Før du starter

Dette kapitel giver dig viden om grundlæggende begreber i NOBØ Energy Control system.

Hvordan fungerer Nobø HUB?

 Nobø HUB er centralenheden i NOBØ Energy Control System. Nobø HUB styrer varmeovne, lys eller andre elektriske apparater efter dine egne ugeprogrammer. Nobø HUB kobles til dit trådløse netværk og kommunikerer med NOBØ Energy Control APP på din smartphone eller tablet. Via denne app kan du styre dit hus, som du ønsker.

Du kan kontrollere dit hjem fra et hvilket som helst sted i hele verden, så længe appen er sluttet til internettet.

 

 

Hvad er en modtager?

Nobø HUB sender radiosignaler til MODTAGERE, der kan placeres på varmeovne, i stikkontakter eller sikringsskabe rundt omkring i hjemmet. Hver modtager har en unik ID-kode, der gør det muligt for Nobø HUB at sende signaler til den rigtige enhed.  

 

Nobø HUB er kompatibel med NOBØ Orion700-modtagere, NOBØ NCU-modtagere, Dimplex DCU-modtagere, men ikke med NOBØ Orion512-modtagere.

 

Oversigt over modtagere

NTB-2R er en kombineret gulv- og rumtermostat samt effektregulator til i-kassen-montering. Temperatur for KOMFORT og ØKO indstilles enten på modtageren (termostat) eller i NOBØ Energy Control-appens grænseflade.

 

NCU-1R benyttes i NOBØ-ovne af typen NF og NT, så disse ovne kan styres af Nobø HUB. Temperaturen for KOMFORT indstilles på modtageren (ovnen). Temperaturen for ØKO indstilles i NOBØ Energy Control-appen.

 

NCU-2R benyttes i NOBØ-ovne af typen NF og NT, så disse ovne kan styres af Nobø HUB. Temperatur for KOMFORT og ØKO indstilles enten på modtageren (ovnen) eller i NOBØ Energy Control-appen.

 

NCU-ER benyttes i NOBØ-ovne af typen NF og NT, så disse ovne kan styres af Nobø HUB. Temperatur for KOMFORT og ØKO indstilles i NOBØ Energy Control-appen.

 

DCU-1R benyttes i Dimplex-ovne af typen DF og DT, så disse ovne kan styres af Nobø HUB. Temperaturen for KOMFORT indstilles på modtageren (ovnen). Temperaturen for ØKO indstilles i NOBØ Energy Control-appen.

 

DCU-2R benyttes i Dimplex-ovne af typen DF og DT, så disse ovne kan styres af Nobø HUB. Temperatur for KOMFORT og ØKO indstilles enten på modtageren (ovnen) eller i NOBØ Energy Control-appen.

 

DCU-ER benyttes i Dimplex-ovne af typen DF og DT, så disse ovne kan styres af Nobø HUB. Temperatur for KOMFORT og ØKO indstilles i NOBØ Energy Control-appen.

 

 

R80 RDC 700 benyttes i NOBØ-ovne af typen C2/C4, B4, T4, P4/P6 og R3/R5, så disse ovne kan styres af Nobø HUB. Temperaturen på KOMFORT og ØKO indstilles på modtageren (ovnen).

 

R80 RXC 700 benyttes i NOBØ-ovne af typen C2/C4, B4, T4, P4/P6 og R3/R5, så disse ovne kan styres af Nobø HUB. Denne modtager har ingen lokale kontrolfunktioner. Temperatur for KOMFORT og ØKO indstilles i NOBØ Energy Control-appen.

 

R80 RSC 700 benyttes i NOBØ-ovne af typen C2/C4, B4, T4, P4/P6 og R3/R5, så disse kan styres af Nobø HUB. Temperaturen for KOMFORT indstilles på modtageren (ovnen). Temperaturen for ØKO indstilles på NOBØ Energy Control APP's interface.

 

R80 TXF 700  benyttes i NOBØ-ovne af typen C2/C4, B4, T4, P4/P6 og R3/R5. R80 TXF 700 kan styres af Nobø HUB via en rumtermostat (TCU 700 eller TXB 700). Temperatur for KOMFORT og ØKO indstilles derefter på rumtermostaten.

R80 TXF 700 kan også styres direkte fra Nobø HUB, hvis man har en Nobø Switch-temperatursensor i samme zone. Temperatur for KOMFORT og ØKO indstilles derefter i appen.

 

2NC9 700 benyttes til Dimplex- og ewt-ovne af typen 2NC8, 2NW5 og 2NW6. Temperaturen for KOMFORT indstilles på ovnen, mens temperaturen for ØKO indstilles i appen.

 

TRB 36 700 er en kombineret gulv- og rumtermostat samt effektregulator til vægkassemontering. Temperaturen for KOMFORT og ØKO indstilles på modtageren (termostaten).

