Meny

Redigere et ugeprogram

Rør og træk nye afsnit ind på tidslinjen fra venstre side af tidslinjebjælken.

Tilføj det nødvendige antal afsnit og placer dem i overensstemmelse med dit tidsskema.

Slet et afsnit ved at trække banneret hen på et banner ved siden af.

Tryk på en periode på tidslinjen for at vælge den ønskede status.

Vælg KOMFORT, ØKO, VÆK og FRA som status for perioden.