Meny

Feilsøking

 

ECOHUB lyser ikke

Årsak

Tiltak

ECOHUB mangler strøm.

Kontroller at stikkontakt er plugget i både ECOHUB og stikkontakten.

ECOHUB er defekt.

Bytt ut ECOHUB med en ny. (Kontakt forhandler).

til toppen  

 

Finner ikke ECOHUB ved installasjon

Årsak

Tiltak

ECOHUB er frakoblet

Sjekk at ECOHUB er tilkoblet strøm og nettverk.

ECOHUB er tilkoblet et annet nettverk enn APPen.

Sjekk at ditt trådløse nettverk (som appen er tilkoblet) er det samme logiske lokalnettet (LAN) som ditt kablede nettverk (som ECOHUBen er tilkoblet).

Nettverket har brannmur eller andre sperrer

Dette er mest relevant for bedrifter og organisasjoner med avanserte nettverks­oppsett:

Sjekk at det ikke er noen brannmur mellom ditt trådløse og kablede nettverk. (TCP-trafikk må tillates på port 27779).

For at APPen skal oppdage ECOHUB automatisk, må nettverket tillate UDP broadcast på port 10000 og/eller UDP multicast på port 10001. Hvis dette ikke er mulig/ønskelig kan man tilordne ECOHUB en statisk IP-adresse fra sin router/DHCP-server, og koble til ECOHUBen via «avansert»-knappen i installasjons­veiviseren.

Nettverksrouteren har en feil som gjør at systemet ikke fungerer. Mer info

ECOHUB er opptatt

Hvis lyset på ECOHUB blinker, er den opptatt med oppdatering av programvare. Vent til lyset lyser jevnt og prøv igjen.

til toppen  

 

Styring via Internett fungerer ikke

Årsak

Tiltak

Nettverksrouteren har en feil som gjør at systemet ikke fungerer.

Nobø Energy Control er laget ved å bruke standard nettverksteknologier som skal støttes av alle nettverksroutere. Vi gjør vårt ytterste for at vårt system skal fungere over alt, men har erfart at følgende nettverksroutere har feil eller mangler som gjør at systemet ikke fungerer tilfredsstillende:

 • ZyXEL P2602 (fra Telenor): Fungerer ikke. Vi vet at enkelte kunder har fått tilsendt ny router fra Telenor kostnadsfritt etter å ha henvendt seg til dem og forklart problemet.

For å gå rundt problemet kan man for kombinerte modem og nettverksroutere sette disse i såkalt bromodus ("bridge mode"), og så koble på en annen nettverksrouter bak denne som heller kan benyttes for kablet og trådløst nett.

Du bruker en app-versjon som har en kjent feil

Sørg for at appen er oppdatert til siste versjon for å unngå kjente problemer i tidligere versjoner. Appen kan oppdateres i Apple App Store (for iOS - iPhone/iPad) eller Google Play (for Android)

Appen har ikke vært tilkoblet ECOHUB via lokalnettet etter oppgradering til siste versjon.

Når appen og ECOHUB er blitt oppgradert til en versjon som støtter internett­styring, må hver app som skal brukes med systemet startes opp på lokalnettet for å utveksle krypteringsnøkler med ECOHUB. Styring via Internett virker først når du har startet appen på lokalnettet minst én gang etter oppgraderingen.

ECOHUB er ikke oppdatert til nyeste versjon

Styring via Internett krever at ECOHUB har programvare­versjon 66 eller høyere. Dette kan du sjekke i appen under Meny > Innstillinger > ECOHUB-informasjon. ECOHUB har en automatisk oppdateringsfunksjon. Dersom din ECOHUB ikke er automatisk oppdatert må du sjekke at ECOHUB er tilkoblet et nettverk som har en god forbindelse til Internett.

Se ellers eget punkt: «ECOHUB oppdaterer seg ikke automatisk»

App er ikke oppdatert til nyeste versjon

Styring via Internett krever at Nobø Energy Control app har programvare­versjon 3 eller høyere. Dette kan du sjekke i appen under Meny > Innstillinger > App-informasjon. Dersom du ikke finner denne informasjonen i appen så betyr det at du har en eldre versjon. Vennligst gå til AppStore (for iPhone/iPad) eller Google Play (for Android) for å oppdatere appen.

Styring via Internett er skrudd av i innstillingene i appen

Styring via Internett er som standard skrudd på, men kan skrus av i appen under Meny > Innstillinger. Start appen mens du er tilkoblet lokalnettet og kontroller at sjekkboksen er krysset av for "Tillat styring via Internett".

Appen har ingen tilkobling til Internett

Sjekk at din mobil/nettpett har en fungerende tilkobling til Internett. Dette kan sjekkes ved å f.eks. åpne nettleseren på mobilen/nettpettet og se at du klarer å laste inn en vilkårlig nettside.

ECOHUB har ingen tilkobling til Internett

Vennligst kontroller at Nobø ECOHUB er koblet til et nettverk som har en normal tilkobling til Internett. Nobø ECOHUB kan ikke styres via Internett hvis den er tilkoblet et lokalnett som er isolert fra Internett.

