Meny

BORTE-overstyring

Velg innstillinger i hovedmenyen for å stille inn standard tidsintervall for BORTE-overstyring. Denne er fra fabrikken satt til 2 døgn.

Denne innstillingen vil gjelde både for sirkelmenyen i APPen og for alle Nobø Switch som er tilknyttet samme Nobø HUB.