TXB 700 fungerer som en central rumtermostat i et rum med en eller flere NOBØ-ovne af typen C2/C4, T4, P4/P6, R3/R5 samt Safir glasovne. Denne termostat styrer op til 10 ovne i rummet ved hjælp af radiosignaler. Temperaturen for KOMFORT og ØKO indstilles på modtageren (termostaten).

 

TR36 er en kombineret gulv- og rumtermostat til montering på væggen. Temperaturen for KOMFORT indstilles på modtageren (termostat). Temperaturen for ØKO indstilles i appen.

 

RSX 700  er en skinnemonteret relæmodtager til direkte styring af elektriske belastninger. Signaler fra Nobø HUB slår belastningerne til og fra.

 

RS 700 er en 10A planforsænket modtager, der slår belastningen til og fra i henhold til signaler fra Nobø HUB.

 

RCE 700 er en 10A stikkontaktmodtager, der slår til og fra ved hjælp af signaler fra Nobø HUB. Kan f.eks. benyttes til at styre lys eller andre elektriske apparater med en ledning, inkl. ovne. Temperaturen for KOMFORT indstilles på ovnen.

 

TCU700 er en batteridrevet, trådløs rumtermostat til NOBØ Safir-glasovne og NOBØ-ovne med R80 TXF-radiomodtager. TCU700 kommunikerer med ovnene via radiosignaler og kan tilsluttes Nobø HUB. Temperaturen for KOMFORT og ØKO indstilles på modtageren (rumtermostaten).

 

Safir er en glasovn med en indbygget radiomodtager. Nobø HUB kan styre Safir via en rumtermostat (TCU700 eller TXB700). Temperaturen for KOMFORT og ØKO indstilles på rumtermostaten. Alternativt kan Nobø HUB styre Safir direkte, hvis der er en nobø Switch-temperatursensor i samme zone. I så fald indstilles temperaturen for KOMFORT og ØKO i appen.

Hvad er en sender?

En sender giver meddelelser til Nobø HUB ved særlige hændelser, f.eks. betjening af et afbryderpanel. En sender kan også være en sensor (temperatur osv.), der automatisk sender meddelelse om hændelser og status til Nobø HUB.

 

Oversigt over sendere

Nobø Switch SW4 giver dig mulighed for at sætte dit hjem eller enkeltzoner i NORMAL status eller midlertidigt overstyre dem til KOMFORT, ØKO eller VÆK.

Hvad er en zone?

Modtagere, som skal følge det samme ugeprogram og de samme temperaturindstillinger, skal placeres sammen i en ZONE i appen. Det kunne eksempelvis være alle ovnene i din dagligstue. En ZONE er ganske enkelt en gruppe modtagere, der opfører sig ens. Varmeovne/termostater bør ikke ligge i samme zone som lys eller andre elektriske apparater. Et rum kan bestå af flere zoner, og en zone kan omfatte modtagere i forskellige rum.

Alle modtagere i en zone skal helst have samme funktionalitet. Hvis en zone både har en ovn sluttet til en simpel TIL/FRA-modtager (f.eks. RCE 700) og en anden ovn med en avanceret modtager (f.eks. R80 RDC700), vil den simpleste modtager begrænse funktionaliteten i zonen. De to ovne bør derfor have hver deres zone, så de kan udnytte funktionaliteten i den avancerede ovn.

Apparater med specielle brugsmønstre (f.eks. motorvarmere) bør hver have deres egen zone. Giv hver zone navn, så du nemt kan kende den.

Denne lejlighed er blevet opdelt i fire ZONER med hver sit navn, så de er nemme at kende. Hver modtager kan kun indgå i en af zonerne, eftersom den kun kan følge et ugeprogram ad gangen.

Hvad er et ugeprogram?

Hver ZONE skal have tildelt et UGEPROGRAM, der fortæller modtagerne i zonen, hvordan de skal opføre sig i løbet af ugen. For hver enkelt ugedag kan du angive perioder som enten KOMFORT, ØKO, VÆK eller FRA, og modtagerne vil opføre sig derefter:

 

 KOMFORT 

Din foretrukne KOMFORT-temperatur indstilles enten på ovnen eller i NOBØ Energy Control APP, afhængigt af den type modtager du har.

TIL-FRA-modtagere vil være slået TIL, når zonen er i KOMFORT-status.

 

 ØKO 

Din foretrukne ØKO-temperatur indstilles enten på ovnen eller i NOBØ Energy Control APP, afhængigt af den type modtager du har.

 

TIL-FRA-modtagere vil være slået FRA, når zonen er i ØKO-status.

 

 VÆK 

VÆK-temperaturen er fastsat til 7°C og kan ikke ændres. TIL-FRA-modtagere vil være slået FRA, når zonen er i VÆK-status.

 

 FRA 

Alle modtagere slukkes helt.