Nobø ECOHUB har et grønt lys som viser gjeldende tilkoblingsstatus for HUBen:

 • Konstant grønt lys: Full tilkobling til lokalt nettverk, Nobø Oppdateringsserver og Nobø Proxyserver. Nobø Oppdateringsserver brukes til å automatisk oppdatere Nobø ECOHUB. Nobø Proxyserver muliggjør styring via Internett.
 • 1 x blink: Ikke tilknyttet et nettverk.
 • 2 x blink: Tilkoblet lokalt nettverk, men ikke tilkoblet Nobø Oppdateringsserver eller Nobø Proxyserver.
 • 3 x blink: Tilkoblet lokalt nettverk og tilkoblet Nobø Oppdateringsserver, men ikke Nobø Proxyserver.
 • 4 x blink: Tilkoblet lokalt nettverk og tilkoblet Nobø Proxyserver, men ikke Nobø Oppdateringsserver.
 • Kontinuerlig blinking i ca 45 sekunder: Automatisk oppdatering av programvaren pågår.
 • Ikke noe lys: Nobø ECOHUB er ikke tilkoblet strøm.

ECOHUB er tilkoblet Internett bak uvanlig strenge nettverks­brannmurer

Vanlige brannmur­oppsett i nettverks­rutere beregnet på private hjem trenger ikke endres fra standard­innstillingene. Men hvis du har et spesielt/avansert nettverks­oppsett (f.eks. i en bedrift) så må du ta hensyn til følgende: Nettverket må tillate Nobø ECOHUB utgående TCP-trafikk på port 27778 for å kunne bli styrt via Internett.

Appen er tilkoblet Internett bak uvanlig strenge nettverks­brannmurer

Vanlige mobile nettverks­tilkoblinger (2G/3G/4G) og vanlige brannmur­oppsett i nettverks­rutere beregnet på private hjem trenger ikke endres fra standard­innstillingene. Men hvis du har et spesielt/avansert nettverks­oppsett (f.eks. i en bedrift) så må du ta hensyn til følgende: Nettverket må tillate utgående TCP-trafikk på porter fra og med 27790 til og med 27799 fra enheten med Nobø Energy Control app for å kunne styre via Internett.

Annet

Vennligst forsøk om en annen mobil/nettbrett fungerer, dersom du har mulighet til dette. Hvis du har mulighet kan du også forsøke å koble Nobø ECOHUB til et annet nettverk, for å se om det fungerer der. Dette kan hjelpe til med å finne årsaken til problemet.

Hvis du fremdeles ikke får styring via Internett til å fungere, vennligst ta kontakt med Glen Dimplex Nordic support og ha følgende informasjon klar:

 • Nobø ECOHUB serienummer/ID (finnes i appen under meny-innstillinger, 12 siffer, f.eks. "102 000 123 123")
 • Nobø ECOHUB programvare­versjon (finnes i appen under Meny > Innstillinger, f.eks. "89")
 • Nobø Energy Control app programvare­versjon (finnes i appen under Meny > Innstillinger, f.eks. "3.0.5087.13040")
 • Navn og modell på nettverks­ruter som ECOHUB er koblet til (f.eks. "DLink DIR-655"), og evt informasjon om det er noe spesielt med nettverks­oppsettet (f.eks. egne/avanserte brannmurer eller brannmur­oppsett)

Glen Dimplex Nordic support kan nås på e-post support@glendimplex.no eller telefon 74 82 91 00.

til toppen  

ECOHUB oppdaterer seg ikke automatisk

Årsak

Tiltak

ECOHUB er ikke tilkoblet Internett eller er i et nettverk som bruker spesielle brannmur­innstillinger.

Nobø ECOHUB har en automatisk oppdaterings­funksjon. Dersom din ECOHUB ikke er automatisk oppdatert må du sjekke at ECOHUB er tilkoblet et nettverk som har en god forbindelse til Internett.

Nobø ECOHUB har et grønt lys som viser gjeldende tilkoblingsstatus for HUBen:

 • Konstant grønt lys: Full tilkobling til lokalt nettverk, Nobø Oppdateringsserver og Nobø Proxyserver. Nobø Oppdateringsserver brukes til å automatisk oppdatere Nobø HUB. Nobø Proxyserver muliggjør styring via Internett.
 • 1 x blink: Ikke tilknyttet et nettverk.
 • 2 x blink: Tilkoblet lokalt nettverk, men ikke tilkoblet Nobø Oppdateringsserver eller Nobø Proxyserver.
 • 3 x blink: Tilkoblet lokalt nettverk og tilkoblet Nobø Oppdateringsserver, men ikke Nobø Proxyserver.
 • 4 x blink: Tilkoblet lokalt nettverk og tilkoblet Nobø Proxyserver, men ikke Nobø Oppdateringsserver.
 • Kontinuerlig blinking i ca 45 sekunder: Automatisk oppdatering av programvaren pågår.
 • Ikke noe lys: Nobø HUB er ikke tilkoblet strøm.

