobö HUB muodostavat yhteyden lähiverkossa, ne vaihtavat automaattisesti salausavaimia. Tämä tapahtuu, jotta varmistetaan salattu yhteys verkossa vankalla AES-salauksella. Sovellus muodostaa salausavaimet ja ne tallennetaan sovellukseen ja Nobö HUBiin estämään kaiken verkkoseurannan.

 

 Jollet halua käyttää järjestelmää verkon kautta, salli ohjaus verkon kautta -asetuksen voi kytkeä pois kohdasta "Asetukset". Tämän asetuksen voi muuttaa vain, kun yhteys on muodostettu lähiverkon kautta. Jos verkko-ohjausasetus on kytketty pois käytöstä ja sen jälkeen takaisin käyttöön, kaikki aiemmat käyttäjät (sovellukset) on nollattu Nobö HUBin verkkokäyttäjistä. Yhteyden muodostamiseksi uudelleen sovelluksen ja Nobö HUBin tulee vaihtaa uudet sovellusavaimet. Tämä tapahtuu käynnistämällä sovellus, kun yhteys lähiverkkoon on muodostettu.Edistyneet Nobö HUB-asetukset

Jos ohjatun asennuksen Nobö HUBin haku epäonnistuu eikä Nobö HUBeja löydy, asenna Nobö HUB manuaalisesti painamalla "Edistynyt".

Edistyneessä asennuksessa tarvitset verkon Nobö HUBille kohdentaman IP-osoitteen. IP-osoitteen näet kirjautumalla reitittimeen. Katso ohjeet langattoman reitittimen ohjeista tai pyydä lisätietoja internetpalvelun tarjoajalta.

 

Kirjoita edistyneiden asetusten näytössä sekä IP-osoite ETTÄ koko 12-numeroinen tunnuskoodi Nobö HUBin takana, ja paina “vahvista”.

 

Jos toimenpide ei onnistu, tarkista seuraavat kohdat:

(koskee vain käyttäjiä, joilla on erikoisverkkomääritykset)

 • Varmista, ettei langattoman ja kiinteän verkon välillä ole palomuuria (TCP-liikenne tulee olla sallittu portissa 27779).
 • Varmista, että langaton verkko (joka on yhdistetty sovellukseen) on samassa loogisessa lähialueverkossa (LAN) kuin kiinteä kaapeliverkkoyhteys (joka on yhdistetty ECOHUBiin).

 • Varmista, että verkko sallii UDP-lähetysliikenteen (IP 255.255.255.255, portti 10000).

Vastaanottimien ja lähettimien lisääminen

Kun Nobö HUB on rekisteröity, voidaan lisätä muita järjestelmälaitteita (vastaanottimia ja lähettimiä). Valitse päävalikossa (+) "Lisää uusi > järjestelmälaite".

 

Jotta voit asentaa vastaanottimia, kytkinpaneeleja, antureita jne. niiden tunnuskoodi on rekisteröitävä sovelluksessa. Sen voi tehdä kahdella tavalla:

 1. Manuaalinen rekisteröinti
 2. Automaattinen haku

Manuaalinen rekisteröinti

Valitse päävalikosta "(+) Lisää uusi", valitse "järjestelmälaite" ja sitten "manuaalinen rekisteröinti".

 

Tunnuskoodi on vastaanottimeen painettu 12-numeroinen luku. Kirjoita tämä luku näytön tekstiruutuihin. Lisää kerralla useita laitteita painamalla "+"-näppäintä. Kerralla on suositeltavaa rekisteröidä vain yksi alue.

 

Monissa Nobö-vastaanottimissa tunnuskoodi on painettu QR-koodimuodossa.

Orion 512 -tuotteet eivät ole yhteensopivia Nobö HUBin kanssa.

Paristoilla toimivista vastaanottimista tai lähettimistä (TCU700, ecoSWITCH) on muodostettava laitepari Nobö HUBin kanssa, jos tunnuskoodi on lisätty manuaalisesti. Sovellus ilmoittaa asennuksen aikana kun laite tarvitsee parinmuodostusta.

Laite aktivoidaan parinmuodostusta varten samalla tavoin kuin automaattista hakua varten. Katso lisätietoja laitteen käyttöohjeista.

Automaattinen haku

Useimmat Nobö-vastaanottimet, sekä osa Orion700 -tuotteista (R80 RSC-700, R80 TXF-700, TCU700-huonelämmitin, Safir-lasilämmitin) voidaan yhdistää sovellukseen ja Nobö HUBiin automaattisella haulla.

Valitse sovelluksessa "automaattinen haku". Sinua pyydetään seuraavaksi kytkemään järjestelmälaite päälle ja laite lähettää tunnuskoodinsa Nobö HUBiälle. Kerralla voidaan yhdistää useampi kuin yksi laite. Kytke päälle yksi laite ja tarkista, että se näkyy sovelluksen yleisnäkymässä ennen kuin vaihdat toiseen. Haun voi tarvittaessa keskeyttää.

Kerralla on suositeltavaa rekisteröidä yksi alue.

Vastaanottimen/lähettimen kytkeminen päälle automaattista hakua varten

NCU-1R, NCU-2R, NCU-ER: aseta laite lämmittimeen. Kytke lämmittimen virtakytkin asennosta POIS(0) asentoon PÄÄLLÄ(1).