Oppdaterings­funksjonen fungerer slik at Nobø ECOHUB automatisk laster ned og installerer nye versjoner av sin software. Dette gjøres når strømmen blir skrudd på Nobø ECOHUB, og ellers regelmessig ca hver 18. time. At en oppdatering pågår ser man av at det grønne lyset på ECOHUB blinker hurtig i ca ett minutt.

Vanlige brannmur­oppsett i nettverksrutere beregnet på private hjem trenger ikke endres fra standard­innstillingene. Men hvis du har et spesielt/avansert nettverks­oppsett (f.eks. i en bedrift) så må du ta hensyn til følgende: Nettverket må tillate Nobø ECOHUB utgående TCP-trafikk på port 80 for å kunne bli automatisk oppdatert via Internett.

Nettverksrouteren har en feil som gjør at systemet ikke fungerer. Mer info

til toppen  

 

Mottaker skifter ikke status

Årsak

Tiltak

Mottakeren er slått av.

Slå på mottakeren/ovnen.

Mottaker er ikke korrekt aktivert på ønsket sone.

Kontroller at ID-kode er riktig i ønsket sone. Trykk på mottakeren i soneinnstillingene for å se ID-koden.

Signalene fra ECOHUB når ikke fram til mottakeren.

Om mulig, flytt ECOHUB nærmere mottaker for å se om feilen rettes. Eventuelt monter en annen mottaker mellom ECOHUB og mottaker for at denne skal kunne fungere som ”repeater”.

Mottaker er defekt.

Bytt ut mottakeren med en ny. (kontakt forhandler).

til toppen  

 

Overstyring FRA-TIL aktiveres ikke på riktig tidspunkt

Årsak

Tiltak

Aktiveringstidspunkt er feil.

Trykk og hold på ønsket overstyring i sirkelmenyen, velg ”Fra-Til” og kontroller/juster tiden.

til toppen  

 

ECOSWITCH lyser ikke ved trykk

Årsak

Tiltak 

ECOSWITCH har ikke kontakt med ECOHUB

Prøv å flytte enten ECOSWITCH eller ECOHUB slik at de to komme nærmere hverandre. Enkelte bygnings­materialer som armert betong, massivt tømmer o.l. kan påvirke rekkevidden til signalene.Prøv å flytte ECOSWITCH 1-2 meter til siden for å komme rundt hindringen.

ID-koden til ECOSWITCH er feil. Prøv å slette ECOSWITCH og legg den til ECOHUB på ny ved hjelp av automatisk søk. Når APP-en søker etter mottakere, trykk midt på ECOSWITCH slik at alle fire hjørnene trykkes inn.

ECOSWITCH er ikke paret med ECOHUB

Prøv å slette ECOSWITCH og legg den til ECOHUB på ny. Det beste er å bruke automatisk søk for å legge til ECOSWITCH. Når APP-en søker etter mottakere, trykk midt på ECOSWITCH slik at alle fire hjørnene trykkes inn.

Batteriet er helt utladet

Bytt batteriet og prøv igjen.

til toppen  

 

ECOSWITCH lyser ved trykk, men sonene reagerer ikke

Årsak

Tiltak

Flere knapper er trykket inn samtidig.

Hvis flere av knappene på ECOSWITCH er trykket inn samtidig, vil ikke sonene reagere selv om ECOSWITCH lyser. Prøv å trykke nærmere hjørnet av bryteren.

Sonen er satt til «ingen overstyring» og er låst til Normalt ukeprogram.

Sjekk i soneoversikten om sonen er låst til Normalt ukeprogram.

til toppen  

 

Min Safir glassovn eller R80 TXF 700 blinker grønt selv om den egentlig ikke skal være i frostsikring

Årsak

Tiltak

Ingen temperatur­sensor for sonen.

Legg til en ECOSWITCH og merk av at den skal brukes som temperatur­sensor i samme sone som Safir/R80 TXF700.

Temperatur­sensoren er utenfor rekkevidde for ECOHUB.

Hvis ECOHUB ikke får melding på mange timer fra en temperatur­sensor om hvor varmt det er i sonen, så vil ovnene som er avhengig av temperatur­sensoren automatisk gå i antifrost.

Prøv å flytte enten ECOSWITCH eller ECOHUB slik at de to kommer nærmere hverandre. Enkelte bygnings­materialer som armert betong, massivt tømmer o.l. kan påvirke rekkevidden til signalene. Prøv å flytte ECOSWITCH eller ECOHUB 1-2 meter til siden for å komme rundt hindringen.

Temperatur­sensoren (ECOSWITCH) har tomt batteri.

Bytt batteri i temperatursensoren (ECOSWITCH)

Sonen bruker TCU700 eller TXB700 romtermostat, men Safir/R80 TXF700-mottakerne er lagt direkte inn på ECOHUB.

Ved bruk av TCU700 eller TXB700 som romtermostat for ovner, så må ovnene (Safir R80 TXF700) legges til på romtermostaten (TCU700 eller TXB700), og IKKE direkte inn på ECOHUB. Kun romtermostaten legges inn på ECOHUB.

til toppen