 

NTB-2R-huone- ja lattiatermostaatti: Siirrä kytkin valmiustilasta päälle.

 

 

R80 RSC700, R80 TXF700: aseta laite lämmittimeen. Kytke lämmittimen virtakytkin asennosta POIS(0) asentoon PÄÄLLÄ(1).

TCU700: Pidä oikeaa painiketta painettuna, kunnes valikko tulee näkyviin. Paina ja valitse EC700. Vahvista valinta painamalla oikeaa painiketta uudelleen. TCU700 yhdistää sen jälkeen Nobö HUBiin tai Orion700-ohjauslaitteeseen.

 

 

Safir: Kytke lämmittimen virtakytkin asennosta POIS(0) asentoon PÄÄLLÄ(1).

 

 

ECOSWITCH SW4: Paina kerran kytkimen keskikohtaa siten, että kaikki neljä reunaa painuvat alas. Kytkimen valo vilkkuu etsiessään Nobö HUBia.

  

R80 RDC 700, R80 RXC 700: Edellyttää manuaalista rekisteröintiä.

 

2NC9 700: Edellyttää manuaalista rekisteröintiä. 

 

 

TRB700, TXB700: Edellyttää manuaalista rekisteröintiä.

 

   

RCE 700, RS700, RSX700: Edellyttää manuaalista rekisteröintiä.

Laitteiden nimeäminen ja kohdistaminen alueelle

Kun yksi tai useampi tunnuskoodi on rekisteröity, jokaiselle laitteelle on annettava nimi. Anna helposti tunnistettava nimi. Esimerkiksi "Lämmitin olohuone", Pyyhkeiden kuivaaja kylpyhuone" jne.

Jokainen laite on kohdistettava alueeseen. Laite lisätään aiemmin valittuun alueeseen, jollet valitse toista aluetta pudotusvalikosta. Uusi alue voidaan lisätä myös pudotusvalikossa. Anna alueelle helposti muistettava nimi. Esimerkiksi "Lämmitä olohuone".

 

Alueen määrittely Nobö Switch -kytkinpaneeliin.

Nobö Switch -kytkinpaneelissa on kaksi mahdollista määrittelytilaa: Yleinen ohjaus tai Paikallisen alueen ohjaus Kun Nobö Switch lisätään järjestelmään, valitaan haluttu määrittelytila. Yleisen ohjauksen avulla kytkimellä voi ohjata kaikkia tiloja. Paikallisen alueen ohjauksella Nobö Switch -kytkimellä voi ohjata yhtä määrättyä aluetta.

 1. Yleinen ohjaus:

  Kun Nobö Switch on määritetty yleiselle ohjaukselle, se ohittaa ja ohjaa kaikkia järjestelmän avoimia alueita. Yleinen Nobö Switch -kytkinpaneeli sisältää samat toiminnot kuin aloitusnäytön ympyrävalikko. Määritä tämä toiminto kytkimelle valitsemalla yksikön asetusnäytössä Yleinen ohjaus. Nobö Switch -kytkinpaneelia voi käyttää samaan aikaan alueen lämpötila-anturina. Alue voidaan valita pudotusvalikosta.

   

 2. Paikallisen alueen ohjaus:

  Kun Nobö Switch -kytkinpaneelin määritys on paikallisen alueen ohjaus, se on yhdistetty yhteen tiettyyn alueeseen. Kaikki kytkimellä tehtävät ohitukset tai toiminnot vaikuttavat vain yhdistettyyn alueeseen. Valitse yksikön asetusnäytössä Paikallisen alueen ohjaus -asetus ja määritä paikallinen ohjaus kytkimelle. Alue valitaan pudotusvalikosta. Nobö Switch -kytkinpaneelia voi valinnaisesti käyttää saman alueen lämpötila-anturina.

Järjestelmälaitteiden poistaminen

Tarvittaessa kaikki järjestelmälaitteet (vastaanottimet ja lähettimet), alueet ja viikko-ohjelmat, jotka olet lisännyt itse, voidaan poistaa Nobö HUBista. Oletusviikko-ohjelmaa ei voi poistaa.

 

Vastaanottimien/lähettimien poistaminen

Vastaanottimet ja lähettimet poistetaan painamalla valikossa  -näppäintä ja valitsemalla "Järjestelmälaite". Valitse yksi tai useampi poistettava laite.

 

Alueiden poistaminen

Paina valikossa -näppäintä ja valitse  Alue. Valitse yksi tai useampi poistettava alue. HUOMIO! Myös kaikki alueen vastaanottimet/lähettimet poistetaan.

 

Viikko-ohjelman poistaminen

Paina valikossa -näppäintä ja valitse  Viikko-ohjelma. Valitse yksi tai useampi poistettava ohjelma. Alueet, joilla on käytössä poistettu ohjelma, palaavat oletusohjelmaan (tehdasasetuksiin). Oletusohjelmaa ei voi poistaa.

Nobö HUBin poistaminen

Nobö HUBin poistaminen sovelluksesta merkitsee, ettei energian ohjausjärjestelmää voi enää ohjata kyseisellä puhelimella tai tablettitietokoneella. Muihin samaan Nobö HUBiin liitettyjen puhelimien ja tablettitietokoneiden asetuksiin ei muutos vaikuta ja niitä voidaan käyttää normaalisti.

Poista Nobö HUB valitsemalla valikossa   ja sitten  Nobö HUB.